19.11.18

Vladimír Barák: Učitelky mateřských škol před kolapsem

Mají na starosti ty nejmenší děti, ale trápí je řada problémů. Učitelky a učitelé v mateřských školách nejsou spokojeni s prestiží, platem a chováním dětí. Jak navíc ukázal výzkum, čtyři pětiny pedagožek vykazují znaky vyhoření.

Bořivoj Brdička: Dokáže škola držet krok s technologiemi?

Článek reflektuje pohled do budoucnosti jednoho z významných vývojářů digitálních počítačových systémů, které komplexně podporují celoživotní vzdělávání – Wayne Skippera z americké firmy Concentric Sky.

18.11.18

24.-25. 11.: Jak má vypadat výuka informatiky? To se mohou děti dozvědět v Galerii Harfa

První patro Galerie Harfa v Praze bude 24. a 25. listopadu 2018 patřit dětem a informatice. Mezinárodní počítačová akademie IT STEP bude společně s obchodním centrem oba víkendové dny věnovat celé odpoledne akci s názvem “Čím budu? Ajťák?”.

Automatizace vyžaduje nový styl a obsah vzdělávání

Technologický pokrok jde mílovými kroky kupředu, ale školství nedokáže dostatečně pružně reagovat. Jakým směrem se bude vyvíjet dál? Dokáže rozvinout v dětech i dospělých dovednosti, které bude vyžadovat společnost a trh práce? O těchto otázkách diskutovali účastníci setkání v CERGE-EI při Národohospodářského ústavu AV ČR (společném pracovišti Akademie věd a Univerzity Karlovy), kteří navštívili přednášku odborníka Harryho Patrinose ze Světové banky.

Program Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na léta 2019–2023

Připravené návrhy hlavních svazových dokumentů (stanovy, finanční řád, program svazu) jsou určeny všem členům ČMOS PŠ v rámci celosvazové diskuze, jež potrvá do konce kalendářního roku tj. 31. prosince 2018. Případné připomínky, komentáře, postoje či návrhy změn směřujte prostřednictvím předsedů OROS a KROS k přípravným komisím.

Matouš Vencálek: Jak kraje bojují o to, aby české školství bylo zase o chlup horší

Asociace krajů ČR usiluje o zavedení bodového hodnocení přijímacích zkoušek na střední školy, které by plošně stanovovalo nepodkročitelnou dolní mez. Ten, kdo jí nedosáhne, nemá mít nárok studovat maturitní obor bez ohledu na kapacity škol.

17.11.18

Kamil Kopecký: Ve školním prostředí se objevila nová riziková výzva (hra) Oh...Sir

V posledních dnech online poradna projektu E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých nám učitelé některých základních škol nahlásili výskyt nového druhu rizikové výzvy, tzv. výzvu “oh...sir”. Podstatou této výzvy (hry) je co nejvíce urazit staršího spolužáka či dospělého a získávat za to body. Kromě urážek jsou však součásti hry i fyzické útoky (kopnutí spolužáka), nonverbální projevy (vztyčené prostředníčky, upřený pohled do očí neznámým lidem) apod. Napadení probíhá obvykle ve dvojicích, kdy jeden z dvojice atak realizuje a druhý mu pak potvrdí, že úkol splnil (případně útok natočí). Pokud se pak napadená osoba ohradí, body se snižují.

Ze sociálních sítí: Co ví o 17. listopadu 1989 dnešní studenti?

Sametovou revoluci odstartoval protest studentů. Co ví o 17. listopadu 1989 dnešní studenti? Ptali jsme se v ulicích - pro mladou generaci je listopad 89 vzdálená historie. Někteří si datum pletou se vznikem Československa nebo upálením Jana Palacha...
#17listopad1989

Pamatuji si na podobné ankety z různých dob ('60, '70, '80...). Výsledek byl podobný.


Záznam tiskové konference po jednání vlády s Radou Asociace krajů ČR 9. listopadu 2018 aneb Hrubá manipulace předsedkyně Asociace krajů ČR

Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů ČR, použila hrubě manipulativní údaje: "V letošním roce nebylo připuštěno k maturitám a neudělalo maturitu 37,2 procenta studentů. Je to číslo, které hovoří úplně za vše. Čtyři roky tito studenti chodí na střední školy, ale poté nejsou úspěšní u maturity. Proto jsme již v polovině letošního roku požádali pana ministra školství, že chceme hledat řešení, ale napříč všemi kraji. Ne, aby to řešil jednotlivý kraj. My potřebujeme centrální jednotné řešení, aby se ta kvalita na středních školách zlepšila." Skutečnost je taková, že maturitu neudělají ani na třetí pokus pouze 4 % žáků!


