8.12.17

Moderní dílny pro žáky základních škol už fungují

Radní hlavního města pro školství Irena Ropková a radní městské části Praha 4 Jaroslave Mítha navštívili výuku v jednom z nově zřízených polytechnických hnízd, které umožňují rozvoj manuálních dovedností a kompetencí žáků základních škol při využití zázemí středních škol a odborných učilišť. Polytechnické hnízdo na učilišti v Ohradní ulici v Praze 4 nabízí žákům okolních základních škol výuku v truhlářské dílně a v kovodílně.


Polytechnická hnízda, která od začátku letošního školního roku vznikají na jednotlivých středních školách a učilištích a rovněž v domech dětí a mládeže, nabízí v pilotním ověřování základním školám v blízkém okolí odborné zázemí pro polytechnickou výuku. Jedním ze sedmnácti polytechnických hnízd je i hnízdo na Středním odborném učilišti v Ohradní ulici v Praze 4, kde si mohou žáci pod vedením zkušených pedagogů vyzkoušet práci se dřevem, kovy i dalšími materiály a celou řadu nástrojů. Výuka zde probíhá několikrát do měsíce.

„Projektem polytechnických hnízd řešíme dlouhodobý problém základních škol, které svým žákům chtějí nabídnout technické a řemeslné vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich manuální zručnosti a souvisejících dovedností, avšak chybí jim dostatečné vybavení, dílny, aprobovaní učitelé, učebnice nebo materiál,“ vysvětluje radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková. „Díky polytechnickým hnízdům dokážeme efektivněji využívat zázemí středních škol a učilišť a použít je pro lepší přípravu žáků základních škol na studium střední školy a obecně posilovat kompetence, které dnešní mladé generaci chybí,“ dodává.

„Jsme velice rádi, že se podařilo žákům našich základních škol zajistit výuku ‚dílen‘ tímto zajímavým způsobem. V běžném provozu základních škol nelze vytvořit takové podmínky, jaké nabízí odborná škola. Zde se žáci mohou seznamovat s jednotlivými řemesly v dobře vybavených dílnách a pod dohledem odborníků, mistrů svého řemesla. Při rozhodování o své budoucí profesi si tak žáci mohou udělat konkrétní představu o škole, do které by mohli nastoupit po ukončení základní školy i o tom, čemu by se mohli profesně věnovat. Jde o dobrou cestu, jak konkrétně přiblížit řemesla mladým lidem,“ uvedl radní městské části pro oblast školství a mládeže Jaroslav Míth.

V prvním tříletém pilotním úseku projektu bude investováno do polytechnických hnízd celkem přibližně devadesát milionů korun, přičemž od září příštího roku by měl být projekt financován z evropských fondů. Kompletní vybavení jednoho hnízda včetně ponků, kompletní sestavy nářadí na mechaniku a také vybavení na výuku v oblasti robotiky, vyjde na celkem 1,2 milionu korun. V rámci projektu by měl být z evropských fondů hrazen i materiál na výrobky žáků, náklady na vzdělávání učitelů a odměny mistrům za výuku. Projekt je pro žáky základních škol bezplatný. Pod patronací pražské hospodářské komory a jednotlivých středních škol naváže navíc na polytechnickou výuku nabídka volnočasových kroužků určená nejen žákům základních škol, ale rovněž jejich rodičům.

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

jednom z nově zřízených polytechnických hnízd

V dnešní překotně měnící se době přijde pytlikům případnější spíš
'polytechnický kurník'. A možná radši i 'kutloch'.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Takže 'pelech'. Jednoznačně
polytechnický pelech

Eva Adamová řekl(a)...

Výuku technických prací jsme na základních školách zavedením RVP doslova zlikvidovali a nyní se budeme chvástat zavedením polytechnických kurníků.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici jsou bytostně přesvědčeni, že se v obdobném duchu dočkáme i praktických hnízd se speciální péčí. V tom našem alternativně zkompetentňovacím kutlochu je možné prakticku už úplně všechno.
Z jedné strany se dozvídáme, že bez mobilního telefonu se v moderně digitální výuce prostě neobejdeme, abychom z druhé strany slyšeli, že kde ve škole ještě mobily nezákázali, učí beztak jak za té Marie Terezie.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Prosím, nemohl by mě někdo dostat na ministerstvo? Mně by se děsně líbilo vyrábět tu dnešní terminologii.To musí být sranda, když tam takhle sedí v týmu a vymýšlí.A hlavně by se mi asi líbila ta výplata.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Já bych rád pracoval na kreativním odboru tiskopisů (jistě tam někde je). Třeba přihlášky na střední školy bych si užil.

Jirka řekl(a)...

Protože Nicka Pytlik má už dávno slíbeno místo ministra, bral bych i místo na vrátnici, abych Vás mohl denně vídat paní Karvaiová a pane Sotoláři. Díky bojovému výcviku na České škole poznám experta na sto honů. Těm bude vstup zakázán.

Okomentovat