28.2.18

MŠMT: Ministr školství jednal se zástupci krajů o reformě financování škol

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednal se zástupci Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport v čele s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem. Tématem byla reforma financování regionálního školství, která by měla začít platit od ledna 2019.

MŠMT: Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. června 2019 ve 14:00.

MŠMT: Ministr školství jednal o společném vzdělávání se zástupci poraden

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se dnes sešel se zástupci Asociací pracovníků pedagogicko – psychologických poraden a Asociací pracovníků speciálně pedagogických center. Tématem bylo společné vzdělávání a jeho plánovaná finanční a věcná revize.

Dalibor Fusek: Doc. Daniel Münich v rozhovoru se Vzdělávacími službami na aktuální témata ve vzdělávání

Dalibor Fusek položil několik aktuálních otázek týkajících se stávajících problémů ve vzdělávání panu doc. Danielu Münichovi, akademickému ekonomu, působícímu v doktorském programu na CERGE-EI, kde se podílí na vedení think-tanku IDEA. Ten byl také členem NERV II a působí v EENEE a ČSE.

90’ ČT24: Česká škola mění osnovy

Ve studiu pořadu České televize byl hostem Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací CZESHA, exministryně školství Kateřina Valachová, Ondřej Kania, spoluzakladatel American Academy, a Martin Baxa, místopředseda ODS.

Silvie Lauder: Stát podporuje jen jednu kombinaci rodiny a práce

Speciální pedagog Jiří Halda, který inicioval petici proti umisťování dvouletých dětí do školky, pronesl v rozhovoru pro Respekt řadu pozoruhodných prohlášení. Speciálně u jednoho by se autorka těchto řádků ráda zastavila. „Vím, že Respekt dlouhodobě hájí práva žen a s tímhle rizikem jsem do toho rozhovoru šel,“ řekl. Ponechme stranou, proč přesně je rizikové mluvit s někým, kdo „hájí práva žen“, a zaměřme se na první část tohoto tvrzení. Je z řady důvodů nepřesné. Implikuje totiž, že hájíme pouze práva žen a opomíjíme práva ostatních. To je ovšem zásadní nepochopení pohledu, který Respekt dlouhodobě zastává.

Martina Fojtů: Když je dětem líto, že hodina končí

Když slavila Pedagogická fakulta MU výročí založení, vyhlásila poprvé ceny Pedagog roku. Oceňuje tak absolventy, kteří v praxi fungují jako vzory pro ostatní. Vloni se ceny udělovaly podruhé a jednu dostala Jana Klodnerová, učitelka základní školy v Křídlovické ulici v Brně. V práci se musí činit, ve třídě má 24 školou nadšených dětí.

MŠMT: Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v květnu 2015 pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení, publikujeme ho vzhledem k neustálým diskusím rodičů i pedagogů na různých fórech a sociálních sítích.

27.2.18

Ivan O. Straka: Programuji, tudíž vím aneb Když je škola pouhou hrou

Nevím, kdo dnes oprášil myšlenku, že člověk musí umět programovat, aby dobře ovládal počítač. Kolik lidí ví, jak funguje auto, jak vypadá spalovací cyklus motoru? Děti by se měly ve škole něco naučit, a ne si hrát na to, že programují.

Andrej Babiš: Více dětí a spokojené mámy

Česko stále pokulhává v podpoře rodin s dětmi. I proto mají méně potomků, než by mít chtěly. Nikdo totiž ženám po mateřské příliš nepomáhá. A to je třeba změnit.

EDUin: Ministerstvo školství opět zamítá žádosti neveřejných škol

I letos je hlavním argumentem MŠMT, že ve veřejných školách je místa dost.