Jiří Mach: Někteří poslanci chtějí zmírnit maturitu z matematiky

Pohromu v podobě vysokého propadu studentů a žáků u povinné maturity z matematiky se mnozí poslanci snaží odvrátit. Podle některých by se mohla rozšířit oblast oborů, která by maturitu z matematiky neměla za povinnou, podle jiných je třeba zkoušku zjednodušit. Ale s jinými zákonodárci ani dosavadní hrozivé výsledky nehnuly.

MŠMT: Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona (plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole)

MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.

Další katalogový podvod: Seznam firem Czech s.r.o.

Dejte si pozor na další podvodný katalog firem, který podvedl již téměř stovku škol. Kolegyně se snaží na sociální síti i mailem varovat jedna z podvedených: "Dnes jsem si dala práci a obeslala snad většinu MŠ, které jsou uvedené na stránkách Seznam firem Czech. Myslím, že to je na nás velký podvod (na jaře přišla faktura a pokud jste ji uhradily, jste smluvně vázány platit téměř 3000 Kč/čtvrtletně za "propagaci"). Smlouva se dá vypovědět do 15.12.2018, pak přechází na dobu neurčitou. Pokud jsem Vás neobeslala (nebo si to raději samy zkontrolujte na jejich webu, zda není Vaše MŠ uvedena), vypovězte smlouvu včas - jestli o prezentaci nestojíte...".

16.11.18

Ze sociálních sítí: Včera jsem si na třídních schůzkách připadala jako hlavní rozhodčí na ostře sledovaném mezinárodním zápase...

Včera jsem si na třídních schůzkách připadala jako hlavní rozhodčí na ostře sledovaném mezinárodním zápase, jako cirkusový krotitel hluchých stohlavých harpyjí a přitom jsem měla sto chutí tvářit se jako vybavení třídy a nechat se přehlížet a nebo prostě utéct...


MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. (verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení)

Předkládaná právní úprava si klade za cíl upřesnit pravidla pro využívání podpůrných opatření na základě poznatků z praktického fungování systému, snížení administrativní zátěže na straně škol a školských poradenských zařízení a zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Zpřesnění pravidel nastaví podmínky společného vzdělávání v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření – pomoci vyrovnat vzdělávací příležitosti všech dětí, žáků a studentů.

Česká školní inspekce: Stanovisko k problematice cut-off score

Do maturitních oborů středních škol jsou dlouhodobě přijímáni i žáci, kteří s ohledem na své studijní a osobnostní předpoklady vykazují v průběhu studia velmi slabé výsledky a mnohdy na konci studia neuspějí u maturitní zkoušky. Je tedy evidentní, že do maturitních oborů středních škol přicházejí i žáci, kteří disponují velmi nízkým studijním potenciálem a slabými vstupními znalostmi, vědomostmi a dovednostmi, přičemž ani školám se nedaří tyto nedostatky žáků v průběhu studia kompenzovat.

Novinky.cz: Snižovat kapacity gymnázií by byla chyba, míní předsedkyně jejich asociace

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by bylo chybou snižovat kapacity těchto škol, jak občas někteří politici či odborníci požadují. Gymnázia hrají podstatnou roli v přípravě lidí na vysoké školy, zdůraznila s tím, že nabízejí všeobecné vzdělání a jejich absolventi se v životě dokážou dobře připravit na nejrůznější profese.

Dopis Asociace ředitelů gymnázií ČR a Unie školských asociací ČR - CZESHA členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Na ptáky jsme krátký. Domino je soutěž nejlepších učitelských aplikací

Žák se naučí popsat vzájemné postavení Slunce a planet sluneční soustavy včetně jejich rozměrů, bude umět navrhnout responzivní minisite či vysvětlí principy migrace. To jsou příklady témat, které loni postoupily do finále soutěže Domino o nejlepší výukový materiál v elektronické formě. Osmý ročník soutěže Domino začal na konci října a učitelé mohou posílat své podklady do výuky do konce ledna 2019.

