9.11.17

Stanislav Štech: Jsem s prosetickými dětmi

Nejen jako ministr školství, ale zejména jako otec a dědeček jsem nesmírně pobouřen vlnou nenávistných mailů, komentářů a útoků na sociálních sítích, s níž bojuje základní škola v teplických Proseticích. Děje se tak kvůli zveřejnění fotografie tamní první třídy složené převážně z dětí romských, vietnamských a arabských v seriálu teplické mutace Deníku. Děti i pedagogové čelí od zveřejnění nenávistným komentářům na sociálních sítích. Kde se objevují i výzvy k likvidaci malých školáků.

Školní email zaplavují výhružky z celé republiky, některé vyzývají ke zničení školy. Její vedení v čele s paní ředitelkou Marcelou Prokůpkovou je v šoku a pod neuvěřitelným tlakem. Vše jen proto, že se jim složení letošní první třídy prostě takto sešlo. Oceňuji pozdější postoj Deníku odmítající jakékoliv projevy nenávisti a rasismu. Jako občan této země odsuzuji tyto projevy a věřím v ento projev degenerace elementární hodnoty zdravé společnosti, tj. výchovu další generace v duchu porozumění a soužití v různosti. Doufám ve zdravý rozum a uvědomění si podstatnější části společnosti, že útoky na malé děti a vzdělávací instituce jsou projevem největší zbabělosti, kterou nemůžeme tolerovat. Školy jsou a musí být garantem rovného přístupu ke vzdělání. Je to v dnešní době úkol nesnadný. Prosetické škole MŠMT v případě potřeby poskytne veškerou možnou pomoc a jejímu vedení a všem pedagogům děkuje za trpělivost a péči, kterou všem dětem bez rozdílu poskytují.

Stanislav Štech

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vše jen proto, že se jim složení letošní první třídy prostě takto sešlo.

Mají to snad pytlici vnímat jako potvrzení, že právě v tomto případě nešlo o segregaci tak, jak k tomu dochází ve všech ostatních případech, kdy jsou děti přepočítávány podle svého vzhledu, klidně i podle fotografie v přímém televizním přenosu, a kdy jsou pedagogičtí pracovníci školy vláčeni médii?
A ministru školství pořád ještě nedošlo, že předhazovat dětičky do veřejného prostoru i s jejich jmény, jako důsledek mnohdy snad až patologické potřeby sebeprezentace vedoucích pracovníků ve školství, je víc než nepatřičné?

poste.restante řekl(a)...

Pan ministr je borec.
Už tomu chybí jen cedule s nápisem "Je suis ZŠ Prosetice", nebo "Ich bin ein Prosetičák".
Určitě je tento krok motivován hrdým občanským postojem pana ministra, který až dosud neváhal vždy prezentovat v obdobných případech.
Domněnka o snaze udělat si levné PR je naprosto lichá.

Ale abych nebyl jen jízlivý. Vyjádřit podporu škole, jejím učitelům a dětem je přesně to, co od politiků jaksi očekáváme. Bylo by fajn, kdyby se tak dělo nejen v mediálně zajímavých případech.

Pořád mi ale není úplně jasné, jak celá kauza vznikla. Vedení školy si chtělo udělat PR a nějak neodhadli, jakou reakci to může vyvolat?
A na otázky kolegy Pytlíka bych také rád znal odpovědi.

tyrjir řekl(a)...

Stanislav Štech: Jsem s prosetickými dětmi

A co tam, k sakru, vážený pane ministře školství Vlády České republiky vlastně děláte? Koho zajímá, že jste dědeček a občan České republiky? Neměl byste spíš psát o tom, jak řádně se starate o chod MŠMT tak, aby MŠMT nejen v této oblasti řádně vykonávalo své povinnosti? O tom nám neřeknete zase nic podstatného?

K čemu je nám "pobouřený" ministr školství, který ve svém úřadu mnohdy nedělá, co má a může dělat. Podobně jsko předtím jeho "nakrknutá" předchůdkyně...

J.Týř

Miloslav Novotný řekl(a)...

Řečeno i za mne. Také mne napadl Charlie. Ještě zbývá, aby se Štech s Komárkem v nějaké dobře střežené ulici vzali za ruce, spočítali Romy, kteří se jim jeví jimi být, a nahlásili to na centrálu všech těch prasáren v tísni a v Bruseli.
K čertu, Štechu, vždyť jste toho spoluviníkem.

Okomentovat