16.2.18

Anketa: Výtvarné umění a vizuální kultura ve výuce matematiky

Dotazník Evy Trojovské je určen učitelům matematiky a jeho účelem je obecně zmapovat vztah mezi předměty matematika a výtvarná výchova a především stanovisko učitele k této kombinaci předmětů. Dotazník byl vytvořen pro potřeby vypracování disertační práce s názvem "Výtvarné umění a vizuální kultura ve výuce matematiky" na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Dotazník obsahuje dvanáct otázek, jejich zodpovězení pomůže autorce lépe se zorientovat v uvedené problematice.


Žádné komentáře:

Okomentovat