23.1.18

Tajný učitel: O delegitimizaci České školy

Má-li učitel nějaký názor, je obvykle pevný. Musí z podstaty věci být, jelikož učitel jej musí být schopen obhájit pod palbou všetečných otázek někdy téměř třicetihlavé třídy.

Potíž nastává, je-li člověk-učitel nucen okolnostmi svůj názor hájit způsobem, jenž překračuje rámec obvyklého, více či méně civilizovaného rámce. Například, pokud je názorový oponent zrovna dominantní silou, určující stav věcí pro všechny zúčastněné a pokud tento oponent z titulu svého přesvědčení a z pocitu vyššího oprávnění svých činů, neváhá sáhnout k argumentačním faulům v osobní i profesní rovině.

Vnímá-li člověk akutně stav věcí vzdělávacích jako nespravedlivý, neinformovaný a ze své podstaty chybný, může udělat dvě věci. Může tiše rezignovat a uznat rozhodnutí demokraticky zvolených činitelů jako nutné zlo, které je sice nepříjemné, ale vůči kterému se nelze bránit, aniž by člověk nabourával samou podstatu demokracie. Kam by společnost došla, kdyby si každý jen tak nesouhlasil se zákony a vyhláškami zajišťujícími hladký chod věcí?

Na druhé straně, víte-li, že se vlak řítí do propasti, nevarujete ostatní pasažéry, nezatáhnete ruční brzdu a neotevřete za jízdy dveře, ač je to zakázané? Není dokonce Vaší povinností tak učinit? Není tato povinnost silnější než nařízení? Myslím, že ano. Proto tvrdím, že v situaci, kdy skupina lidí nasměruje vlak vzdělávání do propasti, nelze mlčky přihlížet. Potíže nastávají, zaútočí-li tito lidé, říkejme jim třeba samozvaní zachránci vzdělanosti, na samotnou platformu, která poskytuje prostor kritickým hlasům.

Vidíme to všude kolem. Má to dokonce jméno. Říká se tomu delegitimizace médií. Používá to Trump, Okamura, Babiš, Zeman a všichni populisté, jimž se veřejná média se svými nepohodlnými názory pochopitelně nelíbí. V souladu s projevy skupinové hlouposti se tato skupina v pudu mocenské sebezáchovy vymezuje vůči kritice způsobem, který oponenty marginalizuje, vytěsňuje, napadá jejich charakter, profesní způsobilost či psychické zdraví a pokud je ani tímto nemůže umlčet, snaží se alespoň dehonestovat místo, kde se kritika publikuje.

Učebnicový příklad tohoto chování můžeme zaznamenat při sledování dění z posledních dnů mezi učitelskými weby Česká škola a Pedagogické info. Pod záminkou neférové cenzury příspěvků pod články na České škole, vmanipulovala malá konzervativní skupinka vzdělávacích centralistů a "antisluníčkářů" pravidelné přispěvatele k exodu, takříkajíc en masse.

Redaktor webu Česká škola mazal příspěvky, které považoval za spam. Zřejmě to považoval za součást své práce. Fakt, že většina spamových komentářů pocházela z klávesnic této skupinky, je jich ostatně více a jsou schopni několika simultánních výronů třeba pěti obsáhlých nenávistných komentářů za sebou, jim poskytla morální oprávnění k nařčení redaktora z podjatosti, načež nastalo veřejné kamenování par excellance.

Tímto se dosáhlo stavu, kdy se lidé uzavírají ve svých názorových bublinách. Diskuze tím bude trpět, o tom není pochyb. Z názorové polarizace a izolace nikdy nevzešlo nic dobrého. Cíle však bylo dosaženo. Kritici centralizovaného systému byli úspěšně dehonestováni a (zdánlivě) vytlačeni na mediální a názorovou periferii. Omyl pánové. Diskuze neskončila, nýbrž právě pořádně začíná.

Převzato z autorova blogu (autor je redakci znám)

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

Poznámka redakce:

Jsem jako bývalý editor webu Česká škola znepokojen vývojem v moderování diskuse na České škole, kdy jsou bez varování a beze stopy mazány příspěvky pod falešnou záminkou, že jde o spam.

Osobně jsem na České škole bránil Tajného učitele proti útokům a odmítal jsem i požadavky na jeho vyřazení z řad autorů České školy. Také jsem vždy dodržoval jeho požadavek na anonymitu. A domnívám se, že publikace jeho článků na České škole pomohla i jeho popularitě u části čtenářů. Jeho nevybíravé útoky v diskusích ale v řadě případů přesáhly míru i mé tolerance a bylo s podivem, že zůstaly bez reakce editora České školy. Na to pak ostatní diskutující oprávněně upozorňovali, protože tento přístup editora Michala Komárka byl evidentně jednostranný a nespravedlivý. Reakcí ale byla jen další cenzura komentářů. Takže jejich postoj plně chápu.

Přestože je pedagogicke.info jen mou volnočasovou aktivitou, která byla jen malou reakcí na vývoj zaměření České školy a je pro mne především "kondičním cvičením", vyrovnala se vloni v létě jeho návštěvnost webu Česká škola. Rozsah komentářů na České škole byl ale pro pedagogicke.info nedostižný. Mrzí mne, že se Česká škola této své dlouhá léta budované priority zbavuje.
64 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

vmanipulovala malá konzervativní skupinka... pravidelné přispěvatele k exodu

Tak tady už ale končí veškerá legrace. Takový soumrak legitimnosti si významem zcela nepodstatná skupinka pytliků nemůže vzít na svědomí. Takže:
Všichni vmanipulovaní pravidelní přispivatelé toho času v exodu! Póóó-zor!!!
Čelééém vzad! Směr opuštěný Komárek... pochdééém vchod! Hajdy! A šupito presto!

jsou schopni několika simultánních výronů třeba pěti obsáhlých nenávistných komentářů

Jeden z mnoha naprosto nepřekonatelných skvostů. Pytlici úplně zcepeněli závistí.

