23.12.17

Zdeněk Sotolář: Vládní prohlášení k revizi RVP nevzbuzuje důvěru, ale obavy

Úvodní fráze o tom, že "rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost", je samozřejmě líbivá. Ale zároveň je především nicneříkající. Že školství bude priorita, to nám sliboval kdekdo.


Pandořinou skříňkou je však něco jiného. Revize RVP.

„Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání.“ Proč? - Rámcové vzdělávací programy by měly zůstat rámcovými. Ale tady se zase lobbuje a tlačí ve prospěch jen tří nejasně vybraných oborů.

Proč právě těchto tří? Vyplynuly z odborné debaty a je na nich všeobecná shoda? Není jasné, které RVP má programové prohlášení na mysli. Půjde o RVP základních, nebo středních škol? A především není jasné, na úkor čeho a jak bude výuka vybraných oblastí posílena.

Co tomu obětujeme? Humanitní obory? Je právě dnešní složitá doba závislosti na médiích a rostoucího nacionalismu vhodná k jakémukoliv oslabování humanitních oborů? Že tohle nikdo neřekl? - Ne. Ale jakékoliv posilování na jedné straně znamená na straně druhé oslabování.

Revize rámcových vzdělávacích programů by se měla zaměřit na vyplavení nicneříkajících výstupů, podivně se proplétajících průřezových témat a především stanovení jasných cílů vzdělávání. Možná bychom se měli dohodnout i na stanovení společného jádra učiva.

Protěžovat dnes jakoukoliv oblast oproti ostatním nemá smysl. Vznikne jen jakési kyvadlo, které příští politická garnitura zítra pošle s radostí zpět. Rozumná vláda by měla raději zaměřit svoji pozornost na to, aby do vzdělávání přinesla jasné cíle a do škol tolik potřebný klid.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Aby revize rámcového vzdělávacího programu byla smysluplná, musí mimo jiné vést ke školním vzdělávacím programům o maximálním rozsahu dvacet stran na ročník.

Okomentovat