4.12.17

Bořivoj Brdička: Umožní kyberučení skokem vyrovnat rozdíly ve vzdělávání?

Informace o dvou mimořádně zajímavých aktuálních výzkumných zprávách, které naznačují potřebu technologické inovace školství na celém světě a globální výzvy s tím spojené.

Zajímavou výzkumnou zprávu [1] nedávno zveřejnilo americké Center for Innovative Research in Cyberlearning. Toto Centrum je součástí známé výzkumné organizace SRI International. Zabývá se organizováním výzkumných projektů financovaných federální grantovou agenturou National Science Foundation (NSF), čili věnuje se primárně využití technologií v oborech STEM. Cyberlearning (kyberučení) je v pojetí Centra třeba vnímat jako výzkumnou oblast propojující vědecké poznatky pedagogiky s vývojem technologií.

Zmíněná zpráva se snaží na základě výstupů stovek již realizovaných projektů ukázat budoucím řešitelům, kam nasměrovat své plánované výzkumné aktivity, a to tak, že se pokouší mapovat, jakými cestami se budou v příštích dvou dekádách ubírat vzdělávací inovace. Přitom identifikuje 6 hlavních oblastí:
  • Mapování komunity
    Využití mobilních a geo-lokačních technologií ke vzdělávání, které se vztahuje k místním souvislostem a zapojuje místní komunitu. Lokální kontext dokáže významným způsobem přispět ke zvýšení zájmu účastníků o aktivní zapojení. Úspěšná realizace aktivit bývá spojena s odměnou v podobě odznaků. Typickým příkladem jsou projekty typu Cities of Learning (americký LRNG či britský RSA). Teoretický základ je třeba hledat v konektivistické Cormierově Komunitě jako kurikulum. Hlavním cílem je osobní rozvoj, občanská výchova a snižování rozdílů mezi různými socio-ekonomickými skupinami obyvatel.
Cities of Learning: Overview

  • Expresivní konstruováníZde je cílem tzv. „kreativní gramotnost“, tedy schopnost maximalizovat poznávání prostřednictvím vlastní tvůrčí činnosti (např. hnutí Maker). Vychází z nám dobře známého Papertova konstrukcionismu, který posouvá do současnosti. Má 3 složky: 1. vyjadřovací schopnost – využití digitálních technologií a nových médií k vyjádření smyslu nabytého poznání (forma nestačí), 2. reprezentativnost – schopnost nasměrovat poznávání k podstatným věcem, 3. spolupráce – sdílení nápadů a postupů s cílem vzájemně si pomáhat (vzorem nám je Scratch). Teoreticky vychází tato oblast z metodiky tvořivého myšlení.
  • Prostorové digitální aktivityJedná se o dosud poměrně neobvyklé aktivity odehrávající se ve škole (či v jejím bezprostředním okolí) a využívající technické prostředky k simulaci jevu, který má být žáky zkoumán. Nejde ale o běžnou virtuální realitu, která se orientuje hlavně na zrak. Simulace je typicky postavena na snímání pohybu žáků v daném prostoru. Může být navíc vybavena čidly evidujícími stav do simulace zapojených objektů.
    Nejlepší asi bude si ukázat příklad úspěšného projektu NSF. STEP (Science through Technology Enhanced Play) je projekt UCLA Lab SchoolIndiana University, který využívá vizuální senzory a volně dostupný software OpenPTrack. Systém přiděluje každému účastníkovi avatara, jehož pohyb je v reálném čase přenášen do virtuálního prostředí zobrazovaného na velké projekční ploše. Poslední verze již snímá nejen pohyb žáků ve vymezeném prostoru, ale i jejich gesta. Prvním experimentem byla simulace napodobující pohyb včel v okolí úlu s cílem pochopit jejich chování a způsob předávání informací. Řešitelé chystají pro další běh simulaci pohybu molekul vody při přechodu mezi všemi skupenstvími.
STEP BEES 2016


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

2 komentáře:

Miloslav Novotný řekl(a)...

K otázce v nadpisu: Zajisté! Stačí seskočit.

Jako povoláním technik si dovoluji být toho obstarožního názoru, že tohle spřádání bezpočtu pout mezi učením a vnějším zdrojem energie a signálu, obojí na dálkové ovládání, je cesta do pekel globálně řízené (ne)gramotnosti.
Nezáleží na formě "učebnice", důležitý je učitel a důraz na: promyslet, pochopit, aplikovat atd., což jsou výsostně osobní prožitky, které nemají v sítích co pohledávat. To je bohapusté šmírování za účelem příležitostného ovládání.
Odnepaměti platí, že nejen oheň může být dobrý sluha, ale zlý pán.
Pane Brdičko, přibrzděte prosím.

Nicka Pytlik řekl(a)...

důležitý je učitel a důraz na: promyslet, pochopit, aplikovat

Pokud k tomu přidáte i elementární kázeň a mravnost, mohl byste být, pane Novotný, v některých kruzích pronásledován a následně zatracen jako starožitný herbartovec. Buďte opatrný. S přívlastkem 'zavilý' Vás pak vykáží i z tramvaje, o maturitním plesu ani nehovoře.

Okomentovat