Liga otevřených mužů: Fyzické tresty ve výchově? Alespoň někdy je využívají dvě třetiny českých rodičů

Přestože je v řadě evropských zemí fyzické trestání dětí zakázáno, Češi jej stále při výchově dětí hojně používají. 63 % české populace připouští využívání fyzických trestů minimálně ve výjimečných případech. Vyplývá to z nového výzkumu Ligy otevřených mužů (LOM) a výzkumné agentury Nielsen Admosphere.

Ivo Bystřičan: Nenechávat děti o hladu a nebít je. Proč v Česku nedokážeme ani to?

Minulý týden byl pro české děti zvlášť temný. V jednom z průzkumů veřejného mínění se zjistilo, že bití dětí je v našich rodinách stále velmi rozšířené. Reportáž ČT pak vyjevila, že děti z chudých rodin ve škole stále hladoví, protože nemají na obědy. Nečekejme, až vezmou spravedlnost do svých rukou.


Tereza Vrbická: Začínající asistent pedagoga

Pracovat jako asistentka pedagoga jsem začala na jedné velké pražské základní škole. Paní učitelka byla moje spolužačka z vysoké školy, která ve třídě dříve asistentku dělala. Náplní mé práce bylo být ku pomoci jednomu z dětí, které mělo problém se soustředěním a zároveň se u něj často projevovaly výkyvy nálad spojené s agresí. Jednalo se o 4. třídu.

Novinky.cz: Přidávání peněz učitelům není samospásné, řekl ministr Plaga na školské konferenci

Platy a nedostatek učitelů, to je hlavní problém, znělo na odborné školské konferenci. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) sice není větší odměňování pedagogů samospásné, je to však důležitý první krok. Z dalších témat na čtvrteční akci s názvem Školství 2018 rezonovala i chystaná reforma financování regionálního školství. Novinky o tom informoval Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR).

Pedagogická komora: MPSV výrazně pokrátilo původní návrh na zvýšení tarifních platů učitelů. Vláda návrh schválila

V původním návrhu výše tarifních platů učitelů byl nárůst zhruba o 15 %, ve vládou schválené verzi je nárůst pouhých 10 %.


15.11.18

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. (Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení)

Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout do řízení inkluzivního vzdělávání nutné změny vyplývající ze statistických a analytických zjištění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, z praxe škol, školských poradenských zařízení a dalších účastníků vzdělávacího procesu, která souvisejí s analýzou implementace inkluzivního vzdělávání od 1. 9. 2016. Cílem navržených změn je snížení administrativní zátěže škol a ŠPZ, zajištění účelného a efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a poskytování vzdělávání a poradenských služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným v souladu s jejich nejlepším zájmem a maximálním využitím vzdělávacího potenciálu při respektování individuality každého jedince.

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. (důvodová zpráva verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení)

Po zavedení systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě novely školského zákona a navazujících prováděcích právních předpisů (zejména pak vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla v rámci analýzy implementace společného vzdělávání, zjištění České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání a praxe škol a školských poradenských zařízení identifikována některá legislativní pravidla, která praktické uplatnění podpůrných opatření zásadně komplikují a zasahují do plynulosti výuky všech žáků. Předkládaná právní úprava si klade za cíl tato pravidla pozměnit ve prospěch funkční aplikace podpůrných opatření. Operativní projednání návrhu právního předpisu je důležité z důvodu včasného nastavení podmínek efektivního a účelného využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření. Dalším, ne méně důležitým, důvodem je nejlepší zájem žáků se SVP i všech dalších účastníků vzdělávacího procesu.

Radek Luksza: Inkluze v praxi: Ředitel školy prosí o radu, jak dostat nezvedence pryč!

Dají se prý spočítat na prstech jedné ruky a ještě zbude… Ale nikdo si s nimi neví pořádně rady. Kvůli problémovým žákům na ZŠ Jugoslávská se její vedení, zástupci obvodu, sociálky i státní a městské policie setkávají s rodiči. Pěkně naštvanými!

Novinky.cz: Téměř třetina mladých učitelů zvažuje změnu školy či profese, ukázal výzkum

Mladí učitelé často zvažují odchod ze školství nejen kvůli financím či nízké prestiži povolání, ale i z důvodu malé podpory v počátcích profesní dráhy. Mnozí mají pocit, že jim vedení a starší kolegové dost nepomáhají v náročném přechodu za katedru. Dle výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně na své stávající škole plánuje zůstat 70 procent z nich, zbytek uvažuje o odchodu ze školy nebo i ze školství jako celku.

