31.1.18

Vyjádření MŠMT k udělení schvalovacích doložek atlasů

MŠMT udělilo v červnu a říjnu 2017 schvalovací doložky novým školním atlasům světa. Při udělení těchto doložek rozhodovalo MŠMT v souladu s vnitřní směrnicí, podle které musí mít učebnice dva kladné doporučující recenzní posudky. Na Ministerstvo zahraničních věcí se koncem roku 2017 obrátily zastupitelské úřady Ukrajiny a Gruzie ve věci problematického zobrazení jejich území na mapách uvedených atlasů. MŠMT proto situaci prověřilo a atlasům odebralo schvalovací doložky. Aktuálně MŠMT v záležitosti uvedených učebních pomůcek komunikuje s nakladateli, aby co nejrychleji došlo k nápravě.

Kateřina Valachová: Klaus proti maminkám

Václav Klaus junior se vydal na křižácké tažení proti maminkám a dětem. Předložil parlamentu vlastnoručně sepsaný návrh novely školského zákona, kterým zavře brány školek dětem mladším tří let. A také zruší bezplatnou docházku pro děti v posledním roce před započetím školní docházky. Je to návrh veskrze „protilidový".

Daniel Münich: Povinný rok školky před školou a školky už pro dvouleté děti

Minulou vládou nedávno prosazené změny mířily správným směrem. Jejich důsledky však tehdy nebyly dostatečně domyšleny a nebyly uskutečněny doprovodné kroky na straně kapacit budov a personálu, tedy peněz. Byl to styl schválíme to a uvidí se, co se stane.

Šárka Kabátová: Poslankyně SPD měla pochopení pro výhrůžky prvňákům. Nejde o trestný čin, říká policie

Pedagožka a poslankyně SPD Tereza Hyťhová, která v listopadu loňského roku nechvalně proslula výroky pro server Lidovky.cz souvisejícími s výhrůžkami dětem v první třídě, se podle policie nedopustila trestného činu. Trestní oznámení na ni podal občan, kterému se její slova o tom, že chápe lidi, kteří vyhrožují dětem, hrubě nelíbila.

Daniel Münich, Tomáš Protivínský: Co skrývají známky na vysvědčení?

Genderové rozdíly jsou předmětem stále intenzivnějšího zájmu jak odborné, tak laické veřejnosti. Výzkumy v oblasti ekonomie vzdělávání se zabývají především dvěma genderovými rozdíly a oba souvisí s hodnocením vzdělávacích výsledků žáků. První se týká rozdílů v akademických výsledcích chlapců a dívek, které jsou obvykle měřeny jako rozdíly ve standardizovaných testech a někdy ve formě známek. V odborné literatuře i ve společenských diskusích se toto téma objevuje častěji a zjištění z celého světa se poměrně shodují na těchto skutečnostech:
  • Dívky dosahují lepších výsledků než chlapci v jazykových dovednostech.
  • Chlapci překonávají dívky v matematice, ačkoli tento rozdíl je méně výrazný.
  • Výsledky dívek v relaci k chlapcům se ve většině zemí zlepšují (tedy rozdíl v matematice se snižuje, v jazykových dovednostech naopak zvyšuje).

30.1.18

Jiří Mach: Inkluzi nezrušíme, ale upravíme, vzkazuje ministr Plaga

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v rozhovoru pro Právo připustil, že vláda v demisi, jejímž je členem, mandát k zásadním změnám v českém školství teď nemá. Přesto musí řešit řadu věcí včetně inkluze či platů učitelů.

Jan Lipold: Šlechtová chce brannou výchovu. Bude ji učit generál Pavel, nebo Zemanovi podporovatelé?

Jak by v branné výchově vypadaly hodiny věnované dezinformacím jako zbrani hybridních válek? Co by se v nich učilo, byly-li by nějaké? Demise nedemise, Karla Šlechtová pečuje o mediální obraz ministryně obrany. V pořádku, pěstovat si image a komunikovat na Facebooku, to má bystrý politik v popisu práce a Šlechtová tu patří k nejvýznamnějším epigonům babišovsko-prchalovské školy.

