15.1.18

Bohumil Kartous: O vzdělávání a rozumování aneb Proč nejsme schopni společného pohybu vpřed

První chybou při pokusech o analýzu vzdělávací politiky je to, že se uvažuje o vzdělávání jako nějakém vadném subsystému. Druhý problém představuje apriorní předpoklad, že všechno, čeho se dopustí ministerstvo školství, je špatně.
Teď na to doplácí například inkluze.

Z článku v iHNed.cz vybíráme:

Obávám se, že k podobné povrchnosti sklouzl Ondřej Šteffl, když v Hospodářských novinách (27. 12. 2107) kritizoval jako příklad chaotické a nepromyšlené vzdělávací politiky inkluzi. Štefflovy závěry: inkluzi nyní nechce velká část veřejnosti, protože ministerstvo reformu nepřipravilo a není schopné ji účinně zavádět, řídit, financovat. Ano, mediální obraz lze takto číst. Od člověka, který dlouhodobě hodnotí vzdělávací politiku v ČR, bych ale čekal více. To, že lidé v průzkumech veřejného mínění neschvalují inkluzi, je způsobeno politizací tématu a nezodpovědnou manipulací politických populistů reprezentovaných Zemanem a Klausem. S meritem věci to nemá co dělat. Inkluze je dlouhodobý proces, začal už dávno a v roce 2016 došlo k posílení tohoto přístupu, nikoliv zavedení. A došlo také na peníze.

Zatímco dříve školy musely brát prostředky z toho, co bylo určeno na jiné účely, Nyní mohou financovat z velké části že zdrojů vázaných právě na inkluzi. Má být inkluze příkladem “nestrategického” politického řešení? V tom případě těžko vysvětlit, jak to že je tato legislativní změna součástí vzdělávací politiky od Lišky až po Štecha. To je bratru šest vlád (včetně přechodných) a 10 ministrů! Inkluze je pilířem Strategie vzdělávací politiky 2020, kterou připravovalo několik ministrů. Dopady do systému sleduje Česká školní inspekce, jež o tom vydala obsáhlou zprávu.
5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

To je tak, když se do rozumování poustí i rozumbrada.
Potom jsou i pytlici s rozumem v koncích...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Experti se hádají!

Radek Sárközi řekl(a)...

"Zatímco dříve školy musely brát prostředky z toho, co bylo určeno na jiné účely, Nyní mohou financovat z velké části že zdrojů vázaných právě na inkluzi."

Kdo si ještě pamatuje, když na podzim vzal ministr Štech peníze určené původně třídním učitelům a dal je na inkluzi? Šlo o 400 milionů korun...

Janek Wagner řekl(a)...

Marcel Chládek při obhajobě "proinkluzivní" novely školského zákona v Senátu dne 19. března 2015 uvedl, že na inkluzi jdou 2 miliardy ročně, takže Kateřina Valachová evidentně lhala, když tvrdila, že na inkluzi dříve žádné peníze nešly.

"Ta účinnost tohoto návrhu je s odkladem od 1. září 2016. Je to z jednoho prostého důvodu, je to otázka finančních prostředků. My teď v tuto chvíli dáváme na inkluzi 2 miliardy ročně a podle naší analýzy ne vždy tyto prostředky jsou efektivně vynaloženy. Takže první krok, který chceme udělat, aby tyto 2 miliardy byly vynaloženy efektivně. A poté bude následovat i další krok. Já bych chtěl, abychom dostali ještě navýšení finančních prostředků na asistenty do škol, protože nyní to funguje tak, že tyto prostředky sice máme, ale máme je formou programu, kdy asistent je v té samé situaci jako ředitel, kdy v podstatě má smlouvu třeba jenom na rok a neví, jestli na té škole zůstane, nebo ne, jestli ty prostředky dále budou, nebo nebudou. Naším cílem je, aby asistenti, resp. školy věděly, že budou mít finančních prostředky dlouhodobě, proto chceme udělat i změnu financování regionálního školství tak, aby škola věděla, jaké prostředky bude dlouhodobě na součinnost dostávat.

Další změna, která se také toho týká, tak je otevření přípravných tříd základních škol pro všechny děti bez rozdílu. V současné době to bylo tak, že to bylo pouze pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, ze sociálně vyloučených skupin, dělalo to mnohde velké problémy. Problémy například, že přípravnou třídu obec chtěla otevřít, ale vzhledem k tomu, že měli jenom 3 děti, které to splňovaly, tak to otevřít nemohli, nebo to naopak bylo příliš drahé. Proto obce i ředitelé škol přivítali tuto možnost, kdy oni si mohou rozhodnout, jestli rozšíří například kapacitu v předškolním zařízení typu mateřské školy, nebo využijí prázdné kapacity v základní škole a otevřou další třídu přípravné třídy. To je další významná změna."

Jana Karvaiová řekl(a)...

Na postižené šly zvýšené normativy vždy. Jen to nebyly peníze vázané na Pepíčka nebo Mařenku. Prostě přišly do školy a ředitel je nějak rozdělil. Normativy se mohly lišit kraj od kraje. A neumím posoudit, jestli to bylo více nebo méně peněz. Asi opravdu méně. jenže když si představím ten ohromný barák )vlastně dva), kde sídlí MŠMT a nenašel se tam ani jediný chytrý, který byl schopen spočítat opravdové náklady, tak mi z toho není dobře.

Okomentovat