14.11.18

Vojtěch Labuda: Učitelé prchají ze škol, protože jim chybí volnost, zjistila fakulta

Za jakých podmínek zůstanou mladí učitelé ve školství? Podle výzkumu odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je ředitelé hlavně nesmí demotivovat. Místo toho by jim měli dát prostor pro splnění jejich představ o moderním učení.

Ondřej Šteffl: Poznámka #2 k DZV 2019–2023

Čtu pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. A napadají mě různé věci :-).

E-kniha pro vás: Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů, širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol.

CERMAT: Novinky v konání maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. listopadu 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Pavel Kysilka: Náš vzdělávací systém v mnohém připomíná školní dril 19. století

Český školský zákon dává prostor koexistenci a soutěži různých typů škol. Navzdory tomu vzdělávací systém nepřipravuje většinu mladých lidí, aby našli, rozvíjeli a uplatňovali svůj talent. Postoj společnosti k učitelům svědčí o přístupu k vlastní budoucnosti. Ten náš vypadá, jako by nám budoucnost byla lhostejná.

13.11.18

Ondřej Šteffl: Poznámka #1 k DZV 2019–2023

Čtu pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. A napadají mě různé věci :-).


Cyril Höschl: Za nedostatkem učitelů a sester je nesmyslná byrokracie

Co studovat, aby nás to uživilo? Máme se vzdělávat v tom, po čem je společenská poptávka, anebo to, co nás baví? A měl by stát výběr studia nějak regulovat?


Martin Vokurka: Mostecku chybějí učitelé. Komora varuje, že kvůli nízkým platům může být hůř

Nabízíme přátelský kolektiv a příjemné prostředí, moderně vybavené učebny, podporu v dalším vzdělávání… Takovéto inzeráty přímo na webových stránkách základních škol nejsou na Mostecku žádnou výjimkou. Poptávka po kvalifikovaných učitelích je tak velká, že by zaplnili sborovnu nové školy. Školství ale ztrácí konkurenceschopnost. Podle Pedagogické komory si učitelé vydělají mnohem méně než v éře Masaryka.

Vybíráme z archivu: Plošné testování ministra Dobeše jako tunel

Z archivu vybíráme téměř sedm let starý článek o přípravě plošného testování a nedávno kritizovaného systému InspIS, který byl publikovaný na České škole.

Ministr Dobeš se podepsal pod stamilionový tunel do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo školství zcela opominulo, že systém pro plošné testování již byl jednou za peníze z téhož operačního programu vyvinut a plošně vyzkoušen ve Středočeském kraji v letech 2008-2011 v rámci projektu Eskalátor. Opakovaný vývoj a pilotáž za mnohonásobek této částky je evidentním plýtváním.

MŠMT představilo Evropské komisi změny ve vzdělávacím systému České republiky

8. listopadu 2018 se na půdě MŠMT uskutečnilo jednání se zástupci Evropské komise v rámci tzv. evropského semestru. Za Českou republiku delegaci vedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský a dále zástupci věcných sekcí ministerstva, Národního ústavu pro vzdělávání či Národního institutu pro další vzdělávání. Evropskou komisi reprezentovali představitelé tří generálních ředitelství, včetně Stálého zastoupení ČR při EU.

Radka Hrdinová: Program, v němž byla dostupná citlivá data dětí, stál miliony. Další polyká

Nový systém INspIS byl vyvinut proto, aby měl stát představu o tom, jak efektivně se vzdělávají děti na základních a středních školách. Stál přes 120 milionů korun, jenže systém měl špatné zabezpečení a nebyl žádný problém dostat se k osobním údajům a datům více než třiceti tisíc dětí.

Ladislav Šustr: Proč nechce vláda přidat učitelům? Chtějí mít na konci roku lepší čísla, tvrdí Bartoň

Přidá vláda učitelům peníze za září nebo ne? Odpověď od hnutí ANO a sociální demokracie požadují Piráti, kteří v úterý proberou vládní usnesení z loňského roku. V něm stojí, že se Poslanecká sněmovna usnesla, že se platy učitelů zvýší od prvního září letošního roku. Vláda Andreje Babiše však počítá s tím, že se platy navýší až od prvního ledna. „Vláda má velmi mnoho priorit. Dala prostě přednost slevám na jízdném i přesto, že nespotřebované výdaje mohly být použity na zvýšení platů už od prvního září,“ řekl místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň z Pirátské strany.