Diskuze tím bude trpět, o tom není pochyb.
Naštěstí ale!
Diskuze neskončila, nýbrž právě pořádně začíná.

A že jsou tak smělí ti pytlici. Kde že by to mělo být?
Jakože ten řádný počátek nového věku duchovní plytkosti.

krtek řekl(a)...

Tisíceré díky - už chybí jen "ztroskotanci a samozvanci". Aspoň už vím, že jsem "zarytý konzervativec" a "centralista". A že pánové Botlík, Tajný, ... jsou záchranou českého školství.
Jenom pořád mám pochyby, kdo přijde na mé místo, až ze školství odejdu. Učitelů fyziky je masový nedostatek, stejně jako učitelů informatiky. A s matematikou se blížíme do propasti.

vstek řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ygrain řekl(a)...

Wow, no to se teda povedlo. Až jsem slzu dojetí zamáčkla.

Simona CARCY řekl(a)...

No ano, lidé se uzavírají v názorových bublinách. Čápi hnízdí s čápi a poštolky s poštolkami, včelaři se kamarádí se včelaři a cyklisté s cyklisty. Hledám si názorovou bublinu, která bude disjunktní s bublinou Tajného učitele. Nic víc, nic míň. Cyklisté nepomlouvají včelaře a já nemusím komentovat to, co mi nekonvenuje v postojích TU. Prostě v mé bublině TU nebude. Zeman si také Drahoše vehementně vystrkuje ze své bubliny. Nechť se tedy TU zklidní, najde své souvěrce třeba v MK, který udělal vše pro to, aby z mé bubliny vypadnul (cenzura, zákaz citace z vybraných zdrojů, indoktrinace diskuzí tématy z jeho myšlenkových okruhů). Bude to možná znít nabubřele, ale webový portál potřebuje čtenáře, zato čtenáři nepotřebují konkrétní webový portál, pokud se s ním neztotožní. Škoda řady let práce pana Wagnera, škoda prodeje titulu pod křídla Albatrosu, kterému je dění v jím vlastněném titulu tak lhostejné, až je mu u výfuku...

Simona CARCY řekl(a)...

...Potíže nastávají, zaútočí-li tito lidé, říkejme jim třeba samozvaní zachránci vzdělanosti, na samotnou platformu, která poskytuje prostor kritickým hlasům...

Nevím, v čem TU jede, ale racionální jeho úvaha není ani trochu. Pokud tou platformou označuje Českou školu, pak nedokáže rozlišit platformu a jejího placeného zaměstnance. Ten je již delší dobu adekvátně svým postojům terčem artikulované nespokojenosti s jeho působením. Naopak - platforma sama má v mých očích stále (i přes toxické počínání toho pána) přední místo.
Ještě horší je ale úplná lež, že tato platforma poskytuje prostor kritickým hlasům. To není vůbec pravda. Šéfredaktor si privatizuje diskuzní prostor České školy k mizerné pseudoprezentaci svých marginálních postojů, které se pokouší vnucovat čtenářům. ČŠ přestala být Forum Romanum pro střety rovnoprávných názorů ale stalo se z ní Agitační středisko z dolního konce ulice.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Pod záminkou neférové cenzury příspěvků pod články na České škole, vmanipulovala malá konzervativní skupinka vzdělávacích centralistů a "antisluníčkářů" pravidelné přispěvatele k exodu, takříkajíc en masse. - to jako že ta skupinka "vmanipulovala k exodu" sama sebe? Tak to je vskutku myšlenkový supervýron. TU zraje jako víno, ovšem typu Ostravský kahan...

Tlumočník řekl(a)...

Také jsem z ČŠ odešel a čtu jen PI. Po přečtení textu pana Tajného vidím, že jsem udělal dobře.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Několik "postřehů" k autorovi.

1. První, kdo vnesl sajrajt na Českou školu byl právě tajný a to stejným způsobem, jakým se projevuje v tomto článku i jinde v komentářích. Ne, že by tam nebyly půtky předtím, ale on přišel s paušálním obviňováním učitelů z rasismu a podobně. Činí tak doposud a jak někdo trefně napsal, štěká na ostatní zpoza Komárkových nohavic.

2. Moje zablokování začalo tvrdošíjným vyžadováním omluvy od onoho individua, kdy jsem byl falešně opět obviněn z rasizmu a podpory nacismu a až poté, co jsem byl soustavně blokován a ono tajné individuum neumělo (protože to není pravda) svá tvrzení dokázat, bylo obvinění adminem smazáno zpětně po několika týdnech...

3. Psal jsem, že že "Petr" je reinkarnací Tajného - a vypadá to, že jeho příspěvek, kterým si Péťa kopl do "přesunuvších se" tajný akorát rozvinul.

Unknown řekl(a)...

