16.11.17

Zástupci Pedagogické komory a ČŠI jednali o administrativní zátěži škol

V úterý 14. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v sídle České školní inspekce ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Kromě navýšení rozpočtu školství to je hlavně postupné snižování administrativní zátěže škol. Ředitele škol například zbytečně zatěžuje, když musejí stejné údaje zasílat různým subjektům.

Tomáš Zatloukal vidí řešení v propojení stávajících informačních systémů. Jako základ by mohl být použit stávající systém InspIS, který používají všechny školy. Údaje z něj by se zpřístupnily krajům a dalším zřizovatelům škol. Používat by ho mohlo i ministerstvo školství a další organizace. Radek Sárközi navrhl vytvořit pracovní skupinu, v níž by se sešli všechny zainteresované strany a pokusily se domluvit na konkrétních krocích. Propojení informačních systémů by se mělo stát prioritou nového ministra školství.

Radek Sárközi nabídl, že Pedagogická komora může informovat členy o změnách v pojetí činnosti ČŠI, které se více zaměřuje na metodickou podporu, zpětnou vazbu a hodnocení než čistě na formální kontrolu. Ústřední školní inspektor doporučuje školám využití modulů IsnpIS (ŠVP, SET, SETmobile, PORTÁL). Např. InspIS ŠVP zjednoduší tvorbu školních vzdělávacích programů, zajistí jejich formální správnost a umožní škole věnovat se koncepčním záležitostem souvisejícím s obsahem tohoto strategického dokumentu školy.

O tom, co musí a nemusí obsahovat ŠVP, nebo o činnosti ČŠI koluje stále řada mýtů, které je třeba uvádět na pravou míru, což není jednoduché. Pedagogická komora bude v této oblasti učitelům i ředitelům škol pomáhat.

Pedagogická komora, z.s.

5 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

O tom, co musí a nemusí obsahovat ŠVP, nebo o činnosti ČŠI koluje stále řada mýtů,

Mnohdy je realita horší než mýty...

Radek Sárközi řekl(a)...

Bohužel některé mýty šíří právě inspektoři ČŠI...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Importovat ŠVP do jakési šablony právě před revizí RVP je určitě velmi smysluplné. Zatloukal jen potřebuje obhájit vyhozené peníze. Ostatně soudím, že ČŠI musí být zničena.

Eva Adamová řekl(a)...

Před nahozením ŠVP do InspIS jsme ho měli vcelku přehledně zpracovaný na 80 stran, po nahození do systému z něho vznikla 250ti stránková nepřehledná zrůda s hromadou zbytečných skopičin. InspIS je tedy skutečně výborným nástrojem pro snížení administrativy, o tom žádná.

Radek Sárközi řekl(a)...

InspIS ŠVP jsem přímo na jednání kritizoval, ale respektuji, že pohled ČŠI na jeho funkčnost je odlišný... Jeho používání na svých školeních pro koordinátory tvorby ŠVP přímo nedoporučuji.

Okomentovat