Ondřej Šteffl: Reakce na článek Cesta tam a zase zpátky

Ano, ScioŠkola není pro každého rodiče. Zpráva pana Skýpaly sice obsahuje několik chybných informací, ale to se týká jen konkrétních detailů. Celkové vyznění je jasné a vlastně i přesné - ScioŠkoly mají své cíle a své priority a plnění akademických cílů, jak jsou obvyklé na klasické škole (a které RVP ani nevyžaduje), mezi prioritami prostě není.

Tajný učitel: Ochrana před vyhořením - jiný předmět a jiná třída

V některých školách za našimi hranicemi existuje systémově zabudovaný nástroj proti vyhoření učitelů, takzvaný sabatický rok, neboli rok volna po každých sedmi letech výuky. Učitelé tento rok využívají různě; někteří cestují, jiní pracují na farmách, nebo ve firmách, pro charitativní organizace nebo píšou knihu. Rok volna je dobrá věc. Učitel si výkonem úplně jiné aktivity odpočine a zároveň načerpá zkušenosti z "opravdového" světa. Tyto pak může předávat dál žákům ve výuce. Připravovat žáky pro život, pokud jediná životní zkušenost učitele je pedagogická fakulta a následně škola, lze jen stěží.

Bob Kartous: Lysenkismus dneška aneb Existují desítky palčivějších problémů, než je znovuzavedení dílen a pozemků do škol

Vzpomínám na dílny s láskou. Většinou jsme hráli o to, kdo vydrží déle s prstem ve svěráku. Spolužák-rozhodčí utahoval a měřil čas. Na pozemcích jsme většinou do konce hodiny čekali, až nám učitel vydá hrábě, napsal jeden čtenář v diskusním fóru v reakci na „legislativní iniciativu“Asociace malých a středních podniků. Jejím cílem je znovuzavedení dílen a pozemků na základních školách.

26.2.18

Aneta Beránková, Tereza Hanusová: Nemají místo ani vybavení. Dvouleté děti do školek nepatří, tvrdí ředitelka

V mateřské škole Puškinova ve Vyškově s obavami vyhlížejí rok, kdy podle novely musí vyhovět každé žádosti o umístění dvouletých dětí. Jejich nástup by tam zatím nezvládli. „Nemáme na to kapacitu ani vybavení, museli bychom například koupit přebalovací pulty,“ uvedla ředitelka Ivona Henrichová.

ČŠI: Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2016/2017

Prezentace ústředního školského inspektora Tomáše Zatloukala ve školském výboru Senátu.

bEDUin: Co přinesl týden 19. 2. – 25. 2. 2018 aneb Dílny jako důkaz diletanství vzdělávací politiky ČR?

Témata týdne:

Jaroslav Balvín: Štyks: Vítězí politická zvůle, lži, osobní zájmy a populismus

Končící ředitel litoměřického gymnázia Miloš Štyks hodnotí své působení i nedávný sporný konkurz. Výběrová komise doporučila, aby stávající ředitel litoměřického gymnázia Miloš Štyks setrval ve funkci. Krajští radní přesto vybrali Radku Balounovou z 2. místa. Štyks za tím vidí i zákulisní hry vedení města. „Krajský odbor školství mě nepodržel před politickou zvůlí. Přese vše, co jsem pro školu udělal,“ zlobí se.

Jan Skýpala: Roční zkušenost se ScioŠkolou aneb cesta tam a zase zpátky

Naše dítě jeden rok navštěvovalo soukromou ScioŠkolu v Olomouci. Po tomto roce ho vracíme do běžné základní školy. Ne, nejsme s našim státním školstvím spokojeni, to ani náhodou. Ale pokus se ScioŠkolou nám připadá jako z jednoho extrému do úplně opačného extrému — a to jak v obsahu, tak v přístupu. A každý extrém je špatně. Navíc, má-li naše dítě po základní škole pokračovat na státní střední škole, pak opačný extrém v podobě ScioŠkoly je horší variantou.

