15.11.17

Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017

V prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou se na jaře 2017 konala jednotná přijímací zkouška (JPZ). JPZ se nekonala v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání, v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeči měli možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborná zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž takovým bylo umožněno konat JPZ v řádném termínu na každé z těchto škol. Uchazeči skládali JPZ formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace, přičemž varianty testů byly různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.
Žádné komentáře:

Okomentovat