29.1.18

bEDUin: Co přinesl týden 22. 1. – 28. 1. 2018 aneb Pro demokracii potřebujeme kvalitní občanské vzdělávání, podívejte se, jak na to jdou v Přírodní škole

Témata týdne:

Výrok týdne:

„Děti ze škol s hodně volným režimem mají často problém, protože tady přece jen určitá struktura toho, co mají umět a jaké povinnosti plnit, je. Z těch klasických škol zase často nejsou aktivní, jsou vedené k pasivitě. A děti, kterým vždycky všechno šlo „samo“, najednou musí něco dělat a koukají na to překvapeně.” Zakladatel a ředitel Gymnázia Přírodní škola k adaptaci dětí, které přicházejí z různých typů škol, do prostředí jeho školy.

Novinky:

  • ŠKOLA JAKO FUNKČNÍ NÁSTROJ K OSOBNOSTNÍMU ROZVOJI
Detailní introspekci do toho, jak může fungovat škola ve prospěch celkového osobnostního rozvoje svých žáků, nabízí v rozhovoru František Tichý, zakladatel a ředitel soukromého víceletého Gymnázia Přírodní škola. František Tichý popisuje jak prvky výuky, tak propracovaný systém spolupráce žáků napříč ročníky, aktivní zapojení studentské samosprávy do rozhodování o pravidlech chodu školy, ale i při řešení problémů týkajících se společného soužití ve škole, problematiku výběru učitelů pro takový typ vzdělávání… František Tichý své dlouholeté poznatky ze vzdělávání a výchovy sepsal a vydal v knize Výchova jako dobrodružství. Úspěšný a empiricky prověřený přístup Františka Tichého je možné stavět do protikladu s příznivci tzv. tradičního, jednosměrně orientovaného přístupu k výchově a vzdělávání, v němž žák je spíše objektem než subjektem vzdělávání. V nedávné době se tento přístup nepřímo promítl do diskuse o tzv. neohlášených písemkách, které na principu stresu nutí žáky k trvalé přípravě (Lidové noviny, zveřejněno na České škole). Srovnejte s přístupem Františka Tichého, který staví na týmové spolupráci, která zároveň vyžaduje trvalou míru odpovědnosti od každého žáka…
  • MILOŠ ZEMAN PREZIDENTEM: Z HLEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ UDRŽOVÁNÍ POPULISTICKÉHO KURZU
V prezidentských volbách zvítězil s převahou cca 150 000 hlasů Miloš Zeman. Jeho vyzyvatel, Jiří Drahoš, který reprezentoval hlasy té části společnosti, která si nepřála pokračování Miloše Zemana ve funkci, neuspěl. V období mezi prvním a druhým kolem ztratil pravděpodobně podporu části vlastního elektorátu a hlasů neúspěšných kandidátů, kteří mu vyjádřili podporu (Britské listy). Miloš Zeman naopak mobilizoval voliče, kteří v prvním kole u voleb nebyli. Z hlediska vzdělávání zvítězila nesourodá a pouze případově orientovaná, populistická rétorika Miloše Zemana oproti zájmu o vzdělávání, který ve svých prohlášeních a vystoupeních deklaroval Jiří Drahoš. Situaci ilustruje výzva iniciativy Vzdělávání přede-vším, která před několika měsíci představila stejnojmenný strategický dokument, jenž předkládá klíčové cíle vzdělávací politiky pro období sněmovního mandátu. Tým Jiřího Drahoše v reakci na výzvu poskytl erudovanou odpověď, ve které se k cílům dokumentu hlásí. Tým Miloše Zemana na výzvu nereagoval (EDUin). Poněkud sarkastickou, pohádkovou formou shrnul vztah obou kandidátů ke vzdělávání Bob Kartous pro server Rodiče vítáni. Tentýž autor publikoval v MF Dnes glosu na téma „jakého prezidenta by si přály děti“, kde se snaží poukázat na shodu dětského pohledu na prezidenta s masarykovskými ideály a vztahuje je k oběma kandidátům.
  • MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A CELKOVÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ NA POZADÍ PREZIDENTSKÝCH VOLEB
Tzv. fact-checking, tedy ověřování tvrzení, kterých se účastníci veřejné diskuse dopouštějí ve svých prohlášeních, prokázal výraznou nevyváženost v množství nepravd, kterých se oba kandidáti dopustili během poslední diskuse v ČT. Podle serveru Demagog.cz se Miloš zeman dopustil několikanásobně vyššího počtu nepravdivých tvrzení než Jiří Drahoš. Totéž platí pro tvrzení zavádějící, vyšší byl u Miloše Zemana i počet tvrzení neověřitelných. Ochota podléhat manipulacím je pravděpodobně spojena se strukturou vzdělání, která voliče obou kandidátů charakterizuje (EDUin na svém Facebooku odkazuje na průzkum TNS Kantar a Medianu pro ČT). Míra dezinformací značně stoupla po prvním kole prezidentských voleb, jak dokládá článek projektu Jeden svět na školách v sekci věnované mediálnímu vzdělávání. Tento stav a míra náchylnosti k manipulacím koresponduje s mizivou pozorností věnovanou této oblasti vzdělávání v minulosti i současnosti, jak částečně dokládá výzkum Medianu na SŠ z loňska. Přitom, jak vyplývá z rozhovoru s Lucií Šťastnou, s mediální výchovou je nutné začít co nejdříve (Rodiče vítáni). V souvislosti s tím upozorňujeme na nejasný záměr revize rámcových vzdělávacích programů, z nichž by podle určitých informací měla vypadnout průřezová témata. Mezi ně se mediální výchova řadí.
  • ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU JAKO TRVALÝ PROBLÉM ČR A DALŠÍ AUDIT NA PRAHU ZVEŘEJNĚNÍ
Arnošt Veselý, jeden z mála akademických odborníků na vzdělávací politiku v ČR, napsal pro Řízení školy článek na téma řízení vzdělávacího systému. Metaforicky označuje tři druhy řízení jako inženýrský (shora dolů), podnikatelský (zdola nahoru) a zahradnický (zdola nahoru za podmínek kultivace prostředí shora). Zatímco inženýrské řízení dusí efektivitu a podnikatelské prohlubuje nerovnosti, třetí přístup vidí Veselý jako modus operandi dneška. V souvislosti s tématem připomínáme každoroční Audit vzdělávacího systému v ČR, analytický materiál oponovaný Arnoštem Veselým a řadou dalších odborníků v oblasti vzdělávací politiky, jehož poslední aktualizaci představíme v nadcházejícím týdnu.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře:

