28.1.18

Tajný učitel: Zima přišla, temno může odvrátit škola

Lid promluvil a vítězové slaví mlácením novinářů. Možnost vymanit se konečně z temného dědictví totality a strhnout nálepku východního proto-národa přišla a zas odešla. Zdá se, že záchrana posledních zbytků západního modelu demokracie a vybudování jejích nových základů, bude únavným bolestným během na dlouhou trať. V tomto maratonu může Čechům výrazně pomoci škola.

Škola je místem kam chodí všechny děti. Děti ze všech typů zázemí s různými řebříčky hodnot a vzděláním, movitých i nemovitých. Proto má škola a vzdělání unikátní potenciál měnit hodnoty budoucích občanů a tím celé společnosti, k lepšímu. Tím nechci propagovat jakési vymývání dětských mozků, politickou agitku ve třídách a podobné praktiky. Věřím ale, že vzdělávání a vzdělání, pokud se neomezuje na pouhé předávání fakt z učebnic do hlav dětí, sebou nese veliký potenciál měnit lidi a svět obecně. Může zreálnit hodnoty, jako je pomoc slabším, dělení těch, kteří mají mnoho, s těmi, kteří nemají nic, tolerance, pochopení a ocenění jinakosti, řešení konfliktů nenásilnou cestou a pochopení, že strach a nenávist jsou jen jinou stranou stejné mince.

Demografický vývoj ve společnosti této změně nahrává. Osazenstvo škol se mění. Postupně nastupuje mladá generace učitelů, kteří v sobě nenesou temné dědictví totality. Jsou to učitelé, pro které slova tolerance, nenásilí, kultura, pochopení a pomoc lidem v nouzi, nejsou synonymy naivního sluníčkářství, nýbrž zcela reálné hodnoty, které stojí za to hájit. Lidi zřejmě nelze změnit apely na lidství či na rozum, chce to čas a čas je přesně to, čeho má škola na rozdávání. Budou-li učitelé vnímat své poslání nejen jako zprostředkování vědění, ale také jako tvarování budoucího světa, pak eventualita, že za deset let budeme ve stejně temné a beznadějné situaci jako dnes, bude značně omezena. Třeba ještě nebude pozdě.

Převzato z autorova blogu (autor je redakci znám)

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

33 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

temno může odvrátit škola

Kdyby měli pytlici sklony k paušalizaci, jistě by zvolali, hle, jak signifikantní rezignace na podstatu existence rodiny! Máme tu přec ve svých možnostech časově neomezonou školu. Může za to bezesporu mizerná výuka matematiky. Obyvatelstvo neumí do pěti počítat.
Však my už s těmi učitýlky zatočíme, jestli nám ti voliči nebudou hlasovat svorně po našem. Po boševicku!

Unknown řekl(a)...

Doufám, že se ta nadějná generace - až si bude chtít s někým vyřídit účty - bude umět pod své odvážné texty alespoň podepsat. Jinak budou mít její apely na lidství hodnotu cáru papíru a situace bude ještě temnější a beznadějnější než za časů dinosaurů, kteří sice pamatují totalitní časy, ale jsou dávno poučeni, že špína podstatu ani barvu nemění.

Pavel Doležel řekl(a)...

Už jsem začínal být nervózní, že bych za svou páteční volbu nebyl odměněn. Nechávám děkovat, tajnej. Čekal jsem ještě máchání ručičkama a dupání nožičkama, ale to snad ještě přijde.

Ygrain řekl(a)...

"pro které slova tolerance, nenásilí, kultura, pochopení a pomoc lidem v nouzi, nejsou synonymy naivního sluníčkářství, nýbrž zcela reálné hodnoty, které stojí za to hájit"

Někdo by se měl nejdřív seznámit s realitou, než začne tvrdit něco o staré či mladé generaci. Protože názory mých studentů bývají zhusta vysoce "nesluníčkářské", takže nevím, odkud má ta nadějná mladá generace povstat.

Vít Tomis řekl(a)...

názory mých studentů bývají zhusta vysoce "nesluníčkářské", takže nevím, odkud má ta nadějná mladá generace povstat.
No přesně odtud.

Unknown řekl(a)...

Je to drzé jako Ovčáček, překrucuje to jako Ovčáček, vyjadřuje se to k věcem, kterým nerozumí, jako Ovčáček, uráží to jako Ovčáček - a přitom to zjevně nevolilo svého pastýře. I to se stane.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Jó frustrace, to je sviňa.

mirek vaněk řekl(a)...

No nevím, ale tu generaci mladých bych chtěl vidět. Já vidím ve školství něco úplně opačného. Nedostatek mladých učitelů a spíš sebestřednost u mládeže.

poste.restante řekl(a)...

