4.12.17

Michal Bláha: Kolik by stálo koupit každému žákovi vlastní notebook? Překvapivě málo!


 


V září 2017 uveřejnila Česká školní inspekce tématickou zprávu „Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ“.

Čtivější a kratší je shrnutí této tématické zprávy.

V tomto článku se budu zabývat specificky a pouze státními základními školami. První několik citací ze zmiňované tématické zprávy:
Počítače jsou zastaralé a připojení je omezené 
V 41 % malých ZŠ, 26 % velkých ZŠ nemá k dispozici počítač (nebo obdobné zařízení) ani každý druhý učitel. V 65 % MŠ, 24 % malých ZŠ, 11 % velkých ZŠ pak dokonce ani každý čtvrtý učitel. 
80 % malých ZŠ a 89 % velkých ZŠ má k dispozici učebny, ve kterých je možné aktivně zapojit všechny žáky současně do práce na PC nebo jiném zařízení. 50 % škol může využít tuto učebnu pro vybrané předměty, jedna třetina škol pro všechny předměty.
Jednoznačně stále převažuje využití klasických počítačů a notebooků. Systémy pro řízení výuky a cloudové služby využívá podle výpovědí ředitelů necelá pětina malých ZŠ a více než třetina velkých ZŠ.
Situace je kritická
Podíl škol naplňujících zcela minimální standardy kvality podmínek pro využívání digitálních technologií je kriticky nízký, v segmentu malých ZŠ těmto podmínkám vyhovuje pouze 5 % škol. V segmentu velkých ZŠ je to méně než 10 % (oboje v rámci celé ČR a bez výraznějších regionálních rozdílů).

Co s tím? Kolik by stálo dovybavení ZŠ potřebnou technikou?

Celkový rozpočet Ministerstva školství a tělovýchovy na 2017 je 156 mld. Kč, z toho např. na sport jde 5,8 mld Kč. V roce 2015 byl rozpočet na sport zvýšen o 500 mil. Kč, na rok 2017 dokonce o 2,1 mld. Kč.

Pro vybavení škol a učitelů je nejvhodnější (provoz, skladování, atd.) notebook či tablet. Nákladově jsou obě položky srovnatelné. Z hlediska výuky potřebných znalostí je plně dostatečný Chromebook s připojením na internet s využitím Chromebook management console a cloudových služeb Google, Microsoft apod.

Takové vybavení škol by kupodivu nestálo mnoho peněz.

Tříd na 2.stupni 15.691
Žáků na 2.stupni 298.504
Prům. počet žáků / třídu 19,02
Kolik tříd by mělo být vybaveno IT technikou 50 % 7.846
Kolik tříd již vybaveno je (odhad) 10 % 1.569
Zbývá dovybavit tříd 6.276
Při počtu 1 PC na žáka je to celkem PC 119.402
Počet učitelů 2.stupně 58.000

Počet učitelů k dovybavení (cil.stav PC pro 70% učitelů, dnes vybaveno 30%)
23.200
Cena za 1 PC (HW) – HP Chromebook, 4GB RAM, 16GB SSD $210,00
Cena za 1 PC (OS, SW) $0
Cena za 1 PC – Chrome edu mgmt fee za rok $30,00
CZK/USD 21,9 z 9.11.2017
Celkem HW 655.824.758 CZK
Rocne mgmt fee licence 93.689.251 CZK
Roční obnova HW 20 % 131.164.952 CZK

Zdrojová tabulka se vzorečkama

Pouze 750 milionů pro všechny státní základní školy

Je zřejmé, že dovybavení všech státních základních škol by stálo první rok 750 milionů korun za HW a licence a následně ročně 220 mil. Kč za licence a obnovu HW.

To je za první rok 13 % peněz dávaných na sport a další roky 3,7 % rozpočtu na sport. Nebo je to třetina peněz, o kterou byl rozpočet na sport letos navýšen. Dokonce je to méně peněz, než bylo rozkradeno při „slavném“ projektu Internet do škol.