Stanislav Štech: Kritika vycucaná z prstu

Za prvé, demografická křivka ukazuje na postupný pokles věkové skupiny dětí v předškolním věku zpět k hodnotám nižším než 100000 dětí. Dále, v letošním školním roce navštěvuje mateřské školy, případně lesní školky nebo dětské skupiny téměř 45000 dětí mezi druhým a třetím rokem věku a blíží se tedy padesáti procentům dané věkové skupiny. A konečně, podíl dětí tohoto věku na všech žácích docházejících do MŠ se od roku 2009 neustále zvyšuje – v roce 2017 činil již patnáct procent. Prostá projekce ukázala, že právě kolem roku 2020 se pokles žáků v MŠ protne se stále rostoucím počtem dvouletých, takže v drtivé většině MŠ, s výjimkou oblastí kolem Prahy či Brna, nebude nutné přijímat zvláštní opatření.

Bořivoj Brdička: Komu patří práce strojů?

Stále častěji k nám doléhají informace o tom, jakou práci již umějí udělat inteligentní stroje. Nejčastěji se o tom mluví v rámci kampaně kolem průmyslu 4.0, která se snaží připravit naši ekonomiku na masivní zavádění automatizovaných systémů vybavených umělou inteligencí do výroby, kde nahradí celou řadu profesí, především těch, které jsou založeny na rutinních snadno automatizovatelných činnostech (výroba a montáž strojů, sekání trávy, řízení vozidel apod.). Jenže umělá inteligence zcela jistě nezůstane na úrovni rutinních činností.

Pavel Šplíchal: Práce v dílnách a na pozemku

Do českých škol se vrátí „dílny“ a „pozemky“. „Chyba, středověk, potřebujeme 3D tiskárny a tablety, programátory a mediální výchovu,“ namítají liberální technokrati. Dokonce zaznívá, že potřebujeme spíš humanitní vzdělání než okopávání erárních zahrad, ale sami původci podobných výkřiků dobře tuší, že je nebude nikdo brát vážně. Důvodem pro návrat předmětů pracovní výchovy do osnov je snaha získat víc učňů, a tím pádem víc lidí do výroby. Upravovat osnovy pouze kvůli přání podnikatelů sice smysl nedává, ale smysl nedává leccos, a nikomu to většinou nevadí. Vypadnout ze zadýchané učebny okopávat tuřín na školní zahradu nebo v dílně vyrábět ze dřeva šachovou figurku (když už by to nevyšlo s těmi 3D tiskárnami) je každopádně to nejlepší, co maloprůmyslníci mohli pro děti udělat.

Zápis z kulatého stolu na téma „Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole? Představení vize nového obsahu výuky informatiky a informatického myšlení od MŠ po SŠ“

Cílem kulatého stolu dne 8. února 2018 bylo posbírat náměty k probíhající aktualizaci RVP k oblasti informatiky a ICT.

FAQ k inkluzi: Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření - R 44-99

 

ČT24: Vrátí se do škol povinné dílny? Firmy si slibují větší prestiž manuálních profesí

Zvýšit zájem žáků o řemesla má vrácení povinných dílen a pozemků do výuky základních škol. V týdnu se na tom dohodli zástupci profesních organizací s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Ministerstvo školství ale upozorňuje, že to nebude jednoduché a bylo by nutné nějaký jiný povinný předmět z osnov vypustit. Řada škol už navíc nemá potřebné prostory ani vybavení.

Jakub Vosáhlo: Ředitelky si musí připadat jako v Kocourkově, protestuje Kateřina Valachová. Mladý Klaus se snaží rušit to, co ona nedávno zavedla

Může se zdát, že Kateřina Valachová, poslankyně za ČSSD a bývalá ministryně školství, je pod velkým tlakem. Především Václav Klaus ml. vede kampaň za zrušení všech reforem, které do školství minulá vláda postupně zavedla. Stojí proti nim i část pedagogů. Například některé učitelky mateřských škol podporují zrušení jistoty rodičů na místo v mateřské škole pro dítě již od věku dvou let (což by mělo platit v roce 2020) – podotýkáme, že je to možnost pro dítě, nikoliv povinnost. Naopak vláda k tomuto návrhu ODS vydala ve středu negativní stanovisko a tuto možnost pro děti a rodiče chce od roku 2020 zachovat.

Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (odklad změny financování regionálního školství)

Nejkratší novela zní: "V čl. IV se slova „1. září 2018“ nahrazují slovy „1. září 2028“."


Učitel naživo 2018/2019

Otevírá se nový ročník 2018/2019. Přihlaste se do akreditovaného výcviku pro lidi, kteří se chtějí stát učiteli.25.2.18

10. 3.: Učitelský summit 2018

Zveme na 9. ročník Učitelského summitu, který proběhne v sobotu 10. března 2018 v Praze Nebušicích. Přijďte načerpat inspiraci pro svou výuku a dozvědět se novinky ze světa nejmodernější technologie Apple ve školství. Tématem letošního summitu je rozšířená realita a programování jako budoucnost a nespočet nápadů a inspirací do výuky.

Ze sociálních sítí: Školo, ty to neřešíš, selháváš... Musíš děti lépe naučit, jak si "chytře" půjčovat!

A tohle mě fakt dokáže naštvat. Co se sakra divíte?!


@online: Digitální vzdělávání v ČR

Digitální gramotnost by měla být jednou ze základních dovedností člověka 21. století. Představa to je ideální, realita na většině škol je ale jiná. Digitální vzdělávání v Česku vázne. Vláda má ale plán, jak situaci zlepšit. Víc řekl zmocněnec pro digitální vzdělávání MŠMT Ivan Pilný. Digitální gramotnost byla tématem pořadu České televize @online.


Jan Wirnitzer: Příkaz k vystěhování a hladové děti. Školáci "prožívají" osudy lidí, kteří po Únoru přišli o všechno

Dějepis si dodnes mezi dospělými zachovává pověst předmětu, který je potřeba se "našrotit" a ve kterém na dějiny 20. století zbude jen málo času. Částečně je to i případ událostí února 1948, jednoho z nejvzdálenějších výročí, na které se dnešní školáci a studenti mohou ještě ptát svých babiček a dědů. Dnešní osmdesátníci prožili komunistický převrat v Československu jako desetileté děti.

DVTV: Život s autismem? Není to žádná sranda, ve školce se mi smáli, teď mě respektují, říká Hájek

Otec nás kvůli mému autismu opustil, přemýšlím trochu jinak než ostatní, odpovědi na některé otázky mi dělají problém, život s autismem není žádná sranda, ale já jsem na tom ještě dobře, říká čtrnáctiletý Petr Matyáš Hájek, kterému byl diagnostikován autismus. O své nemoci se rozhodl se svou matkou napsat knihu. Narážky ostatních ignoruje, prý se mu dřív děti smály, teď ho respektují.

2.-3. 3.: Konference Vzdělání pro budoucnost

Zveme vás na konferenci Vzdělání pro budoucnost, kterou společně připravují Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a Nakladatelství Fraus. Konference proběhne ve dnech pátek 2. 3. 2018 a sobota 3. 3. 2018, v rámci kterých se účastníci v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

24.2.18

Studio ČT24: Seminář k reformě financování regionálního školství (brífink)

Na brífinku po semináři k reformě financování regionálního školství v PSP vystoupil Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA, František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Kateřina Valachová, místopředsedkyně poslaneckého klubu, bývalá ministryně školství a jako host telefonicky Václav Pícl, náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání.

Pedagogická komora: Pracovní vyučování ze základních škol nezmizelo

Pedagogická komora, z.s., sleduje s velkými obavami neodborné, nepromyšlené a hlavně nesystémové pokusy o lobbing některých zájmových skupin, jejichž zástupci chtějí zavádět do škol nové vyučovací předměty. Kurikulum není nafukovací hračka pro politiky. Nelze do něj stále cosi přidávat, aniž bychom na druhé straně něco neubrali.