Nedostatek mladých učitelů a spíš sebestřednost u mládeže.
Sebestřednost bych mládeži zas tak moc nevyčítal. Mladí jsou vždycky sebestřední a vztahovační. Z toho vyrostou.
Ale ze sobeckosti a nedostatku empatie se budou dostávat jen těžko

Postupně nastupuje mladá generace učitelů, kteří v sobě nenesou temné dědictví totality.

A tudíž nejsou ani schopni rozpoznat některé prvky totality, které se projevují kolem nás.
Třeba když se někdo snaží podsouvat, jak jedině správně se má myslet.


Tajný Učitel řekl(a)...

Pomoci je vždy lepší než nepomoci, mít rád je vždy lepší než nenávidět, nekrást je vždy lepší než krást, neubližovat je vždy lepší než ubližovat. To není podsouvání, to je člověčenství. Kdo by tušil, že se prezidentští kandidáti budou, ve snaze vtírat se vyděšeným důchodcům, předhánět v odmítání pomoci lidem v nouzi.

Nicka Pytlik řekl(a)...

jak jedině správně se má myslet

Podstatná byla od jaktěživa správnost závěrů!
Jakou cestou k nim ten který dospěje, je čistě jeho věc...
...jedině snad, aby to bylo s nadšením.

Nicka Pytlik řekl(a)...

mít rád je vždy lepší než nenávidět

Jakože prozření a obrácení Ferdyše Pištory? Nebo spíš:
Lidi! Milujte pytliky, nebo dostanete do držky!

Vít Tomis řekl(a)...

předhánět v odmítání pomoci lidem v nouzi
I vytrhávání vět z kontextu, stejně jako vyřčení A, ale zatajení B, jsou znaky totality.

Jana Karvaiová řekl(a)...

.....Škola je místem kam chodí všechny děti. Děti ze všech typů zázemí s různými řebříčky hodnot a vzděláním, movitých i nemovitých. Proto má škola a vzdělání unikátní potenciál měnit hodnoty budoucích občanů .....

Milý TU, popsal jste nám školu minulosti. Takové školy byly. Dnes už ne. Od chvíle, kdy jsme začali dělit školy na veřejné a církevní a soukromé, tomu tak není. Od chvíle, kdy jsme usilovně začali budovat inkluzivní školu, tak tomu není.

Jde především o rodinu. Pak už škola jen zachraňuje a paběrkuje.(pokud rodina selhává nebo vychovává zcela jinak). Takže bojujte za opravdovou rodinu. Pak už nebude zas tak na škole záležet. A stejně si nakonec každý bude dělat co chce. jestliže nám někdo bude vnucovat své kandidáty, a potom dehonestovat ty,co toho vyvoleného nevolili, je úplně šumák, jaká je škola. VY TU nejste demokrat. Demokrat by se vztyčenou hlavou přijal volbu většiny a držel by ústa.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Král je mrtev, ať žije král.
Co vy na to? Že je to moudrost před tereziánská? Tak vymyslete něco posttotalitně postmoderního.

Když už musíte něco dmychat, jděte někam na kůr šlapat měchy, aby ti, kdo pilně cvičili a rad učitele dbali, třeba Bachovu fugu nám zahrát mohli.

poste.restante řekl(a)...

Pomoci je vždy lepší než nepomoci,

To takhle jednou šel chlápek kolem přehrady a najednou vidí, jak pod hladinou zmizel člověk. Skočil za ním, tahá ho ven, ten zachraňovaný sebou škube, ale nakonec ho chlápek popadnul, stisknul mu ruce a vytáhnul na břeh. Celý vysílený se hned zaobírá tím zachráněným a vidí, že je v pořádku.
Tak si úlevně vydechne a povídá: "To jsem rád, že jste v pořádku a že se mi povedlo vás zachránit."
A ten zachráněný nejdřív vykašle vodu, které se nalokal a pak se podívá a říká: "Já bych byl taky rád. Kdybych nebyl potápěč."

Z čehož plyne poučení, že pomáhat se má jen tomu, kdo pomoc opravdu potřebuje a kdo o ni stojí. A ještě se to musí umět.
:-)

Teď vážně.
Pomoci je vždy lepší než nepomoci, mít rád je vždy lepší než nenávidět, nekrást je vždy lepší než krást, neubližovat je vždy lepší než ubližovat.
S tím prostě nelze nesouhlasit, protože tak to je.

Problémy nastávají, když se pomáhá blbě.
1. Třeba když ve snaze zachránit přírodu zaprasíme rozvojové země "ekologickými" potravinami a rozvrátíme jejich zemědělství. Nebo když zasviníme vlastní krajinu solárními panely a řepkou olejkou. Nebo když "exportujeme demokracii" se slovy: "My vám tady ta lidská práva zavedeme, kdybychom vás měli všechny postřílet."