Ondřej Kania: Nechcete zemi, které vládnou populisté a extrémisté? Má to jediné řešení

Změňte vzdělávací systém. Ano, už jsem tím nudnej, ale je to skutečně jediná cesta. Náš vzdělávací systém je pozůstatkem perverzního elitářství komunismu. Kdo měl kontakty a dobrý kádrový profil, šel na gymnázia a poté na vysokou školu. Kdo neměl kontakty, šel do učení. Tak je to i dnes. Řešíme inkluzi, přitom náš vzdělávací systém snad ani nejde nastavit více sociálně neinkluzívně. Okamuru, Zemana volí studenti na učilištích, Drahoše, Piráty, TOPku na gymnáziích. Hmm, připadá Vám to jak dva rozdílné světy? Zcela správně. Naše země je totiž rozdělena na dva úplně odlišné světy, viz výsledek druhého kola prezidentských voleb.

EDUin: Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017, Pro-executive version)

Předkládáme hlavní závěry z každoročního Auditu vzdělávacího systému v ČR za rok 2017: SWOT analýza stavu, hodnocení posledních klíčových událostí (2017) a výhled na rok 2018. Kompletní analýza včetně komentářů oponentů, odkazů na zdroje a vysvětlení kontextu jednotlivých událostí či jevů je k dispozici jako e-kniha.

Infografika: Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017)

Přinášíme infografiku Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017) přehledně zobrazující hlavní pasáže tří kapitol auditu. Audit sestává ze SWOT analýzy, která nabízí komplexní hodnocení vzdělávacího systému z pohledu předností slabin, příležitostí a rizik (v aktualizované podobě pro rok 2018).

E-kniha pro vás: Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017)

Proč audit vzdělávacího systému? Experti v oblasti vzdělávání se shodují na tom, že vzdělávací politika v ČR je dlouhodobě nekoncepční. Nahodilé a nepromyšlené zásahy do vzdělávacího systému, jejichž dopady nejsme schopni předvídat ani následně hodnotit, zvyšují volatilitu a omezují možný potenciál, vzdělávacího systému. To je v období předpokládaných rychlých změn v technologiích, které okamžitě vyvolávají ekonomické a celkově společenské metamorfické procesy, závažný problém.

EDUin: Audit vzdělávacího systému v ČR 2017 – Situace se zhoršuje

Bilance hodnocení českého vzdělávacího systému se nelepší. Jako pozitivum lze vnímat jednoznačnou shodu politických stran na tom, že je potřeba přidat učitelům. V ostatních důležitých událostech a opatřeních převažují spíše negativa, ať už jde o povinné předškolní vzdělávání, způsob zahájení revize rámcových vzdělávacích programů či neschopnost reagovat na požadavky rodičů. Některé dlouhodobě neřešené problémy jsou varovné, jako třeba víceletá gymnázia či prohlubování rozdílů mezi regiony. Vše umocňuje chybějící vize a laxnost v dodržování přijatých strategií.

13. 2.: Edupoint (Akvárium): Co je třeba změnit na inkluzi?

Co je třeba změnit na inkluzi? Nový ministr navrhuje revidovat společné vzdělávání žáků. Co by bylo třeba změnit a co zachovat? V jaké situaci se dnes nacházejí speciální školy? Opravdu hrozí snížení odměn asistentům?


MŠMT: Normativy soukromých škol na rok 2018

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-16/2018.

