15.1.18

Bořivoj Brdička: Stop průměrnosti

Přehled výsledků práce profesora kognitivní pedagogiky na Harvardu Todda Rose, z nichž vyplývá, že je chybou orientovat se při výuce na průměrného žáka, protože ten neexistuje.

Stop průměrnosti (v originále The End of Average) je kniha profesora Harvardu Todda Rose, která nedávno vyšla česky v nakladatelství Omega. Řekl bych, že obsahuje natolik podnětné poznatky kognitivní vědy, že stojí za to se s nimi seznámit. Nechci vás ale nabádat, abyste si ji honem koupili. Sám jsem ji nečetl. Dostatek informací je k dispozici online. Máte-li dobře nastavené osobní vzdělávací prostředí, určitě se k nim nějakou cestou dostanete.

Já sám jsem na Todda narazil v blogu novozélandského ředitele eLearningu firmy CORE Education Dereka Wenmotha [1]. Jeho práci samozřejmě můžete studovat též přímo, začít je dobré na Wikipedii (Todd Rose, The End of Average), pokračovat na jeho vlastním webu, na stránkách Harvard Graduate School of Education, Laboratory for the Science of the Individual či Center for Individual Opportunity.

Hlavním sdělením Todda Rose je to, že „průměrný člověk neexistuje“. Když se to řekne takto, nepřipadá nám to jako něco převratně objevného. Všichni víme, že každý žák je trochu jiný. Za sebou máme Gardnerovu teorii mnohočetné inteligence (Neurovědecké mýty ve vzdělávání) i Willinghamovo upřesnění, že učící styl závisí mnohem více na cíli výuky než na individuálních vlastnostech žáka (Proč nemají žáci rádi školu?). Škola však bohužel až příliš často vztahuje vše k průměru. Důsledkem je neschopnost podchytit ty žáky, kteří z průměru vybočují.
„Od kolébky až do hrobu jsme všudypřítomnými měřítky porovnáváni s průměrem, buďto jak moc se odlišujeme, nebo jak moc jsme schopni ho překonat.“

Todd ví, o čem mluví. Sám patří ke 4 % nadaných žáků, kteří podle statistiky v USA každý rok nedokončí střední školu (dohromady cca 50 tis. z 1,2 mil. odpadlíků) [2]. Naštěstí však měl možnost zvolit náhradní cestu, která ho dovedla nakonec až na vysokou školu a ke studiu kognitivní psychologie a pedagogiky na Harvardu, kde nakonec zakotvil natrvalo. Věnuje se výzkumu poznávacích funkcí mozku a kromě výuky vede i výše již jmenovaná pracoviště.

Své závěry veřejnosti přibližuje různými formami. Popisuje třeba, jak americká armáda přišla v 50. letech minulého století na to, že jedním z důvodů, proč se jim nedaří zlepšovat výkony pilotů, je skutečnost, že kabina je ergonomicky konstruována tak, aby vyhovovala průměru. Tento stav se přes odpor výrobců podařilo postupně změnit. Stalo se tak též díky výzkumu Gilberta Danielse, který vědecky prokázal, že žádný z tehdy existujících pilotů není průměrný. [2]

Todd může posloužit i mnohem aktuálnějšími daty. V následující (8minutové) přednášce cituje výzkum neuropsychologa Michaela Millera z roku 2002, který magnetickou rezonancí zkoumal aktivitu mozku různých lidí během vybavování si nově naučených slov několika oborů. Kombinací výsledků vytvořil mapu oblastí, které jsou v mozku průměrného člověka odpovědné za vybavování informací z paměti. Jeho cílem bylo tuto mapu později použít plošně i u jiných lidí. Při bližším zkoumání však zjistil, že to nebude možné. Mapa byla u každého jedince významně odlišná od průměru. Ani jeden mozek nebylo možné považovat za průměrný.

The End of Average: Todd Rose's '8 for 8'Závěr je prostý. V mnoha případech nelze průměr použít pro stanovení jednotných standardů výukových cílů, každý musí mít své vlastní. A jsme zase u naší oblíbené personalizace.
Ve své knize Todd Rose popisuje tři principy individuality [1]:
  • Princip výčnělků (Jaggedness) – průměr maskuje vnímání odlišných (vyčnívajících) schopností a dosažených úspěchů jedince.
  • Princip souvislosti (Context) – každý člověk se ve specifických situacích chová jinak, takže průměr pak v takové souvislosti nelze pro jeho reprezentaci použít.
  • Princip cesty (Pathways) – průměr vede k definování jediné možné cesty a potřebného času k dosažení cíle, jenže cesty mohou být různé a každý může jít po jiné.
Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat