24.11.17

MŠMT: Ministr Štech na semináři Inkluze ve vzdělávání

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech vystoupil na mezinárodním semináři, který se věnuje společnému vzdělávání. Akce s názvem Inclusion in Education se koná v Praze ve dnech 23. až 25. listopadu. K jejím přednostem patřil fakt, že za její organizací stojí Sdružení soukromých škol, jež tématu seriózním způsobem věnuje patřičnou pozornost a dokazuje, že inkluze nezpůsobí odliv schopnějších dětí ze škol kvůli inkluzi, ale naopak, že i školy soukromé s žáky, kteří mají různé vzdělávací potřeby, počítají a chtějí mít co nejvíce informací a zkušeností pro kvalitnější práci s nimi.

Společné neboli inkluzivní vzdělávání je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Jednotlivá vedení ministerstva vypracovala od roku 2009 řadu analýz a podkladů pro novelizaci školského zákona, která nastavila podpůrná opatření a zajistila jejich financování podle skutečných potřeb dětí, žáků a studentů. Analýza společného vzdělávání, kterou jsme zveřejnili nedávno a která shrnula první rok implementace společného vzdělávání po zavedení opatření vyplývajících z novely školského zákona, přinesla první relevantní data odhalující, které děti na podporu dosáhnou, v jaké formě a výši, jaké nejčastější vzdělávací potřeby mají. Analýza také odhaluje a právě to byl cíl, s nimž se data sbírala, hluchá místa, duplicity financování apod. Pomůže tedy v konečném důsledku inkluzi lépe uchopit a koordinovat, “ uvedl na semináři ministr školstvíStanislav Štech a pokračoval: „Na základě těchto dat tak může ministerstvo školství připravit další opatření pro zkvalitnění společného vzdělávání v České republice,“ dodal. Ministr dále představil ve své prezentaci „Inclusion in Education – the Czech case“ téma inkluze v historickém kontextu až po současnost, včetně překážek, rizik a pozitivních přínosů jejího ukotvení ve vzdělávacím systému.

Seminář spolupořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které je dlouholetým členem mezinárodní organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools). Tato mezinárodní organizace pořádá každoročně konferenci a seminář pro experty z oblasti školství na aktuální témata. Cílem těchto akcí je sdílet zkušenosti z jednotlivých členských zemí ECNAIS. Na semináři dále zazněly informace o podmínkách a organizaci vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami v jednotlivých evropských zemích, prezentovány byly příklady dobré praxe z Finska, Nizozemska, Řecka, Portugalska, Švédska, Norska a dalších zemí. Součástí semináře bylo také diskusní setkání k finské kurikulární reformě, kde ve středu 22. listopadu v prostorách MŠMT představilo čtyřicet ředitelů finských soukromých základních a středních škol probíhající kutikulární reformu ve Finsku.

Prezentace ministra školství Stanislava Štecha „Inclusion in Education – the Czech case“:

4 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Společné neboli inkluzivní vzdělávání je jednou z priorit...

Opravdu? ČR novátorsky zavádí inkluzi bez společného vzdělávání. Armáda asistentů nahradí učitele a speciální pedagogy. Cizinci by měli zírat s hubou otevřenou.

Unknown řekl(a)...

Jak se k tomu někdo, kdo ví, o co jde, může propůjčit?

Miloslav Novotný řekl(a)...

Panu profesorovi by někdo měl vysvětlit, že na ministra jako člena vlády je delegována kompetence svěřený resort řídit, ne o něm referovat. Okecávání je dovednost, ne powerpointní „competency“. Ani kočí nemůže sesednout a vyprávět kolemjdoucím na mezi, kam to jeho spřežení hospodářovu sklizeň veze.
Při čtení (a obávám se, že tím spíš při poslechu)muselo být zřejmé, že předstoupil nezúčastněný POZOROVATEL, nikoliv aktér.
Na tom, že prezentace byla zpracována v pravděpodobně dohodnutém jednacím jazyku, by nebylo nic zvláštního, kdyby současně ministr české vlády vydal české znění svého souborného navenek prezentovaného referátu i pro českou odbornou i laickou veřejnost. Když nic jiného, získal by kýžený „feedback“. Ostatně titulek posledního slajdu „Inkluze jako zrcadlo bídy a slávy vzdělávacího systému“ navodí pochybnost, jestli to zrcadlo nemíří špatným směrem a jestli si ho pan ministr nevypůjčil v petřínském bludišti. Máte to celé tak nějak šejdrem, pane profesore. Proč vlastně Vám říkají pane ministře? Copak Vy něco řídíte?

Nicka Pytlik řekl(a)...

předstoupil nezúčastněný POZOROVATEL

Kdyby tomu tak doopravdy bylo, byla by to spíš ta lepší zpráva o správě. Mnohdy je nulová aktivita řídícího orgánu pro systém výrazně lepší variantou než jakákoli nenulová.
Na pytliky to působí už drahně let dojmem, že celý resort školství je tlačen do stavu pozorovatelného z toho jedině správného úhlu pohledu. Hlášení do Bruselu musejí být pravidelná a odpovídající tamním požadavkům, totiž.

Okomentovat