MŠMT: PHmax v předškolním a základním vzdělávání

Přinášíme prezentaci ze seminářů organizovaných MŠMT k problematice změny financování regionálního školství. Z průvodního dopisu ředitelky školy vybíráme: "Navíc jsme na semináři dostali informaci že MŠMT bude financovat naplněnost třídy jen na počet 24 dětí, pokud bude chtít zřizovatel naplňovat na výjimky, bude muset platy dofinancovat. Také jsme byli upozorněni, že si máme vytvořit finanční rezervu na období 9.-12. 2018, neboť budeme muset nastavit naplněnost tříd a úvazky učitelek podle nového PHmax, ale peníze dostaneme podle starých normativů, které budou vycházet z počtu zapsaných dětí. Nové financování bude až od 1. 1. 2019. V této situaci se cítím docela bezradná. To mám snížit úvazek (dobrovolně žádná nechce), nebo propustit učitelku (to zas budou náklady na odstupné) a já navíc nechci připustit zhoršení podmínek vzdělávání pro děti ani pedagogy, v době kdy jsou třídy nacpané a do toho integrujeme tři děti a může se stát že od září budou přijaty i děti mladší tří let."

Michaela Bůnová, Radka Hrdinová: Učitelům 150 %

Když dostal nabídku stát se třetím ministrem školství za poslední rok, Robert Plaga věděl, že ani jeho jméno na dveřích ministerské pracovny nemusí dlouho vydržet. Přesto ji přijal. „Bylo to pro mě jednodušší než na jiných ministerstvech. Posunul jsem se z pozice náměstka s tříletou znalostí úřadu,“ říká Robert Plaga. Měsíc poté, co ho Andrej Babiš uvedl do úřadu, je už ministrem v demisi.

Dotaz z poradny Vaše práva ve škole: Má můj zaměstnavatel právo mi přikázat, abych měla ve třídě na zdi pověšený obraz prezidenta ČR?

Dotaz: "Pracuji na ZŠ, jsem třídní učitelka. Má můj zaměstnavatel právo mi přikázat, abych měla ve třídě na zdi pověšený obraz prezidenta ČR? Chtěla bych tam nyní dát státní znak, který mnozí žáci ani neznají. Ale před lety to prý vedení na naší škole zakázalo, takže všichni máme mít na zdi prezidenta. Jak to tedy je? Podle mě není nikde napsáno, že mám jako třídní učitelka povinnost mít ve třídě prezidentský portrét."

E-kniha pro vás: Mapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů v MŠ a ZŠ

Přinášíme analýzu základního mapování využívání funkcí asistenta pedagoga a školního asistenta mateřskými a základními školami, kterou Nová škola o.p.s. zpracovala pro Nadaci OSF Praha. Jde o vůbec první pokus zmapovat celkovou situaci, počet škol a asistentů, jejich pozice po novele školského zákona.

Ivana Kriglová: Otevřený dopis spoluobčanům

Ředitelka v předškolce Habibi - děti a my píše: "Jsem člověk, jehož posláním je práce pro druhé. Kolem mne je spousta takových lidí, kteří místo, aby si šli ve volném čase za svým, věnují čas zdarma ostatním. A jsou to i mladí lidé se spoustou koníčků a zájmů, které jsou schopni upozadit před zájmem pro druhé. Zkusme si vzpomenout, jak těžce jsme jako děti nesli nespravedlivé hodnocení spolužáků. Dnes je to Praha, zítra to může být někdo jiný. Podobná prohlášení nám berou mnoho energie a zasévají obrovský pocit nespravedlnosti a bezmoci. Stejně jako ve škole, když učitel nezvládá tmelení kolektivu, děti mají v hlavách hádanice a vědomosti se dostávají na druhé místo. Pokud se pocit nepochopení a nespravedlnosti prohlubuje a učitel nepozná nebo nemá zájem problémy napravit, nastává frustrace. Jaké mohou nastat důsledky, všichni víme."

Ludmila Mlsová. Budějovické školy jsou jako pevnosti. Hlídají je vrátní i kamery

Městské základní školy v Českých Budějovicích jsou dnes pro nezvané návštěvníky nedobytnou pevností. MF DNES vyzkoušela zabezpečení všech čtrnácti budov během výuky a zjistila, že je bezchybné. Magistrát dává na platy vrátných dva miliony korun ročně.

