18.2.18

4.-6. 4.: Mezinárodní konference DidInfo 2018

Mezinárodní konference DidInfo umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Snaží se mimo jiné propojit akademické prostředí s pedagogickou praxí. Navazuje na dlouholetou tradici slovenské konference, ke které se časem připojila česká část (původně pod názvem DidactIG).

Cíle

 • podpořit navázání a prohloubení spolupráce odborných pracovišť zaměřujících se na přípravu budoucích učitelů informatiky
 • diskutovat o aktuálních trendech v oblasti didaktiky informatiky
 • spolupodílet se na směřování národního kurikula pro základní a střední vzdělávání
 • sdílet výsledky výzkumů zaměřených na výše uvedené tematické oblasti
 • podpořit výměnu zkušeností mezi akademickým prostředím a praxí

Témata

 • pedagogický výzkum především v oblasti výuky ICT a informatiky
 • školská informatika, pohled a zkušenost z různých zemí
 • vzdělávací obsah výše zmíněných oborů na jednotlivých stupních
 • reformy a inovace ve výuce informatiky
 • metody výuky ICT/informatiky
 • příklady výuky informatiky
 • informatické soutěže, projekty a podpůrné aktivity
 • příprava a formování budoucích učitelů informatiky a jejich další vzdělávání

Jednací jazyky

 • angličtina
 • čeština
 • slovenština

Formy účasti

 • aktivní vystoupení s přednáškou a písemným příspěvkem
 • aktivní vystoupení s přednáškou bez písemného příspěvku
 • uspořádání workshopu
 • účast bez vlastního příspěvku

Podrobnosti naleznete na webu konference

Ke stažení


Leták PDF
Žádné komentáře:

Okomentovat