30.1.18

Dotaz z poradny Vaše práva ve škole: Má můj zaměstnavatel právo mi přikázat, abych měla ve třídě na zdi pověšený obraz prezidenta ČR?

Dotaz: "Pracuji na ZŠ, jsem třídní učitelka. Má můj zaměstnavatel právo mi přikázat, abych měla ve třídě na zdi pověšený obraz prezidenta ČR? Chtěla bych tam nyní dát státní znak, který mnozí žáci ani neznají. Ale před lety to prý vedení na naší škole zakázalo, takže všichni máme mít na zdi prezidenta. Jak to tedy je? Podle mě není nikde napsáno, že mám jako třídní učitelka povinnost mít ve třídě prezidentský portrét."

Odpověď: Vyvěšování portrétu hlavy státu ve školních třídách je věcí zvyku, a to ještě z dob rakouského mocnářství. Zákonná povinnost to ale není, tj. školský zákon (ani žádný jiný), ani žádná vyhláška Vám ani škole tuto povinnost nestanoví. Současně to - na rozdíl od např. periodické tabulky prvků, map, abecedy a jiných nástěnných pomůcek - nijak nesouvisí se ŠVP. Tedy pokud odmítnete mít ve třídě portrét prezidenta, nic tím neporušíte. A dle našeho názoru nemůže takové odmítnutí mít ani právní konsekvence v oblasti pracovního práva, tj. Váš zaměstnavatel může jen stěží posuzovat toto odmítnutí (pokud je navíc z Vaší strany odůvodněné), týkající se pouhé výzdoby ve třídě, jako porušení pracovní kázně.

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ono vůbec není jasné, kam může ředitel zajít a kdy si musí nechat chuť zajít. Nejen s portrétem.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud zaměstnavatel dospěje k názoru, že vyvěšení obrazu například Shreka nebo Hulka ve všech místnostech instituce povede k naplnění smyslu existence této, pak pytlici neshledávají na jejich počínání nic závadného. Pravdou je, že mnozí odpovědní pracovníci zásadní otázky chodu instituce konzultují i se zaměstnaci, nebo se alespoň zamýšlejí nad jejich názorem na danou věc.

Jirka řekl(a)...

Například Shrek by byl pro školní mládež důstojným příkladem. Když šlo o blaho Fiony a celého království, byl ochoten popřít v sobě přirozenost zlobra a stát se uhlazeným princem se všemi důsledky, které z toho životního veletoče vyplývají. Fiona uznala, že by ztratil své kouzlo a takovou oběť nežádala. Královskou krev v žilách a s ní spojenou ušlechtilost a moudrost potvrdila tím, že opustili hrad a vrátili se do bažiny, kde jsou prdění a jiné libůstky zcela normální.

Okomentovat