22.1.18

NÚV: Další školy se mohou přihlásit do projektu Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání zve další školy ke spolupráci na inovování odborného vzdělávání v pěti klíčových aktivitách. Zájem o zapojení do projektu mohou školy vyjádřit vyplněním online formuláře.


Nabídka zapojení do projektu MOV je určena středním odborným školám, které by se chtěly aktivně zúčastnit modernizace odborného vzdělávání na úrovni školních vzdělávacích programů ve vybraných oborech středního odbornéhovzdělávání.

Jak se školy mohou zapojit?

Svůj zájem mohou vyjádřit vyplněním a odesláním formuláře nejpozději do 30. 6. 2018. Výběr škol bude prováděn průběžně až do naplnění potřeb projektu.

Projekt školám nabízí spolupráci na inovacích ŠVP středního odborného vzdělávání v těchto
oblastech:

 • Modernizace všeobecně vzdělávací složky
 • Modernizace odborného vzdělávání s využitím modulů a komplexních úloh na základě stanovených společných odborných
  základů
 • Začlenění profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do ŠVP
 • Rozšiřování možností realizace praktického vyučování a zajišťování kvality ve spolupráci se zaměstnavateli
 • Inovace vlastního ŠVP ve vybraných oborech vzdělání
S kterým oborem se přihlásit?

Seznam do projektu zapojených oborů naleznou zájemci v online formuláři. V současné chvíli je poptávka zejména po následujících oborech vzdělání:
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř; 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář; 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik; 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
 • 66-51-H/01 Prodavač; 66-41-L/01 Obchodník
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba; 29-51-E/02 Potravinářské práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby; 65-51-E/02 Práce ve stravování
 • 41-41-M/01 Agropodnikání
 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář
Kterou všeobecně vzdělávací oblast přihlásit? 

Projekt v tuto chvíli hledá odborné školy, které by se zapojily především do následujících vzdělávacích oblastí:
 • Člověk a osobnost, člověk a zdraví
 • Člověk a společnost (zejm. kategorie dosaženého vzdělání E, H, L0)
 • ICT (zejm. kategorie dosaženého vzdělání E a L0)
 • Člověk a svět práce
 • Přírodní vědy
 • Cizí jazyk
 • Matematika (zejm. kategorie dosaženého vzdělání E)
Projekt v kostce

Tříletý projekt odstartoval v květnu 2017 a navazuje na probíhající aktualizaci rámcových vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání, a to tvorbou vzdělávacích modulů a ukázkami komplexních úloh a prací žáků ve vybraných oborech vzdělání. Připravuje také například výsledky učení pro odborné základy společné příbuzným oborům vzdělání a provázání školních vzdělávacích programů škol s profesními kvalifikacemi NSK.

Posláním projektu je rozvíjet kvalitu odborného vzdělávání a podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.Případné dotazy směřujte na emailovou adresu mov@nuv.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat