17.1.18

MŠMT: Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018

Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2018 tyto republikové normativy:


Věková
kategorie

NIV
celkem

Kč/žáka

MP
celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

MPP
celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

MPN
celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV
celkem

Kč/žáka

Zam.

Z./1000ž

3 - 5 let

50 940

50 441

38 726

11 715

499

125,126

6 - 14 let

64 608

63 524

52 550

10 974

1 077

125,735

15 - 18 let

76 349

75 282

60 589

14 693

1 067

143,981

19 - 21 let

65 376

64 676

53 565

11 111

700

127,613

KZÚV

312 706

310 206

226 284

83 922

2 500

693,459

1 komentář:

Milladia řekl(a)...

A co věková kategorie 2-3 roky (nebo jak už se mi děje 1-2 roky) ? Měly by být vyšší normativy, aby pokryly plat chůvy, či umožnily snížený počet dětí na třídu.

Okomentovat