21.2.18

Premiér Babiš chce pomocí legislativních opatření zvýšit prestiž řemesel

Předseda vlády Andrej Babiš v úterý 20. února 2018 jednal ve Strakově akademii se zástupci profesních spolků o roli řemesel a cechů v české ekonomice. Shodli se na nutnosti zavedení praktické výuky i řady legislativních opatření.


Veřejné slyšení v Senátu ČR dne 6. 2. 2018 na téma: „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“ aneb, co ještě nebylo řečeno

 Z vyjádření vybíráme: "V neposlední řadě musíme zmínit fakt, že děti předškolního věku jsou odlišně vyzrálé. Zavedení věkové hranice pro nárokové přijetí do mateřské školy je naprosto v rozporu s veškerými odbornými poznatky a se skutečnou praxí v mateřských školách. Ani mnohé tříleté děti často nejsou ještě vyzrálé pro vstup do mateřské školy. Pojem „školková zralost“ je také velmi problematický, uvědomíme-li si, že není určeno, kdo by ji posuzoval. Dětský psycholog (jako v případě školní zralosti)? Nebo snad ředitelka dané mateřské školy? A kdo bude rozhodovat, zda je její názor odpovídající? "

Václav Zeman: České školství čeká na vizi

Česko nemá dlouhodobější vizi pro své vzdělávání. Změny v něm probíhají nahodile, často v utajení. Třeba jako současná revize Rámcových vzdělávacích programů - závazného dokumentu pro to, co všechno se bude učit na českých školách.

22. 2.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Revize RVP. Komu tím prospějeme?

Zveme na únorový Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 od 15 do 17 hodin v prostorách Pedagogické fakulty UK (místnost R016), na téma: Revize RVP. Komu tím prospějeme?

Škola Můj Projekt: Revize Rámcových vzdělávacích programů by neměla probíhat v utajení

V Národním ústavu pro vzdělávání probíhá revize dokumentu, který závazně určí, co se bude učit na českých školách. Učitelé, ředitelé ani rodiče o ní ale zatím téměř nic nevědí.

Otevřená data nejsou žádná věda, lze s nimi pracovat i ve škole

Otevřená data jsou fakta, údaje či číselné hodnoty ve strojově zpracovatelném formátu, které zveřejňují firmy, organizace či úřady. Mohou to být jízdní řády, smlouvy úřadů, či údaje o úspěšnosti zákroků v nemocnicích. Tato data jsou často zpracována aplikacemi tak, aby údaje byly přehledné a filtrovatelné. Otevřená data však mají využití i ve vzdělávání, a to přímo pro zjišťování výsledků vzdělávání či jako nástroj pro rozvoj studentů.

Magdalena Havlíková: Digitální domorodci? Spousta dětí neumí víc, než klikat a dotýkat se

Naše děti s digitálními technologiemi vyrostly a berou je jako samozřejmost. Sledují videa, píší si s kamarády nebo hrají hry. Rodiče tak snadno získají dojem, že s technologiemi umí děti přirozeně zacházet a hodinami strávenými před obrazovkami se z nich stanou počítačoví experti. To je ovšem mýlka.

FAQ k inkluzi: Plán pedagogické podpory

Anketa Kulturních novin pro učitele: Školství v roce 2018

Šéfredaktor Kulturních novin Jiří Plocek vyzval praktikující učitele základních a středních škol, aby přispěli do ankety, z níž by Kulturní noviny zpracovali ucelený výstup.

Téměř sto konkrétních příkladů, že lidé v českém vzdělávání nerezignovali. Rekordní počet nominací na cenu Eduína

Optimistický obrázek o tom, co se děje nového v českém vzdělávání přináší 97 konkrétních příkladů inovací nominovaných na cenu Eduína za rok 2017.

20.2.18

Komu vadí spolek učitelů Pedagogická komora?

K tažení proti vloni založenému spolku učitelů Pedagogická komora se po lednovém tendenčním ataku v měsíčníku Řízení školy k Unii CZESHA a Asociaci ředitelů základních škol připojila na sociální síti Facebook i exministryně Kateřina Valachová. Důvod je v podstatě jednoduchý: obě jmenované organizace dlouhodobě spolupracující s ministerstvem školství i s exministryní už nemohou vystupovat jménem učitelů a exministryně si stále připomíná loňské absolutní fiasko její poslední novely zákona o pedagogických pracovnících se zavedením kariérního řádu. Měsíčník Řízení školy pak nejspíše nechce přijít o příjem z reklamy...