Pokud někdo volá po obnovení nebo zavedení předmětů jako jsou dílny a pozemky nebo branná výchova, pak nezná situaci ve školství. Vyučovací předměty si stanovuje každá škola sama. Název předmětu je v kompetenci školy. Jeho obsah a minimální rozsah musí být v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Povinnou součástí RVP ZV je vzdělávací obor Člověk a svět práce.

Ze sociálních sítí: Většina učitelek je zvyklá dětem poroučet a vyžadovat takřka vojenskou kázeň

Ondřej Šteffl na sociální síti Facebook opět provokuje a vybírá neuvěřitelné názory ze své sociální bubliny.

Jan Sedlák: Školky teď polykají miliony kvůli zákonům a inkluzi

Bezmála dvacet sedm milionů bude stát projekt Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská. Skoro 17 milionů pokryje dotace, zbytek doplatí město. „Navýšení kapacity o jednu třídu pro 24 dětí je nutné z důvodu usnadnění inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ upřesnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Roman Lupoměský: Čeká inkluze černá, nebo růžová budoucnost?

Po dvouleté zkušenosti s inkluzí, je každá z nich kompromisem postižených a společnosti ve třídách. Hlavně u neslyšících dětí je to něco horšího. Je to problematika urovnání si myšlení při překážkách s jazykovým vybavením a schopnostmi, v různých úrovních, podle kategorického typu sluchového postižení. Z důvodu vývojového jazykového vybavení u dětí s těžším sluchovým postižením, je slabší motivace pro učení, proto se nestartuje jeho další jazykový vývoj a též vývoj rozumový.

Jan Vitinger: Na školách v západních Čechách chybí stovky učitelů a nejspíš bude hůř

Základním a středním školám na západě Čech hrozí rozsáhlé problémy, protože se bude prohlubovat nedostatek učitelů. Není to problém jen menších obcí, ale už i krajské metropole.

Tomáš Feřtek: Dílny a pozemky? Skvělý způsob, jak děti odradit od fyzické práce

"Dílny a pozemky? To si pamatuju. V dílnách jsme každou hodinu soutěžili, kdo delší dobu vydrží mít prst ve svěráku u ponku, zatímco ho spolužák „rozhodčí“ utahoval tou pákou. V pozemcích jsme pak většinu hodiny čekali, než nám pedagog vydá hrábě." Těžko dodat k nejnovějšímu „vládnímu“ návrhu něco trefnějšího, než v internetové debatě poznamenal zde citovaný nick Phillip Marlowe.

Roman Kříž: Očima libertariána: Máme školství podle pruské kadetky. Stát by do vzdělávání neměl vůbec mluvit

Vláda chce vrátit do škol povinnou výuku „dílen a pozemků“, ministryně obrany touží po znovuzavedení povinné branné výchovy a ve školách jsou děti už dávno povinně vedeny k lásce k EU. Ale je vůbec dobře, že o výuce rozhodují politici a stát?

23.2.18

Jiří Hlavenka: Vláda momentálních nápadů

To vám takhle včera zašel Andrej Babiš s šéfem zaměstnavatelské lobby na kafi, přátelsky poplkali a na konci pan předseda vlády vyhlásí, že je to skvělý nápad vrátit do škol dílny a pozemky. A že to tak teda uděláme.

To se vám takhle probudí ministryně obrany a dostane nápad, či boží vnuknutí, že je skvělý nápad vrátit do škol brannou výchovu.

ČŠI: Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV

Česká školní inspekce zveřejnila Analýzu zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Dokument byl vytvořen v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Hledání nástrojů hodnocení klíčových kompetencí vyjadřuje snahu postihnout (hodnocením) obecnější i komplexní dovednosti a postoje žáků a nabídnout jim takové zpětné vazby, které jim pomohou zlepšit vlastní způsob učení, pracovní návyky a postupy, naučí je lépe řešit problémy, které jim umožní kvalitativní posun v oblasti sociální komunikace, sociálních vztahů a občanského života.