Pedagogická komora podporuje očištění školského zákona od všech neodborných zásahů exministryně Valachové

Předseda školského výboru Poslanecké sněmovny Václav Klaus předložil se skupinou poslanců novelu školského zákona v oblasti předškolního vzdělávání, jejímž cílem je vrátit text tohoto zákona do podoby před změnami, které prosadila Kateřina Valachová. Jedná se o zrušení povinného posledního ročníku a přijímání dvouletých dětí do mateřských škol.

Spolek Pedagogická komora podporuje změny, které Václav Klaus navrhuje. Poslední ročník přinesl mateřským školám jen zbytečnou administrativní zátěž navíc, ale dětem, kterým měl pomoci, nepomohl. „Dvouleté děti by měly být přijímány k předškolnímu vzdělávání, jen pokud jsou zralé a pokud k tomu má škola optimální podmínky,“ říká Andrea Benešová, vedoucí sekce mateřských škol v Pedagogické komoře.

29.1.18

bEDUin: Co přinesl týden 22. 1. – 28. 1. 2018 aneb Pro demokracii potřebujeme kvalitní občanské vzdělávání, podívejte se, jak na to jdou v Přírodní škole

Témata týdne:

8. 2.: Kulatý stůl Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole?

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání zve zájemce k diskusi a představení vize nového obsahu výuky informatiky a informatického myšlení od MŠ po SŠ.

MŠMT: Návrh Nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Přinášíme upravené znění návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu, které rozeslal Václav Pícl, náměstek MŠMT pro řízení sekce vzdělávání. Václav Pícl v průvodním dopisu uvádí: "V průběhu vyhodnocování mezirezortního připomínkového řízení byly uplatněny nové požadavky, které vedly k úpravě znění Návrhu nařízení vlády PHmax. Návrh předkládaného znění nařízení vlády k PHmax je upraven tak, aby byl zajištěn pozvolný náběh změn systému financování pedagogické práce s ohledem na reálné možnosti škol (personální a prostorové podmínky) a státního rozpočtu.

Stanovení hodnot PHmax proběhne ve 2 etapách. V první etapě od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 budou hodnoty PHmax sníženy a ve druhé etapě od 1. 9. 2020 začnou platit hodnoty PHmax, které byly předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. V rámci první etapy bude prováděn monitoring a ověřování nastavených hodnot PHmax. V rámci stanovení hodnot PHmax v období 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 nedošlo ke snížení dělení u cizích jazyků pod hodnotu 2 u všech pásem s počtem nad 24 žáků. (Tzn. je zaručeno dělení na výuku cizích jazyků pro třídy s více než 24 žáky). Zároveň byl zachován nárůst koeficientů dělení mezi jednotlivými pásmy."

Václav Pícl: Reforma financování regionálního školství

Přinášíme prezentaci Václava Pícla, náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, k reformě financování regionálního školství. Z komentářů čtenářů vybíráme: "Žádná škola zatím nemá možnost spočítat si výši rozpočtu (o to víc je to komické, když vzpomeneme slova exministryně, že si žádná škola nepohorší - opravdu byla věštec). Shrnuto to znamená, že stát rozhodně neušetří, protože systém se mimořádně prodraží (žádné 3,5 mld. to nebudou, už teď to kraje odhadují na 8-10 mld.). Učitelům v kapse nepřibude více peněz. Ředitelé nebudou mít motivaci z pohledu efektivní organizace peníze šetřit. Ve finále bude požadavek zaměstnat více učitelů (kteří ale na trhu nejsou). MŠMT možná trochu počítá s tím, že školy nebudou mít prostorové kapacity na dělení tříd a skupin, a tedy nebudou třídy tak dělit a něco se uspoří - ale je to z pohledu strategie zavádění změny liché, protože prostě musí počítat s tím, že všechny školy využijí možnost dělení tříd na menší počty žáků (navíc to MŠMT prezentuje jako cíl v rámci zlepšení úrovně vzdělávání)."