Můj komentář z ČŠ:

Když jsme zde před časem začal upozorňovat na paralelu Komárkova působení se začátky normalizace, netušil jsem, jak čas moje slova potvrdí. I tehdy se po "vyčištění" prostoru začalo psát o "skupinkách", jejich údajné nenávisti, manipulování jiných apod. Samozřejmě nejsme naštěstí v brežněvovsko-husákovském Československu, takže Komárek si pro "své" autory nemůže vykolíkovat více než právě tohle jedno hřiště, ale jako pars pro toto je Tajného text ukázkový: Ukazuje totiž, jak se slova jako demokracie mohou stát v rukou demagogů svým opakem, popř. ničím. Školská tematika se během krátké doby na České škole stala nástrojem ideologického a mocenského boje. Komárkova praxe či Tajného text ukazují na zásadní neochotu obou respektovat svobodu názoru a také neschopnost vyrovnat se s kritikou. A celé pasáže Tajného textu lze plně aplikovat na toho, kdo je napsal, a na cenzora Komárka. V jediném má text pravdu, i když jinak, než Tajný sugeruje - diskuse znásilněním svobody vyjádření na České škole samozřejmě neskončila. Jen se na České škole mění ve frašku, podobnou tomu, co kdysi pěstovalo Rudé právo.

Tajný Učitel řekl(a)...

Je to krásné, když to ladí.

Charlie řekl(a)...

Jenom pořád mám pochyby, kdo přijde na mé místo, až ze školství odejdu. Učitelů fyziky je masový nedostatek, stejně jako učitelů informatiky.

Nebojte se, jde to. Také jsem měl pochybnosti, ale nakonec zvítězil pud sebezáchovy a odešel jsem. Tedy, přestal jsem učit a odešel z České školy. Vysvětlovat své příspěvky ne diskutujícím, ale především administrátorovi jsem pokládal za ztrátu času. Stejně jako v prvním ročníku na odborné SŠ učit žáky převody základních fyzikálních jednotek a jejich násobků nebo rozmístění kláves na klávesnici.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je to krásné, když to ladí.

Je to až půvabné. Manipulátor se sám nechává zmanipulovat. A rád.
Má jistotu, že tady ty jeho bubliny nikdo mazat nebude.
Tak jen směle! V tanku za svobodu slova, vperjód!

Unknown řekl(a)...

A jak to teď ladí na České škole! Bez záškodnických skupinek a s anonymem jako protagonistou neohrožené kritičnosti!

Simona CARCY řekl(a)...

Ostatně pane Soukale soudím, že byste nemusel nadále házet svých perel recipientům na České škole. Alespoň do doby, než MK roztáhne perutě k dalšímu letu někam za obzor (mých myšlenek). Nicméně je to vaše volba, jestli se chcete špinit dál s tamním materiálem...

Radek Sárközi řekl(a)...

Je to smutné, kam se Česká škola dostala... :-(

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pane tajný, Vy to ještě nevíte, ale dočkáte se. Zákonitě. S Komárkem se rozejdete ve velmi zlém. Původ Vaší a jeho frustrace je neslučitelný. Zatím máte společného nepřítele, ale to je pouto z nejošidnějších.

Unknown řekl(a)...

Paní Carcy, to byly jen poslední výstřely.

tyrjir řekl(a)...

Diskutovat v České škole je pro nesouputníky pana Komárka často jen ztráta času, když nesouznějící názory jsou tam nemilosrdně pod falešnými záminkami mazány.

Pavel Doležel řekl(a)...

Očekávám, že tajnej pod jedním ze svých pseudonymů, nakonec zavítá sem, protože ho zvěstování a misijní činnost mezi všemi těmi třemi, či čtyřmi přesvědčenými pravověrnými přestane brzy bavit. Co je to za zvěstování, když zvěstuji těm, kteří už byli uzvěstováni dříve, že? Misijní činnosti je mu zapotřebí.

Souhlasím, že zdroje frustrací Komárkových a tajného, jsou odlišné. Nedomnívám se ale, že kognitivní schopnosti alespoň jednoho z nich postačují na to, aby na to přišli.

Josef Soukal řekl(a)...

No, zatím si na České škole velmi odvážně vyřizuje účty s těmi, kteří odešli.

Nicka Pytlik řekl(a)...

velmi odvážně vyřizuje účty

Ale ani kvůli tomu nemají pytlici potřebu tam poklikat.

Pepa řekl(a)...

Pane Soukale, to jste neměl, jak já teď vydržím nekliknout.... :-)

Ygrain řekl(a)...

Já tak miluju, když se o mně mluví za mými zády!

Jirka řekl(a)...

A já na to prdím, protože tady prdět smím. Já už spálil mosty, takže nemám kliknout na co.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Může mi někdo na ČŠ zjistit, zda také náležím k ultrakonzervativním? Abych vůbec věděl, jak zítra učit.

Unknown řekl(a)...

Lepší by byl článek O degradaci České školy. Zpěně mám pocit, že Tajný byl takový Komárkův předvoj.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Abych vůbec věděl, jak zítra učit.

Pytlici budou zítra i pozítří učit obdobně, jako učili včera a předevčírem.
Snad i proto, že jsou jako zarytí herbartovci peskování za ty svoje moderní metody. Například ony veleslavné projektové hybatele alternativní české vzdělanosti pro příští tisíciletí se svými žáky realizovali ještě za totality.
Jen tomu říkali konstrukční cvičení.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Klidně kliknu (aliterace :)). Jediné, co mě zpětně mrzí, je, že mně trvalo tak dlouho přijít na to, co je Komárek zač. Na druhou stranu je velmi povzbudivé vidět, že se v téhle zemi pořád ještě najde dost vzdělaných lidí, kteří se nenechají utlouct cenzory, fanatiky multikulti a přilehlých ideologií či zastánci bezbřehých pravd a "celistvostí".