Nebo když pod heslem "neubližovat" dětem nějakým hodnocením jejich práce (či nepráce) a (ne)trestáním jejich prohřešků, z nich necháme vyrůst egoistické, rozmazlené a nezodpovědné spratky.

2. Když všichni ti, kdo nemají zrovna ten "jedině správný" názor jsou okamžitě ostouzeni a ostrakizováni.
Třeba když jedna herečka odmítne přijít na předávání Zlatých globů v "povinné černé", která má demonstrovat podporu kampani MeToo. ("Mrcha jedna, že jo.")
(A mně osobně na tom nejvíc pikantní přijde, když jednotně černé šaty, které mají vyjádřit podporu kampani proti sexuálnímu násilí a obtěžování, jsou pak v takovém provedení a s takovými výstřihy, že občas nezakrývají ani to nejnutnější. Holt boj proti devalvaci ženy na sexuální symbol "po americku".)

Nebo když jedna z postaviček v seriálu South Park je v supermarketu donucena vykřikovat do mikrofonu: "Jsem lidská zrůda, která odmítá přispět jedním dolarem na hladovějící děti."

Nebo když odmítaní principu uprchlických kvót je interpretováno jako odmítání pomoci a neochotě spolupodílet se na prosazování "společných evropských hodnot humanismu a solidarity".
(Protože když pak takhle někdo křiví realitu a pojmy, pak opravdu pár chytrákům stačí polepit republiku nápisy "Stop imigrantům" a všechny volby budou dopadat stejně, nebo ještě hůř.)

Tajný Učitel řekl(a)...

Odmítání principu povinných kvót může být zanalyzováno do mrtě, rodině umrzlé někde ve sněhu na nějaké blbé hranici, je to už zřejmě jedno.

poste.restante řekl(a)...

A ještě jste zapomněl připojit fotku hladového černošského dítěte s nafouklým bříškem a QR-kód na přímou platbu místo složenky.

Taky se Vám tam někde ztratil ten převaděč, který na tom vydělal, aby tu rodinu k hranici dovedl, neziskovka, která "vyzvedla" rodinu pár kilometrů od pobřeží a nechala si zaplatit jejich odvoz do Itálie a vlastně i ten lokální nabob, který za peníze určené na humanitární pomoc nakoupil Toyoty a kalašnikovy, aby přinutil onu rodinu utéct z domova.

Taky mladíci v plné síle, kteří sice nešťastnou náhodou přišli o doklady totožnosti, ale přesto jsou vybavení mobilem a seznamem adres v Německu, na které se mají obrátit.

Víte Tajný, já nikdy nezpochybňoval existenci válečných uprchlíků a potřebu jim pomáhat.
Zato Vám Vaše duhové brýle brání vidět tu část reality, která nezapadá do ideologie.

Jenže kdykoliv převáží ideologie nad smyslem pro realitu, dopadne to pro někoho hodně blbě. Příkladů z historie máme spousty.

Pavel Doležel řekl(a)...

Nerad ruším učenou diskusi, ale co si mám představit pod takým pojmom "řebříček hodnot"? To se dává do nějakého pokrmu?

Pavel Doležel řekl(a)...

Já pomáhat lidem v nouzi mohu, ale nemusím. A to mně žádnej nevymluví!

poste.restante řekl(a)...

Já pomáhat lidem v nouzi mohu, ale nemusím. A to mně žádnej nevymluví!

Tak existuje sice trestný čin neposkytnutí (první) pomoci.
Ale pokud vím, tak neexistuje trestný čin neposkytnutí humanitární pomoci.
Zatím.

Tajný Učitel řekl(a)...

PR s vaším posledním komentářem je toho tolik špatně, že nevím, kde bych začal..
Ziskuchtivý převaděč je vaše fabulace, ale i kdyby, převaděč těží ze zoufalství lidí, kteří utíkají před válkou, před hladem, před bídou, před smrtí. Převádí, protože mu zaplatí a zaplatí protože jsou zoufalí. Kdyby neziskovka uprchlíky/migranty nezachránila, umřeli by na moři. Kdyby nedostala peníze na jejich záchranu, umřeli by. "Lokální nabob" těží z destabilizace celého regionu hádejte kým a hádejte proč. Mladíci v plné síle mají podle vás zřejmě zakázáno migrovat a hledat lepší, bezpečnější život. Toto privilegium je zřejmě vyhrazeno vetchým babičkám a nemluvňatům. Počkat, ty taky nechceme. Pokud považujete lidskost za "ideologii" a iracionální strach za "realitu", pak vám šedé brýle brání vidět tu část ideologie, která nezapadá do vaší reality.

Vít Tomis řekl(a)...