Tajný Učitel: Pohádka o inkluzi

Bylo nebylo, v okolí žádné hory a řeky, jen jedno malé městečko v nížině. Žil zde Honzíček, který pracoval v místní továrně. Honzíček byl velice slušný, hodný a oblíbený v kolektivu. Ale práce mu nešla od ruky tak rychle. Nebyla to jeho chyba. Prostě se stalo a Honzíček nemohl některé věci dělat tak jednoduše, jako ostatní. Ale vždy je nakonec dokázal udělat, svoje si vždy odpracoval, protože byl velice poctivý. Některé věci dokázal i lépe a rychleji, než ostatní.

Karel Klatovský: 10 velkých lednových novinek od Microsoftu (nejen) pro učitele

Tak jako každý rok se i letos v lednu v Londýně konala výstava technologií pro školství BETT 2018. A podobně jako v minulých letech, i letos byla spojena s představením mnoha novinek, které můžete nebo brzy budete moci ve svých školách využívat. Pojďme na to.

MŠMT: Výstavy ke 100. výročí vzniku Československa

Od 1. února do 31. prosince 2018 si lze v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského prohlédnout výstavy „Nová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“. Výstavy si připomínají 100. výročí vzniku Československa a jsou přístupné veřejnosti.

Anna Lhoťanová: 10 let převrácené třídy ve světě a u nás

Zpráva o kulatém výročí zavedení moderní metody implementace vzdělávacích technologií, rozšířená o malý průzkum toho, jak si stojí u nás doma.

28.1.18

Tajný učitel: Zima přišla, temno může odvrátit škola

Lid promluvil a vítězové slaví mlácením novinářů. Možnost vymanit se konečně z temného dědictví totality a strhnout nálepku východního proto-národa přišla a zas odešla. Zdá se, že záchrana posledních zbytků západního modelu demokracie a vybudování jejích nových základů, bude únavným bolestným během na dlouhou trať. V tomto maratonu může Čechům výrazně pomoci škola.

Patrick Zandl: Šanci našich dětí jsme prožrali a proflákali

Smiřte se s tím, že vaše děti jsou tvorové bez budoucnosti. Leda byste byli připraveni vyklopit pět až deset tisíc měsíčně. Takhle naplacato a natvrdo řečeno je současná situace v českém školství a zkrácená verze následujícího. Pokud nebudete schopni zaplatit svým dětem "nadstandardní" vzdělání, dostane se jim vzdělání, které se neposunulo za třicet let od toho, jak jste ho znali vy (a jak ho ustavila josefinská reforma), přičemž za tu dobu přibralo problémy nové, aniž bych se zbavilo starých. Zahodíte všechny talenty dětí, ustane jejich zvídavost, stanou se Šedivými.

Jitka Dolanská: Školky mají strach z přílivu batolat. Bude potřeba více učitelek, bojí se

Ministerstvo školství couvá od nařízení, které určuje školkám přijímat od roku 2020 ke vzdělávání i dvouleté děti. Školky se obávají, že pokud se podmínky nezmění, budou potřebovat víc učitelek.

Na první pohled vypadá ta myšlenka dobře. Rodiče mohou jít po mateřské do práce a o dvouleté dítě se jim postarají mateřské školy. To je, nebo alespoň donedávna byl, plán ministerstva školství.

Novinky.cz: Téměř milión žáků ZŠ dostane vysvědčení. Část rodičů by jakákoli hodnocení zrušila

Příští týden se bude na základních a středních školách rozdávat pololetní vysvědčení. Konkrétně na ZŠ obdrží klasifikaci dle Českého statistického úřadu více než 900 tisíc žáků. Ne všichni rodiče si však přejí, aby jejich děti byly známkovány či jinak hodnoceny, pokud o to samy neprojeví zájem. Jde o příznivce takzvaného unschoolingu – konceptu, který upřednostňuje vzdělávání řízené přímo dětmi. Vysvědčení i jiná hodnocení pro své děti tito rodiče běžně odmítají.