Jinak - hloupost TU jako obvykle volá do nebes: "Proto tvrdím, že v situaci, kdy skupina lidí nasměruje vlak vzdělávání do propasti, nelze mlčky přihlížet." Tvrďte si, co chcete, ale jste směšný, když si myslíte, že se někdo nechal někam vmanipulovat. Naopak: ti, kdo z ČŠ odešli, už prostě a jednoduše odmítli nechat manipulovat sebou.

Pravda, těsně před propastí české školství skutečně stojí. Ovšem za její existencí nestojí centralizované testy, ale desítky let trvající totální podfinancování, nesmyslná administrativa, desítky příkazů, zákazů a "opatření", buzerování učitelů. A taky diletantsky pojatá a silově prosazená inkluze, která potřebným žákům daleko víc škodí, než by mohla prospět; navíc často stahuje dolů i ty nepotřebné...

vstek řekl(a)...

Máte pravdu, pane Kostečko, jen bych byl opatrnější v dělení žáků na potřebné a nepotřebné. Každý nepochopí skrytý význam a mohl by se urazit. :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ceska skola zacina byt jak jedna Cimrmanova hra. Nekteri divaci zustavaji, aby se presvedcili, ze druha polovina bude stejne tak slaba jako prvni.

Charlie řekl(a)...

Otázkou je, kdy herce vymete krutý vichr z hor? Vichr je sichr!

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pane Tajný, nevzpomínám si, že bych od Vás někdy četl něco jiného než pomluvy a urážky z domnělé pozice ochránce nebohých. Otíráte se pohrdavě o "sborovny", nejmenované učitele, školy a školství vůbec, posmíváte se kdekomu. Před výzvami k argumentaci uhýbáte. Asi vůbec netušíte, že bez argumentace není diskuse, jen výměna názorů. I tento Váš článek je jen snůška kategorických tvrzení, jejichž pravdivosti nic nenasvědčuje. Než začnete vytýkat argumentační fauly, uvědomte si, že to není nálepka, ale definovaný pojem.

Proč Vám vlastně píši? Ohrazuji se proti Vašemu podsouvání zástupného problému. Skoro bych řekl, proti flagrantnímu Vašemu argumentačnímu faulu. Nejde ani v nejmenším o spor PedagogickéInfo vs. Česká škola.

Jde o Michala Komárka, arogantního (i z pozdravu "hezký den" učinil pošklebek, nálepkuje své „názorové odpůrce“) manipulátora (jako editor prostě nemá právo vstupovat do diskuse se svým názorem, ale výhradně jen v rámci svého kodifikovaného oprávnění), cenzora (jeho nepřijatelné "mazání beze stopy" nelze obhajovat ani Vašimi, doslova šplhounskými, slovy: "Zřejmě to považoval za součást své práce.").

Takže prosím k věci, pane Tajný.

Napište svůj názor na činnost Michala Komárka jako editora České školy, a hlavně, dokažte, co editora opravňuje k názorovým korekcím jednotlivých příspěvků, souhlasným či nesouhlasným poznámkám, dotazům, a dokonce k odstraňování příspěvků z prokazatelně ideologických pohnutek, takříkajíc nad rámec etický.

Zkrátka, legitimizujte komárkovštinu.

vstek řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...

A jestli TU čte Českou školu pravidelně tak také ví, že Komárka několik lidí vyzývalo opakovaně k uspořádání ankety, která by objektivně ukázala, zda si čtenáři přejí ci nepřejí cenzuru nebo korekci diskusních příspěvků.
Toto Komárek odmítl s tím, že on nejlépe ví,co se má dělat. Což nepovažuji a úctu k čtenářům webu.

Tajný Učitel řekl(a)...

"...dokažte, co editora opravňuje k názorovým korekcím jednotlivých příspěvků, souhlasným či nesouhlasným poznámkám, dotazům, a dokonce k odstraňování příspěvků z prokazatelně ideologických pohnutek, takříkajíc nad rámec etický."

Nevím, co jsou to názorové korekce příspěvků.
Editor snad může v diskuzi souhlasit či nesouhlasit s vyjádřeným názorem.
Odstraňování příspěvků z ideologických pohnutek jsem nezaregistroval, zato odstraňování nenávistných, rasistických, xenofobních či ponižujících příspěvků ano, i na vlastní kůži. Pokud odstranění těchto příspěvků označíte jako ideologicky motivované, pak ano, editor je vinen. Záleží na definici "z ideologických pohnutek".

Otírám se pohrdavě o sborovny třeba v blogu "http://tajnyucitel.sborovna-nikoli-reditelna-je-po-tride-to-nejdulezitejsi-místo-ve-skole.html

"...školy a školství vůbec, posmíváte se kdekomu. Před výzvami k argumentaci uhýbáte..."

To tedy neuhýbám. Na pedagogickém infu se snažím nediskutovat, jelikož vnímám fakt, že zdejší osazenstvo se sem přesídlilo také proto, že se jim nelíbil obsah mých příspěvků. Nechci je sem, do jejich domovského prostoru, pronásledovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"pronásledovat"
Ne následovat, ale pronásledovat. Tím je asi tak řečeno, jestli ne vše, pak mnohé.

