29.1.18

MŠMT: Návrh Nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Přinášíme upravené znění návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu, které rozeslal Václav Pícl, náměstek MŠMT pro řízení sekce vzdělávání. Václav Pícl v průvodním dopisu uvádí: "V průběhu vyhodnocování mezirezortního připomínkového řízení byly uplatněny nové požadavky, které vedly k úpravě znění Návrhu nařízení vlády PHmax. Návrh předkládaného znění nařízení vlády k PHmax je upraven tak, aby byl zajištěn pozvolný náběh změn systému financování pedagogické práce s ohledem na reálné možnosti škol (personální a prostorové podmínky) a státního rozpočtu.

Stanovení hodnot PHmax proběhne ve 2 etapách. V první etapě od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 budou hodnoty PHmax sníženy a ve druhé etapě od 1. 9. 2020 začnou platit hodnoty PHmax, které byly předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. V rámci první etapy bude prováděn monitoring a ověřování nastavených hodnot PHmax. V rámci stanovení hodnot PHmax v období 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 nedošlo ke snížení dělení u cizích jazyků pod hodnotu 2 u všech pásem s počtem nad 24 žáků. (Tzn. je zaručeno dělení na výuku cizích jazyků pro třídy s více než 24 žáky). Zároveň byl zachován nárůst koeficientů dělení mezi jednotlivými pásmy."

2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mohl by to tu někdo přeložit do češtiny?
Mě by zajímalo, co to přesně přinese školám a co přesně to přinese třeba speciální školám nebo třídám.

mirek vaněk řekl(a)...

No co je jasné hned z těch několika vět.

1) Dělení na jazyky bude zaručeno až nad 24 žáků ve třídě. Takže jazykáři mohou klidně konverzovat s 24 žáky ve třídě. To bude panečku skupinová výuka.

2) PHmax bude snížen, tedy bude ještě méně dělení hodin na skupiny než je teď.

Pokrok a zkvalitňování školství holt nejde zastavit! Šetřit se musí.:-(

Okomentovat