14.12.17

Silvie Pýchová: Je třeba se vyvarovat netransparentnosti a chaotičnosti v působení ministerstva školství

V anketě pedagogicke.info jsme se zeptali na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství, výběru nového ministra školství a na doporučení pro jeho první kroky.

Jak hodnotíte působení vlády Bohuslava Sobotky a jeho ministrů školství ve vztahu k regionálnímu školství?

Bylo to období plné emocí a nejistot, což prostředí vzdělávání příliš neprospívá. Navíc se na postu ministra školství opět vystřídalo během jedné vlády několik ministrů (M. Chládek, K. Valachová, S. Štech) a zejména první dva se v přístupu k řízení školství významně lišili. Nicméně nakonec vešla v platnost změna Školského zákona, která zavedla nárokovost podpůrných opatření pro všechny děti bez rozdílu, a ke konci této vlády se podařilo navýšit prostředky na mzdy učitelů. Otázkou je, jestli tento trend vydrží a podaří se kompenzovat deficit, který se v tomto směru za předchozích vlád nastřádal.

Jak hodnotíte výběr nového ministra školství, kterým má být Robert Plaga, dosavadní náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu?

O navrženém ministrovi školství, panu Plagovi, toho zatím moc nevíme, ani to, nakolik se orientuje v problematice regionálního školství. Jeho výhodou může být, že už zná fungování rezortu, očekávám od něj spíše úřednický přístup. To by mohlo trochu zklidnit tenze, které se v oblasti školství za poslední dobu nastřádaly.

Jaké první kroky ve vztahu k regionálnímu školství by měl nový ministr školství udělat?

Zejména uklidnit ředitele a učitele ohledně nejistot souvisejících s financováním ve školství. A definovat priority, které považuje za klíčové pro svůj mandát, aby bylo jasné, kam bude upřená pozornost, protože to můžeme u hnutí ANO jen velmi těžko předjímat. Neměl by dělat nějaké významné změny v už nastavených procesech, aniž by došlo k jejich vyhodnocení.

Čeho by se měl nový ministr školství vyvarovat?

Netransparentnosti a chaotičnosti v působení ministerstva. Kroky MŠMT by měly být maximálně srozumitelné jak odborné, tak laické veřejnosti. A také by neměl ministerstvo uzavírat před názory, které nechce slyšet.

Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV

Žádné komentáře:

Okomentovat