Radek Sárközi řekl(a)...

odle mého názoru nejkvalitnější diskuze o českém školství probíhá ve facebookové skupině Pedagogická komora - diskuze o školství (https://www.facebook.com/groups/PedagogickaKomora/). Je to hlavně díky tomu, že tam nejsou anonymové a že je velmi početná (4.700 diskutujících).

Josef Soukal řekl(a)...

Ale kdepak, Tajný, argumentace vypadá jinak než vaše soustavné manipulace, kličkování a napadání jiných. A to, že o vašich místy hysterických výlevech někdo napíše pravdu a pojmenuje vaše etické deficity, neznamená, že vás ponižuje; tuto disciplínu jste naopak ve velkém rozjel na ČŠ vy. Rovněž tak realistické popsání např. problémů souvisejících s Romy nelze ztotožnit s rasismem či xenofobií.

Pavel Doležel řekl(a)...

"To tedy neuhýbám. Na pedagogickém infu se snažím nediskutovat, jelikož vnímám fakt, že zdejší osazenstvo se sem přesídlilo také proto, že se jim nelíbil obsah mých příspěvků."

No, asi se musej snažit víc. Když zatlačej, tak to určitě vyjde.

Zdejší osazenstvo se sem nepřesunulo kvůli jednomu, ani kvůli dvěma blbům. Zdejší osazenstvo se sem přesunulo kvůli absolutně nepřípustné cenzuře názorů v údajně necenzurované diskusi. Nejprve to byly údajné urážky. Pak to byly myšlenky a názory, které nepatří do slušné společnosti, pak to byly příspěvky, které údajně nesouvisely s tématem článku, pod nímž byly zveřejněny, pak to byly příspěvky s odkazy na nenáviděné weby, pak to byly už skoro všechny příspěvky některých uživatelů a pak už to byly prakticky všechny příspěvky, které nebyly v souladu s jedinou vyznávanou ideologií. Je to jako v tom známém tvrzení připisovaném Martinu Niemöllerovi:

"THEY CAME FIRST for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a Communist. THEN THEY CAME for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. THEN THEY CAME for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. THEN THEY CAME for the Catholics, and I didn’t speak up because I was a Protestant. THEN THEY CAME for me and by that time no one was left to speak up."

Soudruh Komárek se stal obětí sebe samého. Nutno dodat, že jsem přesně tento vývoj čekal, protože to zcela odpovídá mé představě sluníčkářů a dobroserů. Takže tajnej, jejich hloupost opravdu není důvodem odchodu z ČŠ. Ten já dán znechucením z cenzorské činnosti soudruha Komárka. Hezký den!!!

Radek Sárközi řekl(a)...

Koukám, že na České škole diskuze zcela ustaly - pod články je 0 až 1 příspěvek...

Janek Wagner řekl(a)...

Počet komentářů na České škole klesl meziměsíčně na zhruba polovinu podle RSS.

Ygrain řekl(a)...

A co čtenost?

tyrjir řekl(a)...

Cenzurovat pod falešnými záminkami, lhát a preferovat některá témata a protěžovat některé diskutující se nemá. Ani v České škole, ani v Pedagogickém infu. Česká škola doplatila na to, že pan Komárek tyto elementární zásady porušoval v mnohem větší míře než pan Wagner.

V současné době je PedInfo hodnotnější zdroj objektivních informací i lepším diskusním prostředím než Česká škola.

J.Týř

Miloslav Novotný řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
vstek řekl(a)...

"Blogger Ondřej Neumajer řekl(a)...
Co, k tomu napsat? Snad jedině "Týdeník ŠKOLSTVÍ"...

A blahopřeji pane šéfredaktore, zdá se, že se vám daří odtrolovat zdejší diskuzní fóra. Věřím, že to časem přitáhne nové diskutující."

Asi tak, někteří jsou spokojeni, že je na ČŠ klid a pohoda. :-)

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pane Týři, čtete po sobě, co jste napsal?

Podle Vás pan Wagner méně cenzuruje, méně lže a méně protežuje některá témata a některé diskutující, než ten Komárek na dnešní České škole? Sedím si snad na očích?

Vy tam nevidíte tu popelničku, do které můžete nepovedeného zmetka vyhodit a nahradit ho opraveným nezmetkem? Kde jste ten nesmysl vykoukal, Vy jeden arbitře?

Tajný Učitel řekl(a)...

J. Soukal napsal: "Ale kdepak, Tajný, argumentace vypadá jinak než vaše soustavné manipulace, kličkování a napadání jiných. A to, že o vašich místy hysterických výlevech někdo napíše pravdu a pojmenuje vaše etické deficity, neznamená, že vás ponižuje; tuto disciplínu jste naopak ve velkém rozjel na ČŠ vy. Rovněž tak realistické popsání např. problémů souvisejících s Romy nelze ztotožnit s rasismem či xenofobií."

Tvrzení, že nová maturita ani nové přijímačky ani plošné testy v uzlových bodech zš nejsou všelékem na upadajíc úroveň vzdělání a vzdělávání, nýbrž právě naopak, není soustavnou manipulací ani hysterickým výlevem. Realistické popsání problémů souvisejících s Romy lze ztotožnit s rasismem a xenofobií, pokud je ono popsání rasistické a xenofobní.

