20.11.17

Podle ankety Pedagogické komory pětina učitelů nepobírá žádný osobní příplatek

Pedagogická komora, z.s., uspořádala mezi učiteli anketu ke zvyšování platů. 80 % respondentů uvedlo, že jim byl zvýšen tarifní plat o 15 % a ostatní složky platu jim nebyly sníženy. 5 % učitelů ale uvedlo, že jim byla snížena některá z ostatních složek platu. 15 % učitelů dosud nové platové výměry neobdrželo, proto na otázku nemohli odpovědět. (22 % učitelů v anketě upřesňuje, že má nulové osobní ohodnocení.)

Od 1. listopadu 2017 byly navýšeny tarifní platy učitelů o 15 %. K tomuto datu měli všichni učitelé obdržet nový platový výměr. 15 procent učitelů ale v anketě Pedagogické komory uvedlo, že ho dosud nemá. Takové jednání je ale porušením ustanovení § 136 odst. 2 zákoníku práce: „Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.“

„Tito učitelé by měli vedení školy upozornit, že nejedná v souladu se zákonem, a nový platový výměr si vyžádat,“ upozorňuje Pavel Šimáček z Pedagogické komory. Podoba nových platových stupnic byla známa dopředu a školy měly dost času nové platové výměry připravit. Ministerstvo školství na navýšení tarifů zajistilo finanční prostředky formou rozvojového programu.

Mnohem závažnější je problém, kdy byla 5 procentům respondentů v souvislosti s navyšováním tarifní části platu snížena jiná část platu, například osobní příplatek. „Jak již bylo v minulosti opakovaně publikováno, osobní příplatek lze snížit nebo odejmout jen v případě, že se změnily okolnosti, za kterých byl přiznán, nikoliv z důvodu nedostatku finančních prostředků,“ říká Pavel Šimáček.

K tomuto postupu vydal Nejvyšší soud judikát už v roce 2013: „Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků (§ 131 odst. 1 zák. práce), může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí.“

Pokud by pedagogickému pracovníkovi byl předložen nový platový výměr se sníženým osobním příplatkem, měl by trvat na odůvodnění. V případě, že odůvodnění uvedeno je (nebo bude doplněno později) a zaměstnanec s ním nesouhlasí, nemusí se obávat, že by podpisem platového výměru vyjádřil souhlas. „Podpis platového výměru pouze prokazuje skutečnost, že s ním byl zaměstnanec seznámen, nikoliv že s ním souhlasí. I po podepsání nového platového výměru tedy může zaměstnanec podat podnět k inspektorátu práce pro porušení zákona,“ dodává Pavel Šimáček.

Za alarmující považuje prezident Pedagogická komory Radek Sárközi skutečnost, že více než pětina hlasujících nepobírá žádný osobní příplatek, a to dlouhodobě, jak vyplynulo z následné diskuze učitelů. Judikát Nejvyššího soudu k tomu říká následující: „Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Zatímco snížení osobního příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále ještě velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku odůvodněno v případě takové míry zhoršení výsledků práce zaměstnance, že jeho pracovní výsledky nelze nadále hodnotit jako „velmi dobré“.“


„Situaci kolem platů učitelů i dalších pedagogických pracovníků budeme nadále sledovat,“ dodává Radek Sárközi.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Statisticky až pětina učitelů není tedy pro ředitele škol nikterak prospěšná.

pratavetra řekl(a)...

Výše finančních prostředků na navýšení od 1. 11. 17 byla každé organizaci krácena o 1,3 %, a to z důvodů nepokrytí celé dotace ze strany MŠMT, které krátilo dotaci jednotlivým krajům o stejné procento.

V případě, že tyto účelově poskytnuté finanční prostředky na 2 měsíce roku 2017 nebudou plně postačovat na krytí nárůstu platových tarifů zaměstnanců Vaší organizace vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, musíte jeho realizaci zabezpečit z ÚZ 33353, tj. přímých výdajů na vzdělávání. V této souvislosti Vás žádáme o sdělení, zda uvedené krácení dotace bude důvodem ke snižování nenárokové složky platu Vašich zaměstnanců (zejména osobních příplatků).


Vít Tomis řekl(a)...

Cili v listopadu zvyseni tarifu a v prosinci snizeni nenarokovych slozek. Oboji spojeno s vystavenim novych platovych vymeru. Hezky vanocni darek. Navic zastupitelstvo kraje az 5.12. SNAD prisun financi potvrdi, ale vymery musi byt zamestnancum predany nejpozdeji 1.12.

Janek Wagner řekl(a)...

pratavetra, prosím zašlete mi podrobnosti na e-mail!

Okomentovat