50 % navíc a notebook dostane každý žák

Výše zmíněná kalkulace předpokládá pouze počítače umístěné trvale ve škole, sdílené více žáky. Řekněme, že bychom chtěli dát chromebook téměř každému žákovi i pro práci doma (předpokládejme, že 20 % žáků má vlastní počítač a školní nebude potřebovat). V takovém případě předpokládejme také povinnou rodinnou pojistku odpovědnost za škody (pojistka na blbost), jejíž výše se pohybuje kolem 300 Kč ročně. To sníží náklady na obnovu HW z 20 % pořizovací ceny na 10-15 %.

Krátké početní cvičení prozradí, že na zakoupení notebooku prakticky každému žákovi II. stupně základní školy stačí necelých 1,2 mld. Kč v prvním roce a 300 mil. Kč ročně v dalších letech. To je 20% peněz ministerstva školství na sport v roce 2017.

V roce 2015 byl rozpočet na sport zvýšen o 0.5 miliard Kč, v roce 2017 o další 2.1 mld Kč. Na rok 2018 chtějí poslanci ANO navýšit rozpočet na sport o další 1mld Kč. Vzpomeňme na Peltu a nakupme za tyto peníze raději notebooky pro žáky a učitele.

Jen notebooky nestačí

Je zřejmé, že neexistuje žádný objektivní důvod, proč by stát nemohl do jednoho roku dovybavit školy potřebnou technikou a začít (online a vzdáleně) školit učitele v používání této techniky ve výuce. A krásně by se to spojilo se zavedením nových, moderních vzdělávacích plánů, které MŠMT odmítá schválit (s odkazem na vysoké náklady pořízení IT do škol).

Dodat jen notebooky samozřejmě nestačí. Je potřeba v některých školách modernizovat a jinde vytvořit kvalitní bezdrátovou síť ve školách. To je však tak jako tak nutná investice, která má udržitelnost 5-8 let bez nutnosti technologické změny. To vše jsou technologické problémy.

Je samozřejmě potřeba modernizovat vzdělávací plány, pochopit (na úrovni ministerstva i škol), že notebooky neslouží pouze k výuce IT, ale naopak jsou nedílnou součástí drtivé většiny předmětů, kde pomáhají vyučovat a mění celý model výuky k větší samostanosti, tvořivosti a týmové spolupráci. A samotný předmět IT se pak přirozeně zúží na algoritmizaci, IoT, robotiku, bezpečnost apod.

Je potřeba vyškolit a motivovat učitele k aktivnímu využívání počítačů při výuce a domácí přípravě. Tato školení je možné, nutné a efektivní dělat převážně online s využitím již hotových zahraničních kurzů. Je zcela zbytečné vytvářet vlastní, „lepší“ kurzy pro učitele, a to ze dvou důvodů.
  1. Vytvoření vlastních kurzů je výrazně dražší než otitulkování zahraničních kurzů.
  2. Je zřejmé, že zahraniční, již delší dobu existující, používané a ověřené kurzy, budou kvalitnější než nově vzniklé české kurzy bez reálné rozsáhlé zkušenosti. A historická zkušenost s českými kurzy od státu je strašlivá.


V České republice jsme nyní, co se používání IT při výuce týká, mentálně i prakticky tam, kde byly USA v roce 1998. Připravované nové rámcové vzdělávací programy řeší, jak používat technologii k učení. Mentálně se pomalu blíží USA v roce 2007.

Není žádný důvod zůstávat stále pozadu, je nutné přeskočit rovnou do roku 2017. Bude to radikální, nové, pro mnohé učitele a celý vzdělávací systém náročné a možné i bolestivé, ale je to nutné.

Dvacetileté zpozdění nedoženeme jinak než skokem.

Převzato s laskavým souhlasem autora z HlídačStátu.cz. Převzetí údajů a použití dat možné pod licencí CC BY 3.0.

15 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

"Dvacetileté zpozdění nedoženeme jinak než skokem."