Veškerá vaše nařčení z mé (a jiných kritiků smz ) údajné hysterie, překrucování, kličkování či napadání jsou jen dýmovou clonou k zastření nepříjemných skutečností, které jste ve svém nadšení státní maturitu protlačit jaksi opomněli vzít v úvahu. Kritika smz jako vlakové lodi testokracie je naprosto legitimní a má své opodstatnění. Fakt, že vám není příjemná, vás neopravňuje k ponižování oponentů a bojkotu platformy, kde je publikovaná.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Fakt, že vám není příjemná, vás neopravňuje k ponižování oponentů..."

Co tebe, hrdino, opravňuje k ponižování oponentů? Ty máš výjimku? Na potkání nálepkuješ rasismem, nacismem. Být tebou, zalezu a nevystrkuju nos. Omluvit se neumíš i když je ti dokázána lež, takže - vrať se Komárkovi za nohavičky a poštěkávej jinde.

Pavel Doležel řekl(a)...

""A blahopřeji pane šéfredaktore, zdá se, že se vám daří odtrolovat zdejší diskuzní fóra. Věřím, že to časem přitáhne nové diskutující.""

Ano soudruzi. Trpělivosti a víry je nám zapotřebí...

Unknown řekl(a)...

"Tvrzení, že nová maturita ani nové přijímačky ani plošné testy v uzlových bodech zš nejsou všelékem na upadajíc úroveň vzdělání a vzdělávání, nýbrž právě naopak, není soustavnou manipulací ani hysterickým výlevem."

To samozřejmě nikdo netvrdí, takže jste jen dokázal moje slova. A stvrdil jste to tím, že jste k dosavadním testům připojil zvažované testování v uzlových bodech, k němuž jsem se ani já, ani moji kolegové z ASČ, a pokud vím, tak ani nikdo další z vašich zdejších oponentů nevyjádřil vstřícně. Navíc se pokoušíte zamlžit důvody pro odchod z webu neonormalizátora Komárka. A xenofobní nebo rasistické vyjadřování byste musel nejprve dokumentovat - zkuste to nejen u mne, ale i u mých kolegů z ASČ - nenajdete nic. Takže v souhrnu: soustavná manipulace a předstírání spojené s pokusem učinit z oponentů hlupáky. Když napíšu, že jste křivák a hlupák, je to ponižování, nebo věrný popis skutečnosti? Na odpověď nečekám, tu si zformulujte hlavně pro sebe, tedy pokud dokážete být upřímný alespoň sám k sobě.

Pavel Doležel řekl(a)...

"Tvrzení, že nová maturita ani nové přijímačky ani plošné testy v uzlových bodech zš nejsou všelékem na upadajíc úroveň vzdělání a vzdělávání, nýbrž právě naopak, není soustavnou manipulací ani hysterickým výlevem."

Tajnej, co voni si představujou pod takým pojmom: "opak všeléku"? Já jen, že negací výroku "Tato substance vyléčí vše." jest "Tato substance alespoň něco nevyléčí.". To má ale dost daleko k vašemu křižáckému tažení. SMZ, která vyléčí alespoň část neduhů českého školství, je více než přijatelná. Ostatně, že by někdo tvrdil, že je všelékem, to si právě teď vymysleli, aby si vytvořili dalšího strašáka, který je bude v noci budit ze spaní a na kterého přes den můžou útočit. Komu není shůry dáno, ten je blbej. Hezký den!!!

Miloslav Novotný řekl(a)...

Pane Tajný, opakuji, že nejde o spor PI vs. ČŠ, ale o Michala Komárka, jmenovaného provozovatelem portálu Česká škola do funkce jeho šéfredaktora.

Za sebe připomenu, že nejde ani o Vás, jakkoliv jsem v diskusi reagoval na Váš článek, převzatý z Vašeho blogu i s nadpisem.

Ve své odpovědi jste uhnul do oblasti, kterou jsem neměl na mysli. Moje chyba. Nenapadlo mne, že bych měl upřesnit, že můj příspěvek se týká Vašeho způsobu „diskutování“ na ČŠ. Váš blog nesleduji.

Kouzlem nechtěného Vám při tom blýskání se postmodernou uniklo, že delegitimizace není pouhé zpochybňování, ale de facto odnímání moci, resp. odebírání kompetence v původním a jediném českém významu toho slova. Ten nadpis, pokud není v novořeči, je čirá pitomost. Ovšem dobře se to dnes prodává. Korunu nepochopení jste tomu nasadil pátým odstavcem svého článku, který počtem nálepek překoná i ten největší kufr cestovatele všudybyla.

Jak asi nevíte, tzv. Sedmá velmoc je metafora. Ve skutečnosti média nesmějí mít moc. Jen vliv. A pokud lžou, i tomu je třeba bránit. Mimo rámec té metafory nemůže být o nějaké delegitimizaci médií vůbec řeči.

A jsme zpět u Komárka, který si přivlastnil výkonnou moc imperátora a svým palcem si hraje v diskusích na „nakladatele“. A Vy, pro změnu, na Piláta, když na něm „žádné viny nenalézáte“.

Vy ani Komárek se neobejdete bez nálepek „rasistický, xenofobní, populistický“ atd. jako univerzálního argumentu, kterým se vylžete z čehokoliv. S tím já nechci mít nic společného, pokud nepřekročíte jistou mez. Například svým článkem, pod nímž všichni tady utrácíme čas.