Události v regionech: Jarní prázdniny s roboty a algoritmy

Digitální gramotnost. Jedna ze základních dovedností člověka 21. století. Zvládat jednoduché programování nebo pracovat s algoritmy se děti v Duchcově učí i během prázdnin. Připravit je to má na běžný život i budoucí zaměstnání.

Martina Vyroubalová: Hrát si s mobilem nestačí. Polovině škol chybí IT vybavení, varuje expert

Ačkoli budoucnost patří digitalizaci a automatizaci, což bude vyžadovat hlubší technické znalosti, základním školám mnohde chybí potřebné vybavení i kvalitní kantoři. „Dětem nestačí hrát hry a chatovat na sociálních sítích,“ říká Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání.

Václav Klaus mladší: Školský zákon je plný nesmyslů

„Uznávám právo na život, na to, že nikdo nesmí ubližovat druhému, právo na majetek. Ale právo na bydlení nebo vzdělání, to už vám musí někdo dát. Ředitel základní školy má mít možnost říct – tohle dítě není schopné našeho vzdělávacího procesu,“ říká v rozhovoru Václav Klaus mladší (ODS), předseda školského výboru Poslanecké sněmovny.

Představení projektu Resortní informační systém MŠMT

31. ledna 2018 se ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT konalo setkání, jehož cílem bylo seznámení odborné veřejnosti s projektem Resortní informační systém MŠMT. Tento projekt byl zahájen v prosinci minulého roku a je financován z ESF v celkovém objemu téměř 135 milionů korun.

FAQ k inkluzi: Pedagogická intervence

19.2.18

Ze sociálních sítí: Učitelé musí zvážit, kolik práce skutečně zvládnou

Řada škol si stěžuje, že nemůže najít učitele s odpovídající aprobací, a to nejen přírodovědných oborů, jazykářů, ale i učitelů s aprobací pro první stupeň. Příčina je jednoduchá. Absolventi pedagogických fakult se do škol nehrnou, naopak hledají uplatnění mimo školství. Ze škol však odcházejí i starší, zkušení učitelé. Zajímalo nás proč. Co je přimělo školství opustit?


Daniel Münich: Lajdácká příprava zákonů přispívá k naštvanosti

Příprava zákonů v Česku je dlouhodobě velmi, ale opravdu velmi lajdácká. Právní systém je stále nepřehlednější. Nedomyšlené nežádoucí dopady nových zákonů se zjišťují často až v praxi. Zavedení povinného roku školky před nástupem do školy je exemplárním příkladem toho, jak by se zákony připravovat neměly.

Jiří Karen: Vzdělání jako hráz proti barbarizaci

Takzvaná „osmičková výročí“ spustila v české společnosti debatu ohledně způsobu výuky moderních dějin a pojetí dějepisu. Z několika novinářských zběžných anket a průzkumů vyplývá, že povědomí mladých lidí o moderních dějinách je nedostatečné, což dokládají i empirické výzkumy didaktiků a didaktiček dějepisu, které poukazují na fakt, že studenti zaostávají zejména ve znalosti dějin druhé poloviny dvacátého století. Průzkumy taktéž odhalily hluboké deficity v klíčových dovednostech analýzy a interpretace historických pramenů 20. století.

Tajný Učitel: Privatizace školství

Minulé století znamenalo pro školství pokrok v tom, že nabídlo školu a vzdělání všem. V současném století je čas na to, aby bylo žákům poskytnuto kvalitní vzdělání.

bEDUin: Co přinesl týden 12. 2. – 18. 2. 2018 aneb Jak probíhá revize rámcových vzdělávacích programů?

Témata týdne:

Stanislav Biler: Děti slouží vlasti

České školství se začíná vzdávat budoucnosti a úspěšně se připravuje na minulost.

Petra Štefáčková: Výuka informační výchovy podle vědců ze Stanfordu

Falešné zprávy (fake news) se stávají všudypřítomným problémem. Ne vždy je snadné odlišit od sebe falešné a skutečné informace. Všude na internetu se najdou zdroje, které nám předkládají napůl pravdivé informace. Zavádějící lákavé titulky či manipulace s daty jsou v těchto případech naprosto běžné. Poznat důvěryhodné stránky, autory či celé weby vyžaduje v první řadě to, aby čtenář chtěl zjistit, zda jsou informace pravdivé. Často se mohou stránky tvářit velmi profesionálně, ale při bližším prozkoumání čtenář objeví, že jsou podporovány někým, kdo sleduje své vlastní zájmy. Je důležité vědět, odkud zprávy pocházejí a kdo je za ně zodpovědný.