Úřady trpí bigamii, která je v Německu trestná
Co dál? Uznáme právo tohoto muže, aby jeho manželky nemohly chodit samy na ulici? Uznáme jeho právo zabíjet jinověrce?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud považujete lidskost za "ideologii" a iracionální strach za "realitu"

Pytlici jsou bytostně přesvědčeni, že tajní učitelé jsou oprávněni nejen tímto způsobem promlouvat k nám nehodným a nepřejícím, ale dokonce i veřejně pokárat a vést všechny zabedněnce k nápravě. Je všeobecně známo, totiž, že rozprodali veškerý svůj majetek, aby pronajali místní sokolovnu, kde neprodlenně zřídili přístřeší pro azylanty od dvaceti do třiceti let, které svážejí až ze Švédska, kde nejsou závěje jen čtrnáct dnů na přelomu července a srpna.
Jako ze všeho první tito tajní humanisté prodali svůj noutbůk, takže musí docházet do blízkého hostince umývat nádobí, aby je personál pustil na jejich počítač se skladovým hospodářstvím, a oni tak mohli psát svoje mravné příspěvky a rozesílat mejly všem zdejším miliardářům s žádosti o finanční podporu jejich bohulibé činnosti.

poste.restante řekl(a)...

Ziskuchtivý převaděč je vaše fabulace,...
lidí, kteří utíkají před válkou, před hladem, před bídou, před smrtí ... mu zaplatí
Kdyby neziskovka uprchlíky/migranty nezachránila, umřeli by na moři.
Mladíci v plné síle mají podle vás zřejmě zakázáno migrovat a hledat lepší, bezpečnější život.


No, myslím, že je zbytečné k tomu cokoliv dodávat.

Ale jen tak zkusmo.
Jaký je rozdíl mezi válečným a ekonomickým uprchlíkem?
A je třeba nějaký rozdíl mezi neziskovkou, která "zachrání" migranty už téměř v libijských pobřežních vodách (takže funguje jako bezplatná cestovka) a neziskovkou, který staví v uprchlickém táboře nemocnici?

Odpovídat nemusíte.
Mé šedé brýle mi brání vidět Vaši "realitu". :-)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Tajný, šupem na hranice, kabáty sebou nebo si vyber jinou destinaci a už val.
Jestli máš našetřeno, tak třeba na ten Nový Zéland, tam bude hodně českých azylantů.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Demokrat by se vztyčenou hlavou přijal volbu většiny a držel by ústa. Tady bych si dovolil velmi nesouhlasit. Držet ústa před většinou je jeden z příznaků totalitarismu, ne demokracie. Měřeno citovaným pohledem nebyli němečtí antinacisté po r. 1933 demokraty, protože národ promluvil a vybral si svobodně Führera (samozřejmě že mezi nimi jistě byli i příslušníci nedemokratické opozice, třeba komunisté). Jakoukoliv volbu, pakliže ji shledá nesprávnou, může (dokonce soudím, že musí) demokrat podrobit kritice a má plné právo využít všech zákonných prostředků k nápravě stavu. K demokracii přece diskuse nedílně patří. Jiná věc je, že stále platí Masarykovo - Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Pořád se jí učíme a nejde nám to.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Opravuji svůj komentář. souhlasím s panem Stenzlem,. V tom, že mohu mluvit a ozývat se,když se mi něco nelíbí. Komentář jsem napsala pod dojmem své četby FB diskusí. Když jsem si přečetla názory Drahošových příznivců, budu citovat: ..doufám, že ho povezou na lafetě do půl roku...doufám, že upadne na hůlku a propíchne si plíci..., doufám, že se uchlastá k smrti... a podobné výlevy, přišlo mi to trochu přes čáru.
Takže jsem měla na mysli podobné žumpoidní projevy a nechala jsem se unést do zobecnění.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Děkuji paní Karvaiové za upřesnění - má pravdu, podobné výlevy nepatří do slušné společnosti a s demokracií také nemají nic společného.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Podobné výlevy jsou součástí i slušné společnosti.
Jde o to, jak se s nimi ta slušná společnost vypořádá.
A také jde o to, jak početné zastoupení ve společnosti mají mutanti, to jest lidé, kteří jsou schopni se povznést nad posměšky kdejakého plytkouna.

Jirka řekl(a)...

Náboženský fanatik je především fanatik, bez ohledu na to, zda vyznává zemanismus nebo drahošismus.
Proč zrovna mutanti, drahý Pytliku?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mezi mutanty v tomto smyslu patří nově i keblůškové dočasně nevybavení potřebnou audio technikou.

Jirka řekl(a)...

Již chápu a omlouvám se, že nestíhám sledovat všechny státnické projevy naší většinové hlavy státu. Dnes totiž svítilo slunce a já jsem raději nořil tvář do hřejivých paprsků vracejícího se božstva.

Okomentovat