Nebudu na ČŠ něco dohledávat, abych Vás opět „nepřesvědčil“. Příklad za všechny, pokud si vzpomínám, byly rasistické žvásty, mj. a především právě Komárkovy, o potřebě a metodách „počítání Romů ve školách“. Parazit Komárek totiž českým dětem romského původu bezostyšně škodí. Pro svou „neziskovou“ obživu musel hlásit pokroky v jejich „začleňování“, tak se nestyděl poučovat české učitele, jak a podle čeho je mají počítat. Jak se můžete Vy, učitel, počínání takového člověka zastávat? Vždyť s ním máte společného akorát toho smyšleného nepřítele. Nás. Dejte nám konečně oba pokoj.

Tajný Učitel řekl(a)...

J. Soukale, pravil jste:"...soustavná manipulace a předstírání spojené s pokusem učinit z oponentů hlupáky."

Doložte něčím tuto svou dokolečka omílanou mantru. Jinak působíte jako automat na klišé.

Pravil jste: "Když napíšu, že jste křivák a hlupák, je to ponižování, nebo věrný popis skutečnosti?"

To záleží na vaší představě o svém majestátu. Když napíšu, že jste pohůnek systému, elitář a sociální inženýr, je to ponižování nebo věrný popis skutečnosti?

Kritika státní maturity není hysterickými výlevy ani manipulací.
Kritika důsledků státní maturity jako ledoborce pro pronikání testokracie do školství, není předstírání.
Pojmenování nebetyčné neinformovanosti proponentů testování není pokusem učinit z oponentů hlupáky. To již ctění oponenti zvládli i bez mé pomoci.

Josef Soukal řekl(a)...

Tajný, co má říct na vaše ignorování toho, co mají všichni před očima?
Co se týče popisu skutečnosti, já jsem ho opřel o fakta, vy pouze o svou snahu mě pošpinit. Máte snad něco konkrétního?
K dalšímu:
"Kritika státní maturity není hysterickými výlevy ani manipulací." Nemusí být (a nikdy jsem to netvrdil, opět mi cosi podsouváte); ve vašem případě tomu tak ovšem většinou je.
"Kritika důsledků státní maturity jako ledoborce pro pronikání testokracie do školství, není předstírání."
Testování ovšem prosazují - a dávno přede mnou prosazovali - i lidé, kteří jinak nemohou přijít maturitě na jméno. "Testokracie" se u nás začala ozývat až v posledním roce a nemá nic společného s Cermatem.
"Pojmenování nebetyčné neinformovanosti proponentů testování není pokusem učinit z oponentů hlupáky. To již ctění oponenti zvládli i bez mé pomoci."
Hlubokou neinformovanost prokazujete především vy, a to např. i v takových věcech, co je vlastně obsahem testů. Pokud má moje neinformovanost spočívat v neznalosti toho, jak nesmyslně pojali testování například v USA, NEDOLOŽÍTE TO ŽÁDNÝM MÝM VÝROKEM. NAOPAK NAJDETE MOJE POUKAZY NA VAŠE STRAŠENÍ NA ZÁKLADĚ VYTVÁŘENÍ PARALEL MEZI DOPOSUD ZCELA NESROVNATELNOU SITUACÍ U NÁS A V "PROTESTOVANÝCH" ZEMÍCH.

Takže znovu: Překrucujete, manipulujete, lžete a urážíte.

Tajný Učitel řekl(a)...

J. Soukale, napsal jste několik učebnic a berete se velmi vážně. To ale ještě neznamená, že když něco kategoricky deklarujete a oháníte se při tom "všemi", tak je to naráz prauda praudoucí neředěná.

Že nástup testokracie nemá nic společného s Cermatem je evidentní. Cermat je pouze poměrně nedokonalým nástrojem těch, kteří státní maturitu protlačili. Ti pánové mají na svých bedrech odpovědnost za pootevření dveří českého vzdělávacího systému nažhaveným testokratům. Testování má tu nešťastnou tendenci bujet, tak nějak nerado zůstává v malém, což se cermatím včelkám samozřejmě zamlouvá. Více zakázek, více práce, více peněz, každý rok. Nástroj existuje a je potřeba jej využít víc a víc. Přesně jako tomu bylo tam v "protestovaných zemích".

"Vytváření paralel mezi nesrovnatelnou situací u nás a v "protestovaných" zemích", se samo nabízí. Možná byste se mohl zeptat svého dvorního predikčního modeláře jak a zda se testování bude v ČR v budoucnu vyvíjet. Konečně by byl k něčemu užitečný. V "protestovaných" zemích také začali pomalu a najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, testovalo se několikrát ročně v každé třídě. Pak nastalo veliké drbání na hlavě, protáčení očí, ale co naplat, bylo pozdě. Šiml ucítil příležitost snadno kontrolovat a třídit a zajistit kvalitu, zařehtal a zakousl se do šťavnatého sousta.

Unknown řekl(a)...