FAQ k inkluzi: Individuálně vzdělávací plán

 

18.2.18

Ondřej Šteffl: Politika vycucaná z prstu

Rozhodnutí, které ve školství děláme, se zakládají na pocitech, dojmech ba i iluzích. O tom, že by někdo hledal nejefektivnější řešení či řešil rizika, si můžeme nechat jen zdát. Uzákonění povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté je dokonalou ilustrací.

Evropská jazyková cena Label 2018

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

4.-6. 4.: Mezinárodní konference DidInfo 2018

Mezinárodní konference DidInfo umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Snaží se mimo jiné propojit akademické prostředí s pedagogickou praxí. Navazuje na dlouholetou tradici slovenské konference, ke které se časem připojila česká část (původně pod názvem DidactIG).

FAQ k inkluzi: Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření

 

Daniel Münich: Komentáře ke zprávě RIA k novele školského zákona z roku 2015, zavádějící povinný předškolní ročník

Z komentářů vybíráme: "Není zdůrazněn obrovský neřešený systémový problém, že v ČR v podstatě nikdo nemá informace (ani MŠMT, ani kraje, ani obce) o počtu neuspokojených dětí (rodičů) o místo v MŠ. Dosud totiž nebyl zaveden odpovídající systém zjišťování:
(i) Na jedno dítě lze podat neomezený počet přihlášek,
(ii) Řada rodičů mladších dětí 3-4 roky ani přihlášku nepodává, protože vědí, že stejně nemají šanci,
(iii) A i když existuje informace o podané přihlášce, není známo, zda jde o nejpreferovanější místo školky (v místě bydliště či pracoviště)"
.

17.2.18

Jana Karvaiová: Ono jde přeci jenom o děti

Po pročtení několika příspěvků o inkluzi jsem měla dojem, že už jsem se několik let vyjadřovala dost. Ale teď si říkám, že bych tím zas někomu mohla udělat radost a to bych některým lidem opravdu nerada nadělila.

Anketa: Kdo byl nejlepším a kdo nejhorším ministrem školství ČR?

Spolek Pedagogická komora pořádá anketu o nejlepšího a nejhoršího ministra školství od vzniku samostatné České republiky do současnosti. A že jich už bylo...

Český rozhlas Dvojka: Víceletá gymnázia

V pořadu Českého rozhlasu Káva o čtvrté hovořili hosté Bohumil Kartous, EDUin, a PhDr. David Greger, ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Moderovala Patricie Strouhalová.

Kateřina Valachová: Vyjádření k prohlášení skupiny ředitelek a ředitelů mateřských škol

Kateřina Valachová video uvádí slovy: "Je klidný, věcný a díky tomu je to dobrý základ pro další diskusi. Doporučuji ke čtení všem, kdo se o toto téma zajímají a nechtějí se utápět ve zbytečné negaci nebo v ideologických vyjádřeních. Ještě jednou paním ředitelkám (a samozřejmě i ředitelům) děkuji, protože vracejí do té diskuse zdravý rozum a racionální argumentaci."


Události ČT: Základní platy učitelů

Základní platy učitelů mají od příštího roku znovu růst o 15 procent – dalším pracovníkům ve školství pak o desetinu. ČT to řekl ministr v demisi Robert Plaga.

16.2.18

Duel Jaromíra Soukupa s Kateřinou Valachovou a Radkem Vondráčkem

Zajímá vás, jak probíhají současná vyjednávání o nové vládě, co přinese nedělní sjezd sociálních demokratů a jak hodnotí úroveň českého školství?

Téměř třetina české internetové populace neví, co znamená pojem inkluzivní vzdělávání. Zhruba polovinu z nich (16 %) by to přitom zajímalo

Téma inkluze a inkluzního vzdělávání v současnosti výrazně rezonuje českými médii. Jak se ale Češi v tomto tématu orientují? A považují inkluzivní vzdělávání za prospěšné pro společnost? To zjišťoval výzkum společnosti Nielsen Admosphere. Uskutečnil se na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

Michaela Bůnová: Každý třetí neví, co je inkluze. Tento pojem byla chyba, míní Valachová

Ačkoliv téma inkluze rezonuje českým školstvím i médii, část veřejnosti stále neví, co si pod tímto pojmem představit. Ukázal to průzkum společnosti Nielsen Admosphere. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), která inkluzivní zákon prosadila, se domnívá, že by jiný výraz pro společné vzdělávání byl lepší.