Český rozhlas: Dílny musí děti bavit. Nebudou už okopávat záhony, ale tisknout kryty na telefon, říká Havlíček

Dílny a pozemky patřily dříve mezi samozřejmé součásti výuky na základních školách. Hoblování, rašplování a okopávání záhonů v průběhu devadesátých let ze základních škol zmizelo, nyní se ale možná vrátí. „Musí to ta děcka chytnout, bavit je to,” říká předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.


MSK: Rozpočtovaná výše nenárokových složek platu byla ve všech typech a druzích škol a školských zařízeních snížena o cca 19 %, a to v důsledku potřeby zabezpečení financování společného vzdělávání

Čtenář, zástupce ředitele ZŠ, nás upozornil na text Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2018 z Moravskoslezského kraje z 19. února 2018. Takže tomu máme rozumět tak, že inkluze bude opět, slovy exmnistryně Valachové, financovaná z kapes učitelů?!

Andrea Bruštíková: Bývalý žák se naboural do elektronické žákovské a přepisoval známky

Karlovarští kriminalisté vypátrali bývalého žáka základní školy, který se naboural do systému elektronické žákovské knížky. Školákům pak pro vlastní pobavení přepisoval známky a psal různé vulgární poznámky.

Novinky.cz: Ministerstvo práce zapsalo již 550 dětských skupin

Zájem o dětské skupiny se zvyšuje, ministerstvo práce tak před pár dny zaevidovalo dětskou skupinu s pořadovým číslem 550. Kromě dětských skupin pro veřejnost přibývá i těch firemních, které fungují jako zaměstnanecký benefit. I orgány státní správy danou službu svým zaměstnancům nabízejí stále častěji, naposledy přibyla dětská skupina na ministerstvu životního prostředí. Kromě toho mají mít od roku 2020 školky povinnost přijímat i dvouleté děti, což zkusila neúspěšně zvrátit ODS.

Jiří Macek: Jaký dopad má nasazení automatizace?

Automatizace v jakémkoli odvětví dnes představuje značné ulehčení a zkvalitnění práce na úkor manuálně a rutinně zaměřených profesí. Lidé se neustále bojí, že jim stroje vezmou práci, ale již si neuvědomují, že někdo stroje musí řídit, seřizovat a opravovat. Automatizace prodělala za poslední tři roky velký skok kupředu. Dnešní výrobci si bez automatizovaných procesů nedovedou chod své firmy často ani představit. Tento článek se bude snažit hodnotit automatizaci komplexně – nejen jako hrozbu, ale i jako přínos.

Rostislav Kocman: Dělat si legraci z branné výchovy a dílen je velmi lehké...

Dělat si legraci z branné výchovy a dílen je velmi lehké, ale problém je, že české školství fakt neví, kam směřuje. Takže si to stylem pejsek a kočička každá zájmová skupina snaží ohnout ve svůj prospěch.


MŠMT: Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (rok 2017)

Z hodnocení předloženého vládě ČR vybíráme: "Ke zpoždění některých aktivit dochází i posunutím začátku projektů OP VVV, ve kterých se dílčí aktivity SDV mají realizovat, faktem ale je, že bez financování z operačního programu by nebylo možné SDV naplnit. Pro SDV se připravuje série navazujících výzev. První z nich byla vyhlášena ke konci roku 2016 (Implementace Strategie digitálního vzdělávání I), další bude vyhlášena v první polovině roku 2018 (Implementace Strategie digitálního vzdělávání II), řada dílčích aktivit SDV je součástí výzev, které nejsou primárně na digitální vzdělávání zaměřené."