Vzhledem k obsahu vaší poslední odpovědi beru tedy na vědomí, že nejste schopen obhájit většinu svých výpadů proti mne a dalších tvrzení. Samozřejmě jsem si vědom toho, že je dokážete kdykoli znovu opakovat. Takovýchto tanečků už jsem si s vámi užil celou řadu.
Co se týče státní maturity, jedním z největších protlačovatelů - ne-li protlačovatelem největším - byl O. Šteffl; jen si zřejmě představoval, že testy bude vytvářet a státu prodávat jeho Scio, o Cermatu zřejmě nesnil. Zkuste se poptat O. Šteffla, jak si další vývoj představoval. Možná by vám k tomu mohl leccos říct i O. Botlík, ale to berte jen jako tip - původní variantní maturitní koncepty mne už kvůli svým nedostatkům rychle přestaly zajímat. A testy ČŠI mají na svědomí úplně jiné včelky než ty cermatí.
Nevím, s kterými testy začali v jiných zemích, ale rád se nechám poučit. Jen konstatuji, že maturitní a přijímačkové testy znamenají vyšší kvalitu hodnocení. Jak se bude dále testování u nás vyvíjet, bude záležet na tom, jak se k nim vysloví odborná veřejnost a také učitelská sdružení. Věřím, že přinejmenším PK se tímhle tématem bude zabývat. Každopádně ovšem každou kritiku "testokracie" oslabí fanatismus Tajných i Netajných, jejichž skutečným cílem není jen zrušení testů, ale zmaření jakýchkoli snah o získání objektivních dat o úrovni vzdělání.

Unknown řekl(a)...

Tajný, už mne opravdu nemusíte představovat jako autora učebnic a čítanek, už jste to opakoval mnohokrát. A to, že jste zřejmě nenapsal nic, nebude v diskusích o vzdělávání výhoda. Vážně se zjevně berte i vy, byť je to s ohledem na obsah vašich komentářů a celkový charakter vašeho angažmá občas k nevíře.

tyrjir řekl(a)...

Informační platforma Pedagogicke.info
Ve středu 26. října 2016 byla ustavena neformální otevřená Informační platforma Pedagogicke.info. Tato platforma je především skupinou lidí s blízkým pohledem na aktuální problematiku školství (témata inkluze, kariérní řád, řízení školství a další) a se snahou o realistický a neideologický pohled na školství. Tato skupina je otevřená, bez mluvčích; podle iniciativy členů bude diskutovat a publikovat komentáře k aktuálním školským otázkám.

http://pedagogickeinfo.blogy.rvp.cz/2016/10/31/informacni-platforma-pedagogicke-info/

Pedagogické info není vrchol objektivity v oblasti informací o školství a vzdělanosti. Je to jedna z mnoha platforem.

Cenzurovat pod falešnými záminkami, lhát a preferovat některá témata a protěžovat některé diskutující se nemá. Ani v České škole, ani v Pedagogickém infu. Česká škola doplatila na to, že pan Komárek tyto elementární zásady porušoval v mnohem větší míře než pan Wagner.

V současné době je PedInfo hodnotnější zdroj objektivních informací i lepším diskusním prostředím než Česká škola.


napsal jsem 25. ledna 2018 12:43 a na tom názoru trvám.

Nicka Pytlik řekl(a)...

pan Komárek tyto elementární zásady porušoval v mnohem větší míře než pan Wagner.

"Pane učiteli, Radek o vás říkal, že jste blbej!"
"A zastal jsi se mě, Jiříku?"
"Zastal. Řekl jsem mu, ty mlč, ty jsi ještě blbější, než pan učitel."

Tajný Učitel řekl(a)...

J. Soukale, považuji za velmi nepravděpodobné, že byste, obeznámen se zkušenostmi z "protestovaných zemí", zavedení tohoto způsobu ověřování znalostí u nás obhajoval a prosazoval. Vnímejte toto jako kompliment vaší lidskosti a erudici. Pokud po několika desetiletích zkušeností z "protestovaných zemí", neexistuje meta-výzkum, který by spolehlivě zdokumentoval přínosy testování pro vzdělání a vzdělávání(je tomu spíše naopak), odkud berete tu jistotu, že jste na správné stezce?

Co říkáte k učení na testy?
Co říkáte k učení na jedno použití?
Co říkáte na zabudovanou nespravedlnost testů vzhledem k socioekonomickému statusu žáků?
Co říkáte k problému vnější versus vnitřní motivaci k učení?
Co říkáte neautorizovanému arbitrárnímu měnění obtížnosti testů popř. následné harmonizaci?
Co říkáte byznysu s testováním/strachem?
Co říkáte redukci a fragmentaci učiva za účelem snadného testování?
Co říkáte tomu, že po dvou úvodních testech z čj a cj máme nyní matematiku, přijímačky v devítce a chystají se další, na zš, z mnoha předmětů?

Já vlastně vím, co říkáte. TU manipuluje a lže. Proto jste tady.

Unknown řekl(a)...

Ano, Tajný manipuluje a lže. Protože svým vyjádřením jako obvykle plete dohromady věci, které k sobě nepatří či nemusí patřit, a navíc rovnou predikuje moje odpovědi. Vámi nastolená témata byla opakovaně diskutována na České škole. Chcete-li znovu otevírat diskusi, nastudujte si, co k nim již bylo řečeno, a pak je zkuste naformulovat bez svých manipulací. Pak bude mít smyslu se jimi zabývat.

Tajný Učitel řekl(a)...

Já nastudoval, já u těch diskuzí byl, pamatujete? Četl sem od vašeho týmu prohlášení typu, ale to tak není, je to nejlepší, protože jsme to řekli my. Abych mohl témata naformulovat jasněji, musel bych je nakreslit, pane. Myslím, že jsme vymáčkli pomeranč.

Unknown řekl(a)...

Přesvědčovat někoho, jehož hlavním nástrojem a programem je demagogie, je marné. Rozlučme se tedy s tím, že každý bude tvrdit něco jiného; vy se můžete utěšovat představou, že máte co říct, my ostatní vás budeme litovat.

Okomentovat