ČT24: Inkluzivní vzdělávání čekají úpravy

MŠMT chystá administrativní, věcné i finanční úpravy inkluzivního vzdělávání. To podle zkušeností pedagogů funguje hlavně u dětí s lehčími poruchami, problém je ale u těžších vad. Školy by však měly, podle zákona, být připraveny i na tyto děti. Více o tématu s pedagogy, náměstkem MS kraje pro školství i ředitelem odboru předškolního a základního školství MŠMT.

DVTV: Babiš agentem? Je důležité, co daný člověk pro StB dělal, nechci paušalizovat, říká ministr Plaga

Je rozdíl mezi hospodářskou tajnou službou a někým, kdo se pohyboval mezi disidenty a udával je, tvrdí ministr školství v demisi Robert Plaga. Jeho pohled na Andreje Babiše by se prý nezměnil ani ve chvíli, kdy by soud po přezkoumání všech dokumentů rozhodl, že s StB skutečně spolupracoval. Ve svém resortu se chce soustředit na zvyšování platů učitelů. Pokud nenalijeme peníze do škol, dál se nepohneme, ředitelé musí mít prostor ocenit kvalitu, říká. Proto by podle Plagy měli mít možnost rozdělit 20 % z peněz na platy ve formě netarifní složky.

Jan Žabka: Pořád s ním počítáme, říká vláda o možném poradci pro školství z SPD. Kdo je Michal Šmucr?

Má blízko ke špičkám hnutí SPD, jeho jméno je však slyšet pouze ojediněle. Ředitel prostějovského gymnázia Michal Šmucr je dlouholetý stranický a byznysový kolega místopředsedy SPD Radima Fialy. Společnost IF Facility, ve které oba působí, má také dobré vztahy s firmami z koncernu Agrofert, který Andrej Babiš loni převedl do svěřenského fondu. Právě jemu by měl Šmucr dělat poradce pro školství.

Největšími českými slídily za rok 2017 jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, poslanec Jiří Běhounek, Equa bank a Úřad vlády.

Výsledky třináctého ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards) - anticen pro největší slídily byly vyhlášeny ve čtvrtek v Praze. Osmičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů vybírala vítěze z čtyřiceti nominací zaslaných širokou veřejností. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali Ministerstvo průmyslu a obchodu, poslanec Jiří Běhounek, Equa bank a Úřad vlády (za definici jak poznat Roma v metodice ke sčítání Romů). Jediná pozitivní cena Edwarda Snowdena pak putovala neziskové organizaci Open Whisper Systems. Soutěž, která má své kořeny ve Velké Británii, pořádá nevládní organizace Iuridicum Remedium již od roku 2005.

DVTV: Dvouleté děti ve školkách? Jsou to vzdělávací zařízení, ne odkladiště, je to nereálné, říká Růžička

Malé děti by do mateřských škol mohly, kdyby na to byly školky připravené, kdyby v nich nebylo 28 dětí na jednu učitelku, tvrdí senátor Jiří Růžička. Je mezi zákonodárci, kteří podporují návrh poslance Václava Klause ml. zrušit školkám povinnost dvouleté děti od roku 2020 přijímat. Přibývá čím dál víc dětských skupin, rodiče by měli tlačit na obce a zaměstnavatele, rezignujeme na prostředky, jako jsou zkrácené pracovní úvazky nebo pohyblivá pracovní doba, upozorňuje Růžička, nestraník za TOP 09 a STAN.

Adéla Čabanová: Plány na digitální vzdělávání v Česku krachují

Z tři roky staré vládní Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je dosud splněno minimum. Nyní je řada na novém zmocněnci pro oblast digitálního vzdělávání a exšéfovi českého Microsoftu Ivanu Pilném. Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která je v půlce svého plánovaného období, zatím úřady naplnily jen z nepatrné části. Z více než čtyř desítek úkolů je zatím splněný jediný. U dalších pěti alespoň nastal za tři roky od schválení vládou Bohuslava Sobotky významný pokrok, říká zpráva, kterou včera projednala vláda.