  • 1.2., 9.00, Praha – konference Zahrada hrou 2018
  • 6. 2., 17.00, EDUpoint Praha – Otevřená třída: Angličtina pomocí metody Storyline
  • 13. 2., 17.00, EDUpoint Praha – Akvárium: Co je třeba změnit na inkluzi?
Průvodce světem vzdělávání bEDUin vám přináší pravidelné týdenní přehledy nejzajímavějších událostí z oblasti vzdělávání. Přináší rychlý přehled s krátkým komentářem, který vás udrží v obraze. V případě, že jej chcete získávat každé pondělí do své e-mailové schránky, stačí vyplnit e-mailovou adresu v pravém sloupci webu EDUin.cz.

6 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"Na druhém stupni se rozevírají nůžky mezi těmi, pro která se média stala koníčkem, a těmi ostatními. Ti první se dále zdokonalují, tvoří v grafických programech nebo programují."

Je zjevné, že pojetí mediální výchovy je velice různé.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vyzkoušejte si sami, jak vidí písmo dyslektici. A přitom všichni zvládnou řidičák.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"Srovnejte s přístupem Františka Tichého, který staví na týmové spolupráci, která zároveň vyžaduje trvalou míru odpovědnosti od každého žáka…"

Jasně. Už se těším na týmové přijímačky.

poste.restante řekl(a)...

Už se těším na týmové přijímačky.
:-)))))
Palec nahoru.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Už se těším na týmové přijímačky.

Správný postřeh. Dnes se ovšem na přípravě žáků k přijímacím zkouškám podílejí celé týmy odborníků kovaných a na slovo vzatých.

Nicka Pytlik řekl(a)...

jak na to jdou v Přírodní škole

Tak jaké ještě máme školy na skladě?
Skutečné, Pravé domácí, Smetanově hebké, Ledově svěží, Naturální, Hygienické...

Okomentovat