15.1.18

Nikola Milošević: Postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (průzkum)

Jsem studentka magisterského studijního programu Specialní a rehabilitační pedagogika (zaměření: Specifické vývojové poruchy učení) na Pedagogické fakultě v Lublani (Slovinsko). V rámci své magisterské práce provádím průzkum na téma: Postoje učitelů k inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Slovinsku a České republice. Obracím se na české učitele s prosbou o vyplnění dotazníku. Prosím, abyste byli při odpovídání co nejvíce upřímní. Všechny vaše odpovědi jsou anonymní a budou použity výhradně pro výzkumné účely.

Průzkum online na OneClick
Žádné komentáře:

Okomentovat