FAQ k inkluzi: Speciálně pedagogická péče

 

22.2.18

12. 5.: GEGfest Praha 2018

Největší konference o technologiích Google ve vzdělávání v České republice. Program nabitý praktickými zkušenostmi, metodikou a hlavně nekonečnou inspirací, jak zefektivnit a inovovat výuku. Konference učitelů (nejen) pro učitele, pro které jsou moderní technologie výzvou, ale hlavně cestou k obohacení výuky.

DVTV: V regionech si pěstujeme ghetta, víceletá gymnázia nemají smysl, uměle vytváříme elity, říká Kartous

Promrhali jsme 15 let, máme poslední šanci chytit se západního světa, nikdo neuvažuje nad tím, jak zlepšit stav vzdělávání, konkurenceschopnost Česka, která stojí na levné pracovní síle, zmizí do několika let, říká Bohumil Kartous z organizace EDUin. Dodává, že politici nemají zájem situaci řešit, shodli se jenom na tom, že je třeba zvyšovat platy učitelů. Největším handicapem ve vzdělávání dětí prý jsou jejich nevzdělaní rodiče.

Mik Herman: Pět stupňů mediální dehonestace. Skrytá a otevřená cenzura

Chtěl bych spolu s Jiřím Žáčkem věřit, že v dnešní době nějaká systémová cenzura, podobně jako za socialismu, neexistuje. Nicméně mediální způsoby jednotlivců nebo některých skupin vyčleňovat některá témata z veřejné diskuse, označovat lidi s určitým názorem za nepřijatelné či dokonce nebezpečné tady existují, a jsou čím dál víc agresivnější.

Ondřej Neumajer: Technologie umocňují roli učitele

Přestože jsou lidé v dnešní době informačními a komunikačními technologiemi doslova obklopeni, ve školách se využívají ke vzdělávání stále pouze v omezené míře. Situaci v České republice se snaží zlepšit Ondřej Neumajer, který je velkým popularizátorem účelného využívání moderních technologií. Pracuje také jako konzultant vzdělávání, lektor a didaktik. V roce 2016 byl zařazen na seznam New Europe 100 lídrů v oblasti inovací ve střední Evropě.

Jiří Mach: Rodiče celiaků narážejí na nechuť škol

Podle zjištění České školní inspekce pouze 6,6 procenta škol poskytuje dietní stravování a 7,9 procenta umožňuje dětem, aby si přinesly jídlo, které se pak na oběd pouze ohřeje. Inspektoři ve své zprávě tvrdí, že počet škol vstřícných k dětem s dietami „vzrůstá jen velmi pozvolna“. Neochota škol vyhovět dětem s alergiemi, diabetem či s celiakií jim a rodičům podstatně ztěžuje život.

FAQ k inkluzi: Podpůrná opatření – pomůcky

Mical Půr: Hoši do dílen, dívky k plotně. České školství se připravuje na diktaturu proletariátu

Jednou jedinkrát jsem měl ve škole trojku na vysvědčení. Bylo to z „dílen“ v osmé třídě. Rozhodla maličkost: zapojovali jsme elektrický obvod, já si vytáhl ten nejsložitější a úplně se mi to nepodařilo. Je to jedna ze tří vzpomínek, které na dílny mám. Druhá je, že můj spolužák Z. Š. si rozříznul ruku pilou a další spolužák J. K. měl z dílen obrovský strach, protože čelil šikaně od několika nezvladatelných jedinců a v dílnách bylo tolik nářadí, které mu mohlo způsobit značné utrpení. A také způsobilo.

21.2.18

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyzvala vládu k podpoře současného školského zákona


Před jednáním vlády vyzvala Rada vlády pro rovnost žen a mužů ministry a ministryně, aby přijali negativní stanovisko k poslaneckému návrhu zákona, který ruší garanci míst ve školkách pro dvouleté děti.

Štěpán Kment: Vlivný kozel zahradníkem aneb pozemky, branná výchova a maturita z matiky

Základní školství to poslední dobou schytává častěji než jindy. Jako by nestačilo, že Karla Šlechtová vyrukovala s komunistickou relikvií brannou výchovou, která svého času byla prodlouženou rukou systému indoktrinace. Krátce po ní totiž přišlo, že na pokyn prezidenta Asociace malých a středních podniků budou žáci okopávat záhony a zapojovat obvody. Ptám se na jediné: Dočkáme se doby, kdy rozhodnutí ve školství budou činěna na základě skutečné potřeby, a ne zájmech mocných?

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Asociace ředitelů gymnázií ČR navrhuje zrušit navrhovaný model financování, popřípadě odložit do doby, než bude na nový model financování dostatek finančních prostředků.

Radek Sárközi: Reakce na text Kateřiny Valachové „S jistými rozpaky sleduji proces vzniku Pedagogické komory…“

Kateřina Valachová zveřejnila na svém facebookovém profilu příspěvek začínající slovy „S jistými rozpaky sleduji proces vzniku Pedagogické komory…“ Pokud si přečtete reakce diskutujících, jsou v drtivé většině negativní a snaží se uvést omyly exministryně na pravou míru. Rád bych se do této diskuze zapojil a reagoval (bohužel nemohu odpovídat přímo na FB Kateřiny Valachové, neboť si mě zablokovala už v době sporů o kariérní řád, a proto volím tuto formu).

Jana Plechatá: Stipendia podpoří méně žádané obory, pracovní trh je potřebuje

Vedení Karlovarského kraje chce změnit systém vyplácení stipendií pro žáky středních škol. Peníze mají podporovat ty obory, o které děti sice nemají příliš velký zájem, ale pracovní trh je potřebuje. Potíž je v tom, že seznam není aktuální.

Český rozhlas: Kritický nedostatek učitelů přírodních věd trápí západočeské regiony

V Plzeňském a Karlovarském kraji zoufale chybí učitelé matematiky, fyziky, angličtiny, informatiky a chemie. Situace se navíc zhoršuje kvůli stárnutí učitelů a malému zájmu studentů o přírodovědné obory. Pedagogická fakulta v Plzni už proto spolupracuje na výchově budoucích učitelů s Fakultou aplikovaných věd. Teď chce akreditovat učitelské programy i na Fakultě strojní.


MŠMT odpovídá na dotazy MŠ ve věci změny financování regionálního školství

Z odpovědi Mgr. et Mgr. Jaroslavy Vatalové, vedoucí oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání, vybíráme: "U hodnoty PHmax nedochází v mateřských školách k paušálnímu snížení o 12,5 %. Přechodné období se u mateřských škol neuplatní, přestože se o návrhu přechodného období zmiňujete. Přechodné období se bude vztahovat pouze na základní a střední školy. Ve školním roce 2018/2019 (v 1. etapě září – prosinec 2018) bude využití hodnot PHmax v mateřských školách limitováno závaznými ukazateli stanovenými jim na rok 2018, jmenovitě limitem počtu pedagogů a objemem finančních prostředků na jejich platy stanovených ještě platným systémem krajských normativů. Školy obdrží výši finančních prostředků stanovených na základě krajských normativů na rok 2018."

Daniel Münich: Ta proradná nostalgie

Dodnes si vzpomínám na dílny a pozemky na základce koncem sedmdesátých let. Paní učitelky si tehdy nevěděly rady s truhlářskými ponky, pilníky a vrtačkami a bály se nás k tomu vůbec pustit. Takže maximum, co jsme v dílnách dělali bylo obšívání žínek nití a zatloukání hřebíků malými kladívky.

Premiér Babiš chce pomocí legislativních opatření zvýšit prestiž řemesel

Předseda vlády Andrej Babiš v úterý 20. února 2018 jednal ve Strakově akademii se zástupci profesních spolků o roli řemesel a cechů v české ekonomice. Shodli se na nutnosti zavedení praktické výuky i řady legislativních opatření.