1.12.17

ČŠI: Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy – vzdělávání pedagogů

Česká školní inspekce v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro pedagogy základních škol vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy.

Seminář je určen zejména pro učitele prvního stupně základních škol, přihlásit je však možné i pedagogy působící na 2. stupni či zástupce vedení školy. Přihlášeno může být i více účastníků za jednu školu.

Jednodenní semináře (9:00 – 15:00 hod.) pro skupiny max. 15 účastníků se od října do prosince 2017 konají ve většině krajských měst České republiky.

V prosinci 2017 je možné přihlásit se na následující termíny v následujících městech:V období září – listopad byly semináře realizovány v mnoha termínech také v dalších krajských městech České republiky, jako je Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec nebo Zlín. Seminářů se od září 2017 zúčastnilo několik set učitelů základních škol.

Rámcový program

Pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015
 • Seznámení se základními informacemi o šetření TIMSS, pojetí testovaných oblastí.
 • Seznámení s kontextem vývoje výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních od roku 1995.
 • Informace o dílčích škálách hodnocení, vysvětlení vědomostních úrovní.
Práce s ukázkami testových úloh
 • Metodika tvorby testových úloh TIMSS 2015, jejich zaměření a hodnocení.
 • Ukázky uvolněných testových úloh z TIMSS 2015 a jejich vyhodnocování.
 • Didaktické využití uvolněných úloh.
Práce s uvolněnými úlohami TIMSS 2015 v modulu InspIS SET
 • Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul školního testování.
 • Základní komponenty systému.
 • Průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování, pokročilé možnosti využití školního testování.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.

Další možnosti využití modulu InspIS SET pro vlastní hodnocení školy
 • Představení metod, postupů a nástrojů vyvíjených v rámci projektu Komplexní systém hodnocení k podpoře propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy.
 • Informace o reportech pro školy a jejich využití (kriteriální hodnocení, materiální a prostorové podmínky, porušení předpisů, výsledky testování).
 • Informace k národnímu výběrovému zjišťování výsledků vzdělávání, práce s výsledky, jejich další využití, využití uvolněných testových úloh národního testování.
Reflexe výuky matematiky a přírodovědy v učitelském dotazníku mezinárodního šetření TIMSS 2015 a v národním inspekčním zjišťování
 • Seznámení s vybranými zjištěními žákovského a učitelského dotazníku TIMSS 2015 a provázanost s úspěšností žáků.
 • Prezentace zjištění ze sekundární analýzy k TIMSS 2015 a TIMSS 2011 zaměřené na reflexi výuky přírodovědy a srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd. Doplnění kontextu analýzy o zjištění z národní inspekční činnosti.
 • Ukázky práce učitele (videonahrávky).
 • Seznámení s výstupy k mezinárodním šetřením a s dalšími výstupy České školní inspekce včetně možností jejich využití (synergie externího/mezinárodního a interního/národního pohledu, výroční zpráva, tematické zprávy, národní zprávy, školní zprávy z mezinárodních i národních testování apod.).
Pozvánky byly základním školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

V případě zájmu o účast pedagogů je třeba, aby ředitel školy nahlásil účastníky za svou školu na e-mailovou adresu registrace@csicr.cz.

Do zprávy je třeba uvést jméno a příjmení účastníka(ů), e-mail účastníka(ů) a termín vybraného semináře. Česká školní inspekce pak bude s informacemi a instrukcemi kontaktovat přímo konkrétní účastníky.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí lze využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

Informace pro rok 2018

Vzdělávací programy pro učitele základních a středních škol bude Česká školní inspekce realizovat také v roce 2018, zaměřeny budou na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA 2015 a budou určeny učitelům 2. stupně základních školučitelům středních škol. Pozvánky budou opět školám zasílány adresně prostřednictvím e-mailové zprávy (na začátku ledna 2018), rozpis vzdělávání včetně míst a termínů bude spolu s informacemi pro přihlášení na začátku ledna 2018 zveřejněn také na webových stránkách České školní inspekce.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

inspekce v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení připravila pro pedagogy základních škol vzdělávací program

Tu formulaci 'v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení' pytlici nějak nepobírají. Nu což... Ale jinak je to paráda.
Pytlici by si snad ani nevšimnuli, že támhle v těch posledních lavicích se perou nepřizpůsobiví žáci se segregovanými jako ty koně.

Eva Adamová řekl(a)...

Nech si ten tzv. systémový projekt strčí za klobouk i se všemi těmi školeními, kdyby nám radši dali ty peníze na pomůcky. Vždyť máme problému i s takovou základní věcí, jakou je pravidelná obnova učebnic.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jo tak, ono se čerpalo!

Okomentovat