27.1.18

Video: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Jak by měly být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky?

Debata proběhla 18. ledna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty UK, hosty byli: František Dobšík (ČMOS pracovníků školství), Petra Mazancová (Učitelská platforma), Michal Řezáč (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd) a Janek Wagner (Pedagogická komora).


Návrh zákona poslance Václava Klause, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jedna z novel minulého volebního období se týkala povinného předškolního vzdělávání v rozsahu jednoho roku (tedy prodloužení povinné školní docházky o jeden rok) a řekněme „věkové inkluze“ – tedy rozšíření předškolního vzdělávání na děti dvouleté, resp. povinnosti mateřských škol (a obcí) přijímat i takto (pro předškolní vzdělávání nezralé) děti obligatorně. Předložený zákon obě tato opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu.

Michaela Bůnová: Klaus navrhl zrušení povinné školky. Laciné gesto, zlobí se Valachová

Šéf sněmovního výboru pro školství Václav Klaus mladší předložil poslancům úpravu, podle které by se měla zrušit povinná školka pro pětileté děti a také povinnost přijímat děti mladší tří let. Podle Klause neexistuje pro prodloužení povinné školní docházky žádný rozumný důvod. Zatím není jasné, zda pro návrh získá podporu.

26.1.18

Zdeněk Sotolář: Školská kamenná asociace se přiklání k nadvládě testokracie

CZESHA si dala do programového zaměření prosadit plošné testování na základních školách, které se docela nedávno podařilo odmítnout. Vyhodíte dveřmi, vlezou oknem. Podobně můžeme brzy očekávat návrat odmítnutého kariérního řádu.

Michaela Kabátová, Martin Rychlík: Do školství musí navíc přitéct přes 30 miliard

V rozhovoru pro Lidové noviny uvedl ministr školství v demisi Robert Plaga řadu  rozporuplných výroků. Část rozhovoru se týká inkluze a zdá se, že se školy mohou obávat dalších restriktivních opatření, které mohou ohrozit především vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

25.1.18

Lenka Weichetová: Kancelářské programy Češi zvládají, ale programování ne

Zatímco základní práci s Excelem využívá dnes již více než polovina pracujících, programování je stále výsadou pouze technicky zdatných jednotlivců. Běžné činnosti, jako je kopírování souborů či složek, provádělo v posledním roce 74 % zaměstnaných a instalaci softwaru či aplikací 45 % z nich. Programování, ať už v práci, či ve svém volném čase, se ale věnovalo pouze 5 % z této skupiny.

Jana Trhlíková: Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura 2016/17

V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve školním roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává.

EDUin: Co si myslí Jiří Drahoš a Miloš Zeman o Vzdělávání přede-vším

EDUin oslovil oba prezidentské kandidáty a požádal je o komentář ke strategickému dokumentu Vzdělávání přede-vším, který shrnuje, co je třeba udělat v příštích čtyřech letech.

24.1.18

Zlata Šťástková: Dejme učitelům dostatek peněz a pak už jen klid na práci

Zatímco vrcholí prezidentská kampaň a současně jsme svědky nekonečné telenovely sestavování funkční a pro všechny přijatelné vlády, běžné populaci je naprosto jedno, kdo na který post usedne.

Život jde dál, ve školách je v současné době mnohem důležitější nastávající vysvědčení a postupně další události, jak je běžný školní rok přináší.

Global Teacher Prize v ČR: První oficiální ročník české varianty největšího mezinárodního ocenění práce učitelů se rozbíhá

„Kdybych měl parafrázovat jednoho starého filozofa, učitelé jsou lidé, kteří nás učí používat rozum bez jejich vedení,“ říká ve svém krátkém videoposelství na podporu Global Teacher Prize Czech Republic rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Oficiálně první ročník české varianty mezinárodního ocenění reflektující práci dobrých učitelů odstartoval své nominace. Z přihlášených kandidátů vybere odborná porota české učitele, které EDUin doporučí do mezinárodního kola. Celkový vítěz mezinárodního kola bude odměněn částkou jeden milion dolarů.

