31.1.18

Daniel Münich: Povinný rok školky před školou a školky už pro dvouleté děti

Minulou vládou nedávno prosazené změny mířily správným směrem. Jejich důsledky však tehdy nebyly dostatečně domyšleny a nebyly uskutečněny doprovodné kroky na straně kapacit budov a personálu, tedy peněz. Byl to styl schválíme to a uvidí se, co se stane.

Avšak současná snaha poslanců tyto nedávné změny opět zrušit představuje pouze pokračování nekončící série nešťastných kroků vzdělávací politiky v ČR ve stylu "ode zdi ke zdi".

Stejně jako minulé, i ty současné změny jsou nedomyšlené, nedostatečně vyhodnocené a zbrkle zaváděné. Nejde o nic jiného, než o pokračování ve zbrklé realizaci nedomyšlených, nevyhodnocených a dostatečně neprodiskutovaných nápadů několika politiků. Tyto dvě záležitosti jsou přitom v detailu mnohem složitější / komplexnější, než si politici myslí.

Je to jako ve slavné pohádce, kde zmatený král, vždy ve jménu dobra, "odvolává co předtím odvolal". Právě tento způsob vládnutí je hlavní příčinou toho, proč veřejnost a pedagogická na kvadrát, svému státu a politikům tak strašně nedůvěřuje.

Správný a politicky zodpovědný přístup, jako například ve Velké Británii či Německu by byl, (i) nechat odborně vyhodnotit podstatu a rozsah problému včetně vyhodnocení dopadů nedávných změn, (ii) vyhodnotit dopady různých variant řešení (včetně dopadů na obce, ale zdaleka nejen ty), veřejně zkonzultovat varianty řešení s dotčenými subjekty a (iii) případně pilotně vyzkoušet v malém rozsahu a pak teprve změny zavádět do zákona. To vše se však opět má zřejmě přeskočit.

Poslanecká zákonodárná iniciativa u nás dlouhodobě obchází proces hodnocení dopadů navrhované regulace. Nic proti poslanecké iniciativě jako takové, ale pokud nejde o ohrožení státu nebo závažné a nevratné škody, měly by i poslanci navrhované změny zákonů procházet pečlivým vyhodnocením dopadů. Dosud to v Česku není systémově zavedeno. Není náhoda, že se pak poslanecká iniciativa hojně využívá k záměrnému obcházení procesu vyhodnocení dopadů a namnoze k prosazování parciálních lobbistických zájmů.

Čekám teď, že veškerá veřejná diskuse k těmto dvěma návrhům, opět proběhne za názorové přestřelky primitivních ideologicky založených dojmů a velmi parciálních znalostí problému ze strany stoupenců a odpůrců změn. Bohužel.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Ale ona před zavedením povinného posledního ročníku studie vznikla, jen ji Valachová ignorovala a zavedla to silou, i když byli odborníci proti! Návrat do původní podoby, jak to navrhuje Václav Klaus ml. , je naopak v souladu s danou studií: http://www.kudyvedecesta.cz/node/3

Okomentovat