12.11.18

Učitelská platforma: Požadavek Asociace krajů na státem stanovenou hranici bodů v přijímacím řízení je nezodpovědný a nekompetentní

Členové Učitelské platformy se jasně vymezují vůči záměru Asociace krajů nastavit nepodkročitelnou hranici bodů (tzv. cut off score) při přijímacím řízení na střední školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka by podle Učitelské platformy mělo zůstat na vedení školy. Asociace krajů zároveň pro svůj cíl omezit počet žáků na středních školách argumentuje nesprávnými daty. Učitelská platforma varuje, že jednotné přijímací řízení má na školy negativní dopad – proměňují se v přípravky na přijímačky, ale nezaměřují se na rozvoj dítěte a vzdělání, které děti pro svůj život potřebují. Pokud kraje chtějí více dětí na učilištích, měly by odborné školy a učební obory více podporovat.

Jiri Hlavenka: K jedné hezké manipulaci

"Učitelé mají brát v roce 2021 měsíčně 46 tisíc korun, tedy 150 % průměrné mzdy" - MŠMT. Je to bráno jako "slib" ministerstva školství, tedy něco, u kterého vůbec není jisté, zda se to splní, ale má to vypadat pozitivně, jak ten Babiš na učitele hezky myslí.


15. 11.: Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ?

Zveme vás na Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma „nepodkročitelné“ hranice u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky: Jak souvisí opatření cut-off skóre s cíli našeho vzdělávání a s RVP? Nakolik jsou testy u přijímacích zkoušek validní pro výběr další vzdělávací dráhy žáků? Co se stane s těmi, kdo případně skončí pod touto bodovou hranicí? Co by nás takové opatření mohlo stát z dlouhodobého hlediska?


Bořivoj Brdička: Sledovat či nesledovat žáky online?

Zamyšlení nad tím, jak nasměrovat – či spíše nenasměrovat – výchovu směrem k digitálním kompetencím žáků v souvislosti s kontrolou toho, co se svými přístroji (a nejen s nimi) dělají.

Události ČT: Rodiče dětí v digitální době

Děti přichází do kontaktu s elektronikou stále dřív. S tabletem třeba už v jednom roce. Ve dvou a půl letech už ho dítě samo ovládá. Většina rodičů je přitom neumí ubránit od nebezpečí na internetu.


Martin Zvěřina: Nepúšťať na školy. Lokální mudrlanti nesmějí omezovat vzdělání dětí

Komunistický funkcionář a exponent posrpnové normalizace Vasil Biľak měl prý ve svém krejčovském výučním listu poznámku „nepúšťať na saká“. Nějaké podobné varování by mělo být umístěno třeba nad branou každého z krajských úřadů – nepouštět na školy.

Radka Hrdinová: Školám chybí matikáři i fyzikáři

Školy zoufale shánějí matikáře či fyzikáře. Ale fakulty chrlí učitele češtiny a dějepisu. Mladých učitelů je málo a obory, které vystudovali, se navíc často nepotkávají s potřebami škol. „Řada ředitelů si stěžuje, že se jim hlásí absolventi s nepoužitelnými aprobacemi,“ říká Hana Stýblová, předsedkyně Asociace ředitelů základních škol.

Pavla Lioliasová: Málo peněz a mnoho administrativy. Průzkum zjistil, co trápí ředitele základních škol

Příliš byrokracie a nedostatek peněz pro ohodnocení kvalitních pedagogů – to jsou dva největší problémy, které trápí české ředitele základních škol. Ukázal to průzkum společností Tutor a EduLab. Co dalšího ředitelům vadí, zjišťoval Radiožurnál.


11.11.18

Otázky Václava Moravce: Společnost vzdělanosti. Jak se k ní dopracovat? AKTUALIZOVÁNO

Hosty pořadu České televize Otázky Václava Moravce byli ministr školství Robert Plaga a ekonomové Daniel Münich a Jan Libich. „Peníze všechno nevyřeší, ale bez těch peněz ty problémy budeme řešit jen těžko. Peníze jsou vlastně to nejjednodušší. Musíte je sehnat do rozpočtu a rozepsat je tam tak, aby tam opravdu byly. Ale my jsme zatím nedokázali řešit ani tenhle nejjednodušší krok,“ upozornil Münich. „Hlubší problém je to, že společnost si neuvědomuje důležitost vzdělání, neuvědomuje si, jak se nám to vrátí, když budeme investovat do vzdělání,“ podotkl Libich.