Olga Kopecká: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jako jedno z kritérií při posouzení žádosti o zápis školy s online výukou do rejstříku škol a školských zařízení

S příchodem moderních technologií nám byly otevřeny možnosti pro online výuku představující pokrokovou a účinnou formu vyučování. S ohledem na to, že tato verze výuky je rychlá, nenáročná po finanční stránce a často také obohacená o zábavné prvky učení, které lépe udržují pozornost studentů, lze předpokládat, že v budoucnu budou stále více poptávány školy nabízející online vzdělávání.

Chces-soutezit.cz: online šmejd a obtěžování škol a učitelů (AKTUALIZOVÁNO)

Dostali jsme kopii stížnosti ředitele základní školy z Jihomoravského kraje na funkcionalitu registračního webu žákovských soutěží Chces-soutezit.cz. Tento web je na první pohled nedodělek a je neuvěřitelné, jaké paskvily jsou nuceny naše školy, ale i ředitelé a učitelé používat. Podle všeho se naštěstí zdá, že web je určen jen pro školy Jihomoravského kraje. Provozovatel webu není nikde uveden, ale na web Chces-soutezit.cz najdeme odkaz jen na portálu o školství v Jihomoravském kraji Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno JM ŠKOLY.

Ze sociálních sítí: Předčasné volby jako šance pro přidání učitelům?

Pavla Krůčková: Nová kampaň láká ke studiu řemesel i maminky

Učňovské obory v celém Česku skomírají a pravdivé rčení, že řemeslo má zlaté dno, jako by stále k zaplnění školních lavic nestačilo. Moravskoslezský kraj se proto ve své nejnovější a moderně pojaté kampani rozhodl ke studiu řemesel lákat nejen samotné žáky osmých a devátých tříd, ale také jejich rodiče.

Milada Prokopová: Na zdravotnické škole v Brně vládne strach, potvrdila také inspekce

Klima nedůvěry a strachu. Tak označuje atmosféru na Střední zdravotnické škole v brněnské Jaselské ulici část ze šesti stovek studentů i pedagogů. Podle nich ji už delší dobu vytváří ředitelka Jarmila Kelnarová, která instituci vládne 12 let. Ta kritiku označuje za výmysl a snahu zhoršit pověst školy.

Anketa: Využití aktivizačních metod v hodinách ČJ na 1. stupni ZŠ


Eva Preslerová‎, studentka 5. ročníku oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF UJEP, v rámci své diplomové práce týkající se využití aktivizačních metod v hodinách českého jazyka provádí průzkum mezi učiteli českého jazyka ve 2. - 5. ročníku ZŠ. Prosí o vyplnění krátkého dotazníku, který vám zabere jen pár minut.

23.1.18

Zuzana Zlinská: I po půl roce povinných školek hledají Pardubice „nezvěstné“ předškoláky

Pětileté děti by od loňského září měly povinně chodit do školky. V celé republice jich ale několik tisíc k předškolnímu vzdělávání nenastoupilo. Stejně je tomu i v Pardubicích. Magistrát proto nyní obeslal rodiče, aby sdělili, jakým způsobem povinnost danou zákonem plní.

Rostislav Hányš: Jesenickou školu povede ředitel, který nikdy neučil. Má to být jeho výhoda

Novým ředitelem jediné základní školy v Jeseníku se od února stane jednatřicetiletý Dominik Liberda, který v konkurzu porazil i zkušené pedagogy s dlouholetou praxí ve vedení školy. A to i přesto, že ve škole nikdy nepracoval ani neučil. On i vedení města v tom však vidí výhodu.

