24.11.17

Pedagogická komora: Chaos kolem učitelských platů

Začátkem listopadu začali učitelé dostávat nové platové výměry. Některým byl zároveň se zvýšením tarifního platu o 15 % snížena některá nadtarifní složka platu. 14. listopadu vytvořila Pedagogická komora anketu, aby zmapovala rozsah tohoto problému. Z ní vyplynulo, že se snížení některé nadtarifní složky platu týká 5 % respondentů. 22 % učitelů přitom uvedlo, že žádné osobní ohodnocení už řadu let nepobírají. Pedagogická komora upozornila na to, že snižování osobního ohodnocení, ke kterému v několika případech došlo, je nezákonné, a doporučila dotčeným učitelům situaci řešit s vedením školy, v nejzazším případě se obrátit na inspektorát práce.

Více informací naleznete v naší tiskové zprávě.

Následně se vedení Pedagogické komory pokusilo zjistit, proč dochází ke snižování nenárokových složek platu. Získali jsme nejprve neoficiální popis situace a následně celé znění dopisu, který obdrželi ředitelé škol v jednom kraji. V dopise jsou nepřímo naváděni k tomu, aby snižovali osobní příplatek zaměstnancům, protože kraj obdržel o 1,3 % méně na navýšení tarifů, než měl od ministerstva školství dostat. Celý dopis je na webu pedagogicke.info.

Radek Sárközi z Pedagogické komory oslovil jednotlivé odbory školství krajských úřadů, aby se k situaci vyjádřily. Zevrubnou odpověď zaslal Liberecký kraj. Píše v ní, že školám chybějící finanční prostředky dorovná.

Další kraj přeposlal oficiální vyjádření z MŠMT, ze kterého vyplývá, že původně měly kraje dostat mnohem méně, ale po jejich protestu ministerstvo školství vše přepočítalo a prostředky navýšilo. Ani to ovšem na 100% pokrytí navýšení tarifních platů nestačilo.

Nejnovější informaci k této situaci přinesl web Česká škola. MŠMT v něm popisuje situaci a doporučuje ředitelům snižovat zaměstnancům místo osobního příplatku raději odměny. Pedagogická komora považuje toto doporučení za absurdní. MŠMT mělo pokrýt navýšení tarifních platů na 100 %, nikoliv se z neznámého důvodu snažit ušetřit 25 milionů na úkor učitelů a dalších zaměstnanců škol.

Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství. Bohužel se tak děje opakovaně, vždy když dochází k navyšování tarifní části platů. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství. Podrobnější vyjádření naleznete v
tiskové zprávě.

Pedagogická komora z. s.

Žádné komentáře:

Okomentovat