15.1.18

10. výročí: Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent

V roce 2005 vydalo nakladatelství CP Books knihu Ondřeje Neumajera Budujeme školní web a na ní v následujícím roce navázal dokument Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent a stejnojmenná online aplikace. Online verze autoevaluačního asistenta uživatele postupně ve dvaceti krocích provede čtyřmi tématicky zaměřenými sekcemi hodnotících kritérii školních webů. U každého kritéria si uživatel určí, do jaké míry hodnocený web příslušné kritérium naplňuje. Při hodnocení v rozmezí od žádného do pěti bodů pomůže slovní popis tří vzorových variant.


Autoevaluačního asistenta jsem si připomněl nedávno v diskusi učitelů o školních webech, kde se řešily rozdíly v kvalitě webů. Řada učitelů si kladla otázku, zda právě web jejich školy je dobrý, a jaké informace má vlastně obsahovat. A padla i otázka, zda si objednat tvorbu webu u externího dodavatele, či ho řešit svépomocí. A pokud svépomocí, tak v jakém redakčním systému... Na tato témata navážeme v několika samostatných článcích.

Jako inspiraci dobře navržených webů si pak můžeme vzít především oceněné weby v soutěži sCOOLweb, kde je Ondřej Neumajer členem poroty a kde jsou i inovovaná hodnotící kritéria.

Dokument Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent ve verzi z února 2007 je stále platný:Srovnejte si jeho požadavky s kritérii soutěže sCOOLweb:Online aplikace Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent je použitelná i po deseti letech:
Žádné komentáře:

Okomentovat