3. 3.: EduStaňkov 2018

Právě byla spuštěna registrace na vzdělávací akci pro učitele EduStaňkov 2018, kterou pořádají ZŠ Staňkov, GEG Učte s námi a GEG Brno. Kapacita workshopů je omezena, tak na nic nečekejte a jděte hned na to!


Tajný učitel: O delegitimizaci České školy

Má-li učitel nějaký názor, je obvykle pevný. Musí z podstaty věci být, jelikož učitel jej musí být schopen obhájit pod palbou všetečných otázek někdy téměř třicetihlavé třídy.

Potíž nastává, je-li člověk-učitel nucen okolnostmi svůj názor hájit způsobem, jenž překračuje rámec obvyklého, více či méně civilizovaného rámce. Například, pokud je názorový oponent zrovna dominantní silou, určující stav věcí pro všechny zúčastněné a pokud tento oponent z titulu svého přesvědčení a z pocitu vyššího oprávnění svých činů, neváhá sáhnout k argumentačním faulům v osobní i profesní rovině.

Michaela Bůnová: Minecraft i roboti ve výuce. Školy zavádějí nové trendy, ale jde to pomalu

S nástupem digitálních technologií a očekávanou robotizací je změna školních osnov nevyhnutelná. Shodli se na tom odborníci na vzdělávání na konferenci DigiMap, kterou pořádala Praha 12 v sídle Microsoftu. Některé školy už na to reagují tím, že zavádějí inovativní výukové metody, kdy učí děti pomocí robotů nebo počítačových her.

22.1.18

Václav Klaus ml.: Věcná a hysterická politika

Média se nám snaží vsugerovat, že hlavním tématem doby je vydávání Babiše a prezidentská volba. Já si myslím, že hlavním tématem je, že nemáme vládu a nejde řešit spoustu omylů a nesmyslů, které doručila občanům minulá vláda Sobotka-Babiš-Bělobrádek.

bEDUin: Co přinesl týden 15. 1. – 21. 1. 2018 aneb Jaké jsou podle prezidentských kandidátů tři největší problémy ve školství?

Témata týdne:

Jakub Bartoš: O absolventy je zájem

Informatika není jednoduchý předmět o klikání a prohlížení internetu, říká zakladatel celostátní soutěže Jiří Vaníček.

Ze sociálních sítí: Diplomka slečny Hýžové

Rozhovor s Tomášem Grimem Soumrak českého školství? je stále tématem diskusí na sociálních sítích i jinde...


NÚV: Další školy se mohou přihlásit do projektu Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání zve další školy ke spolupráci na inovování odborného vzdělávání v pěti klíčových aktivitách. Zájem o zapojení do projektu mohou školy vyjádřit vyplněním online formuláře.

Bořivoj Brdička: Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018

Přehledový článek, který shrnuje předpokládaný vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018 na základě vyjádření amerických expertů pro eSchool News.


Ze smazaných komentářů na České škole: podle šéfredaktora Michala Komárka se pedagogicke.info vymezuje nepřátelsky

V posledním týdnu řada komentátorů článků na České škole veřejně prohlásila, že v reakci na jednostrannou cenzuru komentářů ze strany šéfredaktora Michala Komárka přestávají s psaním komentářů. Michal Komárek se navíc vyjádřil, že web pedagogicke.info je nejenom přímá konkurence České školy, ale vymezuje se proti České škole přímo nepřátelsky. Proto maže komentáře s odkazy na tento web, podobně jako na web Parlamentní listy.

21.1.18

Ze sociálních sítí: Nový blog NÚV Pro vzdělávání

MŠMT uvádí: "Národní ústav pro vzdělávání má nový blog: Pro vzdělávání. Každý měsíc zde můžete najít zajímavé texty o nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Na blogu se také objevují překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV."


Jiří Kostečka: Pravidla psaní značené přímé řeči

S ohledem na časté dotazy týkající se pravidel zápisu přímé řeči, které docházejí poradně Asociace češtinářů zejména před maturitou a po ní, věnujeme této problematice samostatný příspěvek.