Anketa: Výtvarné umění a vizuální kultura ve výuce matematiky

Dotazník Evy Trojovské je určen učitelům matematiky a jeho účelem je obecně zmapovat vztah mezi předměty matematika a výtvarná výchova a především stanovisko učitele k této kombinaci předmětů. Dotazník byl vytvořen pro potřeby vypracování disertační práce s názvem "Výtvarné umění a vizuální kultura ve výuce matematiky" na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Dotazník obsahuje dvanáct otázek, jejich zodpovězení pomůže autorce lépe se zorientovat v uvedené problematice.

15.2.18

Radek Sárközi: Reakce na výtky Pravoslava Němečka (Asociace ředitelů ZŠ) k tiskové zprávě Pedagogické komory o novém financování škol

Na Facebooku (a nyní i na webu EDUin) se šíří různé verze textu Pravoslava Němečka Asociace ředitelů ZŠ: Pozor na zavádějící informace Pedagogické komory k financování škol. Mrzí mě, že pan Němeček osočuje náš spolek a doufám, že nejde o oficiální vyjádření Asociace ředitelů ZŠ (na jejím webu jsem text nenašel). Útoky ze strany členů AŘ ZŠ na mou osobu začaly v době, kdy Iniciativa Pedagogická komora vystoupila proti kariérnímu řádu (ten AŘ ZŠ naopak podporovala) a pokračují dále v časopise Řízení školy, Učitelských novinách i jinde. Hlavní příčinou je, že AŘ ZŠ, která sdružuje přibližně 140 ředitelů, a spolek Pedagogická komora, kde je v současnosti 1.840 členů (315 ředitelů a 128 zástupců ředitele) má na řadu problémů diametrálně odlišné názory. Pedagogická komora, z.s., situaci kolem nového financování průběžně mapuje v samostatném článku.

Svobodnější školy: Odluka vzdělávání od politiky

Asi není třeba zdůrazňovat propast, která vzniká mezi světem ve školách a světem mimo ně. Technologie, služby a zaměstnání se mění enormním tempem každý rok. Školy zůstávají v podstatě stejné už desetiletí či století - nepočítáme-li, že černé tabule a bílé křídy nahradily bílé tabule a černé fixy.

14.2.18

ČT24: Matematik Dlab o Hejného metodě: Jen sebrané zkušenosti dobrých kantorů

Zdárné pochopení principů matematiky i větší oblibu tohoto předmětu mezi žáky samo o sobě nezajistí zavádění alternativních pedagogických postupů, rozhodujícím faktorem je kvalita učitelů. Ve vysílání ČT24 to prohlásil emeritní profesor matematiky Vlastimil Dlab, který se tak částečně distancoval od stále populárnější Hejného metody.

Pro a proti: Jsou jesle, školky nebo dětské skupiny dobré i pro nejmenší děti?

Podle nového školského zákona mají mít všechny dvouleté děti nárok na místo v jeslích a mateřských školách. Jsou ale jesle, školky nebo dětské skupiny, které umožní matce skloubit rodinu s prací, dobré i pro nejmenší děti? V pořadu Českého rozhlasu Pro a proti diskutovali o tom vloni v říjnu koordinátorka dětských skupin Daniela Vašíčková a pedagog Marek Herman, kterých se ptá moderátorka Karolína Koubová.


Jakub Pokorný, Lukáš Valášek: Šlechtová chce nový školní předmět, děti se mají učit bránit vlast

Výchova k vlastenectví, výchova k obraně státu, výchova ke zvládání krizí. Který z těchto názvů se vám zamlouvá nejvíc? Ministryně obrany Karla Šlechtová chce vrátit do škol „brannou výchovu“, i když by se staronový předmět jmenoval určitě jinak. Děti by se v něm učily o armádě nebo základy první pomoci.


Tomáš Feřtek: Smrad a nezájem. Z učilišť jsme udělali odpadkový koš školství

Pokud nás zajímá politická budoucnost této země, měli bychom si znova a zvlášť pozorně pročíst výsledky takzvaných studentských voleb a taky výzkumy preferencí na středních školách. Je to názorné a instruktivní. Zatímco gymnazisté, ale z velké části i žáci z průmyslovek očekávatelně preferují liberální a spíše mladší politiky, a jen málo z nich by například volilo Okamuru či Zemana, na učilištích je to právě naopak. Velká část podporuje ty, kteří staví na strachu a nenávisti.

