27.11.17

Ondřej Záleský: Hlavní dovednosti žáků v digitálním světě

Zpráva o tom, jak definuje potřebné dovednosti žáků v souvislosti s technologiemi (digitální kompetence) zakladatel americké společnosti TeachThought Terry Heick.

Terry Heick je zakladatel a ředitel americké společnosti TeachThought. Jejím posláním je podporovat inovace ve výuce a samozřejmě také samotné učitele rozhodnuté nové postupy zavádět. Na svém webu publikuje články s návrhy nových školních a učebních modelů, učebních osnov, nových technologií, aplikací a dalších vzdělávacích nástrojů.
Terry se v jednom ze svých článků [1] pokusil sestavit více než 60 dovedností, které by měl ovládat každý žák pohybující se v digitálním světě. Jedná se ve skutečnosti o přehled, který téměř plní funkci standardu. Přestože potřebné základní dovednosti jsou od pradávna pořád stejné (komunikace, vynalézavost, tvořivost a vytrvalost), objevily se s příchodem digitálního světa mnohé další, často opomíjené.
Podívejme se, jak tyto dovednosti definuje Terry Heick. Vybereme jen ty nejdůležitější:

Práce s informacemi

Žák:
  • ovládá efektivní způsob, jak vyhledávat nejrůznější informace;
  • umí informace ukládat, třídit a později znovu nalézat;
  • rozlišuje fakta od domněnek a je schopen stanovit jejich důležitost;
  • přijímá informace kriticky a s opatrností.

Způsoby učení

Žák
  • ovládá účinné způsoby vlastního sebevzdělávání;
  • pozná, čemu má cenu se věnovat;
  • dokáže sladit své zvyky s učením.

Mezilidský prostor

Žák
  • si uvědomuje vztahy mezi skutečným a digitálním (virtuálním) světem;
  • ví, jaké možnosti přinášejí mobilní technologie, a umí je ovládat;
  • zná rozdíly mezi osobní a digitální komunikací.

Sociální spojení

Žák
  • si uvědomuje možné následky výměny názorů;
  • ví, že vše v digitálním světě probíhá zrychleně;
  • je schopen si stanovit svá vlastní pravidla digitální identity.

Součást digitálního světa

Žák
  • umí legálními způsoby získávat, upravovat, remixovat, vylepšovat a sdílet média;
  • dokáže zjistit, která informace je soukromá a která veřejná;
  • umí odhadnout, jaké odborné schopnosti může digitálnímu světu nabídnout;
  • dokáže přijmout jen to, co potřebuje, přestože se digitální zdroje zdají nekonečné.

Smysluplné publikování

Žák
  • si umí představit, co veřejnost zajímá;
  • dokáže rozlišit, které informace sdílet pouze s jednou osobou, které s celou skupinou (třídou), s vlastní komunitou (PLE) nebo s celým světem;
  • umí využít toho, že se digitální obsah internetu plynule mění a neustále aktualizuje.

Aplikace technologií

Žák
  • ví, jaké jsou rozdíly mezi chytrým telefonem, tabletem, notebookem, stolním počítačem a nositelnými technologiemi;
  • efektivně používá cloud;
  • používá technologie k provádění úkolů, které nejsou tradičně považovány za technologické – např. zlepšení slovní zásoby a gramatiky, vypracování finančního plánu, hledání zdravějších potravin atd.

Vždy přítomné publikum

Žák
  • dokáže zvolit vhodný jazyk, strukturu a tón vyjadřování vhledem ke konkrétnímu účelu a publiku;
  • si uvědomuje, že popularita nutně neznamená zároveň kvalitu.

Společenská pravidla

Žák
  • si dává pozor, aby používal své přístroje v souladu s místními zvyklostmi;
  • chápe, že rychlost reakce je závislá na druhu použitého komunikačního kanálu;
  • si je vědom, že i v digitálním světě je trpělivost velmi důležitá.

Způsob vyjadřování

Žák
  • chápe, že použitý slovník a žargon může komunikaci činit nejasnou, ale může také lépe sdělovat konkrétní myšlenky, takže se mu nelze vždy vyhnout;
  • rozumí tomu, že použitý styl má být v souladu s místem publikování;
  • si uvědomuje, že schopnost mluvit více jazyky je stále potřebnější.

Spojení s odborníky

Žák
  • pozná odborníky a ví, jak je kontaktovat;
  • ví, kdy se má obrátit na komunitu přátel, skupinu zkušených odborníků, vzdělané akademiky či na veřejnost.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žák... zná rozdíly mezi osobní a digitální komunikací.

Tak v tomto směru pytlici poněkud tápou. Původně si mysleli, že tyto dva druhy(?) komunikace jsou v disjunkci, a ne v exluzivní disjunkci. A také si nejsou jisti, jestli znalosti (žák zná) a vědomosti (žák ví) patří mezi dovednosti. Ale třeba je to v tom digitálním světě všechno úplně jinak.

Datel řekl(a)...

Co takhle se nejdřív naučit číst, psát a počítat?

Okomentovat