Petr Pláteník: Školní třída se 100 žáky a více učiteli? Ve Finsku bourají pomyslné zdi a zkoušejí nové formy výuky

Učitel na škole ve finském Oulu nebude už nikdy stát před žáky sám, v nové „open space“ budově probíhá totiž výuka několika učitelů v jedné místnosti zároveň, obří třída pojme až 100 dětí.

10.11.18

Hana Čápová: Ani ty nebudeš mít maturitu. Jak zahnat děti na učiliště

Účastníci tripartity zažili koncem září v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě překvapení. Kromě průmyslníků, odborářů a ministrů se jí účastnili také zástupci krajů a rozpoutala se tu debata o takzvaném cut-off score, státem daném minimálním počtu bodů z testů na střední školy. Kdo by skončil pod touto hranicí, nesměl by na maturitní obor. Jednotné státní testy běží od loňska, ale záleží na ředitelích škol, jakou jim v přijímacím řízení dají váhu. Na konci neoficiální debaty se premiér Andrej Babiš (ANO) nečekaně obrátil na stranického kolegu, ministra školství Roberta Plagu se slovy, aby na cut-off score začal pracovat.

DVTV: Přibývá dětí s ADHD. Můžou za to i chemická barviva nebo styl výchovy, říká terapeut

Je spousta skvělých nápojů, které mají krásné barvičky, ale obsahují látky, které ovlivňují pozornost dětí, upozorňuje psycholog Martin Hofman. Za posledních deset let se počet dětí s poruchami chování ztrojnásobil. Kopíruje to ducha doby, kvůli moderním technologiím se děti učí, že pozornost udrží, jen když se rychle mění podněty, říká Hofman. Děti s ADHD podle něj patří do normálních škol. Nemůžeme je zavřít jinam a dělat, že problém neexistuje, dodává.


Anna Brzybohatá: Řízený výběr středoškoláků se posouvá, ministerstvo bude s kraji ještě jednat

Zavedení jednotné minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy, takzvané cut-off score, chce ministerstvo školství s kraji ještě probrat. Podle ministra Roberta Plagy je současná podoba návrhu nastavená špatně. Navrhovaná opatření podle šéfa resortu neřeší nic z krajských požadavků, potřeba je zvýšit úroveň vzdělávání.

David Fišer: Působení asistenta pedagoga na základní škole u žáka s ADHD

Tento text pojednává o působení asistenta pedagoga na základní škole u žáka s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, známější spíše pod pojmem ADHD. Text je poskytnutím mých zkušeností a poznatků, které jsem nasbíral přímo z praxe. Jako asistent pedagoga pracuji u tohoto konkrétního žáka již druhým rokem a článek je zaměřen na období 6. třídy. Snažím se v něm popsat základní body či postupy, kterými se ve své práci řídím. Třeba zde načerpáte inspiraci i pro svou práci.

Martin Chalupa: Rostou reálně platy ve školství? Je to spíš populismus, zájem o nabízená místa výrazně klesá

Ve školství se stále hůře daří obsadit volná místa. I přes loňské zvýšení platů zůstávají učitelské platy více než 15 % pod průměrným platem v ČR. Ono totiž mnoho věcí není tak, jak je nám prezentováno. Jaké tedy bylo reálné zvýšení platů ve školství? A jaká je situace v jednotlivých regionech?

Martin Fendrych: Česká pravěká tlupa jeskynní: Ne inkluzi, ano fackování žen, ne migraci

Trollové a dezinformační servery využívají jen to, co spustí naši populističtí politici, jejich pseudotémata jim pak stačí živit a přikrmovat.

Michaela Endrštová: Školy zakazují mobil už i o přestávkách. Nedůvodný zásah do soukromí, tvrdí inspekce

Podle školního psychologa Roberta Čapka přibývá základních škol, které zakazují žákům používat mobily nejen ve výuce, ale i o přestávkách. Ředitelé škol tvrdí, že díky regulaci telefonů spolu děti více komunikují a stíhají si dojít na toaletu nebo se nasvačit před začátkem hodiny. Česká školní inspekce ale varuje, že je to neodůvodněný zásah do soukromého vlastnictví dětí.