13.2.18

Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ

Dovolujeme si jako profesionálové, kteří mají po praktické stránce největší zkušenosti s procesem vzdělávání dětí v mateřských školách, vyjádřit svoje postoje k nyní velmi diskutovanému tématu nárokovosti míst pro dvouleté děti v mateřské škole. Tato povinnost by měla vyvstat v roce 2020 a měla by se týkat všech mateřských škol napříč republikou.

Kateřina Valachová: Jedna diskuse o školkách a nenávist k matkám

Diskuse k právu rodin umístit dvouleté dítě do školky bývá někdy skutečně vyhrocená. Mám s tím v poslední době nemalou zkušenost. Na mých facebookových stránkách totiž probíhá občanská válka v přímém přenosu.

Klaus nemá strategii, chce jen do bodu nula. Školky pro dvouleté pomohou matkám v nouzi, tvrdí EDUin

Přijímání dvouletých dětí do školek bylo podle Bohumila Kartouse ze vzdělávacího centra EDUin původně určeno pro matky, které mají existenční potíže. Nyní chce skupina poslanců opatření rychle zrušit. Podle Kartouse jde o populistický krok, který neřeší špatné financování předškolního školství. Na jeho problémy upozorňuje také Audit vzdělávacího systému v ČR, který EDUin zveřejnil.

Bořivoj Brdička: Vzdělávání ve věku komplexity

Úvod do studia vývoje světa v podobě komplexního systému a jeho vlivu na školství v souvislosti se vzdělávacími technologiemi.

Iva Čapková: K aktuální diskusi ve školství

Před rokem jsme si s kolegyněmi ředitelkami MŠ přečetly novelu školského zákona a některé z nás tehdejší paní ministryni Valachové poslaly dopisy, kde jsme se ptaly na to, jak budou změny řešeny v praxi. Na můj dopis neodpověděla vůbec, na další odpověděli její úředníci kopírováním právě těch odstavců ze zákona, na které jsme poukazovaly jako na problematické.

Vzhledem k tomu, jak paní Kateřina Valachová začala v posledních dnech kličkovat a manipulovat veřejnost a vzhledem k tomu, že se veřejnost začíná ptát, proč se k tomu nevyjádřili lidé z praxe dříve, rozhodla jsem se svůj tehdejší dopis zveřejnit. Lidé z praxe i odborníci se vyjádřili...jen je nikdo neposlouchal.

Martin Jiránek: Děti v mateřských školkách...

Bude velké téma v následujících měsících... Mám na vás dokonce otázky, tak prosím budu rád za reakce... :-)

Předchozí vláda přišla ze změnou, že od roku 2020 budou muset brát mateřské školky všechny děti již od 2 let (nyní je to od 3 let). Na tvrďáka, když bude maminka chtít, tak hned v den 2 narozenin bude moci dát dítě do školky a školky ho budou muset povinně vzít.

12.2.18

Reakce České rady dětí a mládeže na kontrolní zprávu NKÚ

MŠMT během kontrolovaných let dopracovalo metodiku přidělování dotací do oblasti mládeže a snaží se o to, aby pravidla byla sepsaná na jednom místě a měla jasný výklad. Zveřejňuje bodové hodnocení, začíná sledovat vývoj v členské základně i výkonové ukazatele příjemců dotací. Pravidelně se schází na školeních i dalších jednáních s příjemci dotací. Má koncepci, má stanovené indikátory pro její vyhodnocování. Dokončilo projekt uznaných organizací pro práci s dětmi a mládeží a podepsalo s nimi smlouvy o dlouhodobé spolupráci na základě vládních zásad pro financování NNO. Ano, jde to vše pomaleji, než by se nám líbilo, ostatně jako přeci vše, vždy a všude.

bEDUin: Co přinesl týden 5. 2. – 11. 2. 2018 aneb Diskuse kolem předškolního vzdělávání ukazuje nekoncepčnost české vzdělávací politiky

Témata týdne:

Kateřina Valachová: Pravdivý dopis maminek, učitelek a dětí našim politikům

Diskuse o dvouletých dětech ve školkách je mnohdy velmi ostrá a konfrontační. Snad bude vhodné vložit do ní i jiný pohled - že třeba nejsme a priori navzájem nepřátelé, ale jsme lidé, kteří hledají společnou řeč ve společné zemi a že ji hledají bez toho, aby se navzájem uráželi. Byla bych skutečně šťastná, kdyby to šlo tak, jako píši v onom dopise maminek, dětí a učitelek politikům. Kdybychom se alespoň o budoucnosti našich dětí dokázali bavit bez vulgarit a vzájemného napadání. Nebo toho chci moc?

