9.2.18

22. 2.: Diskuse „Každé dítě má právo na úspěch ve škole a v životě“

Kateřina Valachová zve zájemce o diskusi o českém školství: "Důležitým tématem je zavádění reformy financování českého regionálního školství (což velmi úzce souvisí s tím, co řada lidí oprávněně uvádí v příspěvcích k dvouletým ve školkách, když připomíná, že důležité je finanční zajištění takového kroku, protože od toho se odvíjí také dlouhodobé personální zajištění ve školkách)."

Poslanci Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. si Vás dovolují pozvat na diskusi „Každé dítě má právo na úspěch ve škole a v životě“, která se koná dne 22. února 2018 od 13:00 do 17:00 hod v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1, místnost č. 205.

K tomu potřebujeme spravedlivě financovanou síť veřejných mateřských, základních a středních škol. Férové ohodnocení učitelek, učitelů, ale také ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Schválená reforma financování školství v roce 2017 byl krok správným směrem – dlouho marně očekávaný.

K úspěšnému startu reformy financování od 1. 1. 2019 potřebujeme otevřenou diskusi a důkladnou připravenost.

Vzdělávací systém je dlouhodobě podfinancovaný. I přes rekordní rozpočty posledních let v něm chybí stále desítky miliard.

Finanční náročnost reformy financování škol předpokládá i schválená Rozpočtová strategie státu.

Hlavní řečníci:
  • Antonín Staněk, předseda podvýboru pro regionální školství, místopředseda školského výboru
  • Kateřina Valachová, členka podvýboru pro regionální školství a členka školského výboru
  • Jiří Zajíček, předseda Unie Czescha
  • Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení
  • František Dobšík, předseda školských odborů
  • František Lukl, předseda Svazu měst a obcí
  • Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv
Pozváni byli také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí

Žádáme o potvrzení účasti do 15. února 2018 na valachovak@psp.cz nebo tel. 737 206 049.

5 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mít právo: vymoci si něco.
Může si člověk vymoci lásku? úspěch?
Nemůže.
Můžu pouze usilovat o lásku, úspěch, kamarády, apod.
A to je něco jiného než mít právo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A o to jde.
Je nějaký rozdíl mezi právem a nárokem? A z práva vyplývá nárok za všech okolností? Možná by si to mohli zmínění diskutéři ujasnit.
Pytlici to vidí tak, že právo na úspěch znamená, že v tom úspěchu nebude nikdo bránit.
A jak je to s právem na život? Kam si mají jít stěžovat drazí pozůstalí, až pytlici zesnou v pánu? Jako, že to trvalo tak dlouho.

poste.restante řekl(a)...

Právě v tom nepochopení spočívá jádro pudla.
"Právo" si někteří vykládají jako nárok, tedy povinnost ostatních mi to zajistit.

"Takže makejte učitýlci, abych zažíval ve škole úspěch, jinak bude zle."

P. Vršecký řekl(a)...

Právo na úspěch ve škole a v životě? Jestli jsem někdy pochyboval, zda Valachová není pomatená sociální inženýrka, tak teď už jsem si jistý. Kdo mi ta "práva" proboha zaručí? Neomarxisti z progresivistického křídla ČSSD? Mám taky právo poslat jí a podobné do háje zeleného?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mám taky právo poslat jí a podobné do háje zeleného?

Takové právo by si pytlici i nárokovali.

Okomentovat