14.11.17

MŠMT: Ministr Štech k opatřením ke vzdělávání romských žáků

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes představí na mezinárodní konferenci „Společně ve škole: Další kroky ve vzdělávání Romů v České republice“ opatření, která MŠMT v posledních letech v oblasti rovného přístupu ke vzdělání učinilo.

Na konferenci, kterou organizuje Open Society Justice a Nadace Open Society Fund Praha, vystoupí zástupci státních institucí České republiky, učitelské veřejnosti a rodičů, Evropské unie, Rady Evropy, velvyslanectví i občanské společnosti.

„Na konferenci představím kroky, které ministerstvo školství v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání činí,“ řekl ministr školství Stanislav Štech a pokračoval: „Česká republika přijímá každým rokem od rozsudku D. H. proti ČR potřebná opatření, aby došlo k jeho naplnění a aby se všechny děti, nejen romské, vzdělávaly společně, a to s podporou, jakou potřebují. Jednotlivá vedení ministerstva od roku 2009 vypracovala řadu analýz a podkladů pro novelizaci školského zákona, která nastavila podpůrná opatření a zajistila jejich financování podle skutečných potřeb dětí, žáků a studentů. Bylo také zavedeno povinné předškolní vzdělávání, což je velmi důležitý krok k rozvoji kompetencí potřebných pro život zvyšující šance na školní úspěch,“ shrnul ministr Štech opatření podporující všechny děti, žáky a studenty tak, aby mohli být vzděláváni podle svých potřeb v co největší míře v hlavním vzdělávacím proudu.

Mezi návazná opatření patří vznik revizního orgánu v oblasti diagnostiky a doporučení podpory při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšíření kompetencí České školní inspekce ve vztahu k poradenským zařízením a úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání tak, aby co nejlépe vytvářel podmínky pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávacím obsahům pro všechny žáky. Dalším opatřením bylo zavedení monitoringu, evidence a srovnatelných údajů kvalifikovaných odhadů v oblasti vzdělávání romských žáků, které umožní lepší provázanost a vzájemnou srovnatelnost těchto údajů do budoucna. V roce 2016 navíc MŠMT ustavilo Expertní tým pro společné vzdělávání, který se zabývá odbornými, právními i ekonomickými aspekty společného vzdělávání, přičemž sdružuje zástupce asociací škol, neziskových organizací, pedagogicko-psychologických poraden, pedagogických fakult vysokých škol i odborníků z praxe. Jde o první kroky v procesu, který podle všech odborných poznatků, bude trvat roky. A zejména u skupiny romských žáků půjde o proces, pro jehož úspěšnost nestačí jen legislativní, organizační a pedagogická opatření.

Minulý týden konstatovala Rada OSN, že Česká republika dosáhla ve společném vzdělávání i u romských žáků pokroku. V červnu tohoto roku zase Výbor ministrů Rady Evropy ve svém hodnocení dosavadních kroků ČR v oblasti naplňování rozsudku D. H. konstatoval, že „proinkluzivní“ novela školského zákona je správným krokem k zajištění společného vzdělávání všech dětí, u kterých je to možné.

Součástí dnešní a zítřejší konference je doprovodná výstava s názvem Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol. 2 (Ohlédnutí po 10 letech) podpořená Open Society Justice Initiative a Nadací OSF. Výstava se koná na Akademii výtvarného umění Praha a potrvá do 30. listopadu.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

konstatovala Rada OSN, že Česká republika dosáhla ve společném vzdělávání i u romských žáků pokroku

A všimnuli si v óesen, jakého jsme v posledních letech dosáhli pokroku v růstu negramotnosti?

Okomentovat