Milan Terkelt: Strach v romské škole. Bijí tam pedagogové děti?

Slovní výhrůžky i fyzické útoky vůči dětem. To vše se údajně odehrává v ostravské Základní škole Na Vizině. Po stížnostech rodičů začala celou věc minulý týden šetřit školní inspekce. Pro aktuální vydání časopisu TÝDEN se svěřily tři postižené rodiny, vyhrocené poměry potvrzují i někteří učitelé.

Ze sociálních sítí: Z deníku vesnického učitele

Vesnický učitel komentuje dění ve škole: Líbí se mi, že na škole jsme některým žákům dali i další role. Z Dominika se za trest stal skvělý dveřník (nemůžeme ho kvůli neustálým provokacím a bitkám nechat ve třídě), a když přichází kolegyně z prvního stupně a Dominik náhodou není u vchodových dveří, hned se ptá: "Co jste mi provedli s dveřníkem?"Ondřej Šteffl: Změna je trvalý stav

„Na co stát sáhne, to pokazí,“ říká v rozhovoru pro Euro Ondřej Šteffl, který se nikdy netajil svými nekonformními názory na vzdělávání. Teď zakládá síť základních ScioŠkol.

Online slovníky synonym

Při nedávné rodinné diskusi jsme se dostali k přídavnému jménu kosmatý. Tištěný slovník synonym nemáme a tak jsme se podívali nejprve do vyhledávače a pak do tří online slovníků toto slovo zadali.

Reakce MŠMT na kontrolní závěry NKÚ (podpora práce s dětmi a mládeží v letech 2014 až 2016)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ohrazuje proti závěrům kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se přidělování dotací nestátním neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží v letech 2014 až 2016. Proces přidělování dotací byl vždy transparentní, do roku 2015 pouze platila obecnější kritéria než současné přesně definované bodování projektů. Všechny nálezy zmiňované ve zprávě NKÚ již navíc byly odstraněny.

NKÚ: Peníze na práci s dětmi a mládeží: chyby v rozdělování dotací a nedůsledná kontrola

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peněžní prostředky určené pro nestátní neziskové organizace (NNO) na podporu práce s dětmi a mládeží v letech 2014 až 2016. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozdělilo na tyto aktivity ze státního rozpočtu v uvedených letech celkem 509 milionů korun. Kontroloři prověřili u 14 příjemců 67 projektů, na které MŠMT vyplatilo 355 milionů korun. Ministerstvo podle kontrolorů nemá jasně stanovené cíle podporovaných programů ani jasná hodnoticí kritéria. Nemůže tak posoudit, jaký měly vyplacené prostředky dopad. Při rozdělování dotací navíc postupovalo netransparentně a porušovalo svá vlastní pravidla. Nefungovala ani kontrola příjemců ze strany MŠMT. Pochybení našel NKÚ také u samotných příjemců dotací.

Eliška Kodyšová: Patří dvouleté děti do školky? Otevřený dopis senátoru Jiřímu Růžičkovi

Z dopisu vybíráme: Než se tedy Poslanecká sněmovna i Senát rozhodnou přijmout návrh poslance Václava Klause Jr. o zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol, prosím Vás o věcné zvážení všech argumentů - nejen emotivních apelů o matkách, které pronášeli převážně muži, a absurdních a nedoložených tvrzení o deprivaci dětí v dětských skupinách či o souvislosti přijímání dětí v raném věku do péče a vzestupem nacionalismu v evropských zemích s touto praxí. Světová odborná diskuse o péči o malé děti už je někde jinde, než jsme slyšeli včera na konferenci - mluví především o tom, jak zajistit dostatečnou kvalitu, nikoli zda vůbec zajistit. Jako psycholožka a matka vím, že rozloučení se s dítětem, které vstupuje do jeslí či školky, je náročné a volba správného období obtížná. Je to však volba, kterou by měli dělat rodiče, zejména ti rodiče, kteří o malé dítě pečují.