To je fakt, Ale nejsem si jistý, jestli dohánět americké školství je to pravé ořechové.

Jinak hezký článek. Technologie do škol jsou a budou důležitým a nutným krokem. Nevyléčí všechny problémy. A nepřipravené metodicky mohou hodně pokazit. Je třeba se inspirovat od zemí, kde to opravdu funguje a vede to k zlepšení vzdělanosti a schopností populace, pokud takové jsou.

Radek Sárközi řekl(a)...

Děkuji za výpočet. Peníze ale není třeba brát sportovcům... Na projekt IMKA - organizace kariérního řádu - mělo jít půl miliardy a další 1,5 miliardy bylo připraveno k použití, jen v rámci této výzvy OP VVV má tedy MŠMT volné 2 miliardy...

Jiri Janecek řekl(a)...

No, nevím... Kdykoli jednám s byrokraty na finančním oddělení, mám pocit, že stačí aby razítko nebylo modré, ale červené, a nejde nic a nijak...
A aby MŠMT nakoupilo nějaké laptopy a rozdalo je některým školám? To se moc nelíbí ani mne...

Nicka Pytlik řekl(a)...

To už tady bylo. Osobní počítače v pronájmu za násobnou cenu, a jen pro někoho.
Jakože Indoš 2.0?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A neleží někde miliardy na rychlý internet? Bez toho budeme i s těmi notebooky stále v minulosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Leží. Což dává pytlikům nemalou naději, že to s naší zemí není zase až tak špatné. Leží tam už tak dlouho, a ještě je nikdo nerozkradl, ani neprošustroval, totiž.

Eva Adamová řekl(a)...

A bez dobrých a ucelených výukových programů či výukových systémů, a těch je po čertech málo, nám ta technika jako bude k čemu?

Janek Wagner řekl(a)...

Na "ucelené" programy a výukové systémy fakt nevěřím.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A jak často bychom kupovali nové? Internet u nás ve škole jak za krále klacka. Děti rozflákají vše, od žaluzií na oknech až po radiátory. Jak by to bylo s odpovědností za ty přístroje? Jak SW? Ten taky není zadara.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zde jsou ty peníze na internet... http://m.ihned.cz/c1-65976180-cesko-penize-na-internet-nevyuzije

Michal Blaha řekl(a)...

muzete mi napsat o IMKA vice? A zdroj tech nakladu? Protoze to je silene…..

dik

Michal Blaha řekl(a)...

muzete mi napsat o IMKA vice? A zdroj tech nakladu? Protoze to je silene…..

dik

Eva Adamová řekl(a)...

"Na "ucelené" programy a výukové systémy fakt nevěřím."

A já zas nevěřím tomu, že to může fungovat tak jak to bylo v šablonách prvního typu, kdy výukové materiály na počítače smolili učitelé a dobrý je tak možná každý dvacátý, výborný tak každý stý.

Na druhé straně mince jsou skvělé výukové materiály do angličtiny pro 1. až 3. ročník, které v rámci projektu 0P VK vytvořilo nakladatelství Nová škola. Tak nějak si představuji smysluplně utracené projektové peníze.

No a tak, jak kdysi dávno vznikaly tištěné učebnice, v nichž je učivo podané "uceleně", by měly v současnosti vznikat i výukové materiály na PC. Tím ale nemyslím interaktivní učebnice, které před deseti lety vytlačily z našeho trhu výukové programy, které se využívaly v konceptu 1:1. Ten jsme právě s nástupem interaktivních tabulí a interaktivních učebnic před deseti lety pohřbili.

Učitel, který v současnosti chce počítače ve výuce smysluplně využívat, se při přípravě hodin nadře jak Bulhar.

tyrjir řekl(a)...

Díky za ten článek i za diskusi k němu. J.Týř

tyrjir řekl(a)...

K úplnému přechodu z windowsovských na androidí aplikace mi u androidích chybí hlavně jednoduchá databáze a ještě něco z grafických programů.

Okomentovat