30.11.17

Ministr Štech bilancoval výsledky MŠMT

Systematické zvyšování platu pedagogů i nepedagogů, navýšení rozpočtu pro vysoké školy, podpora předškolního vzdělávání, zvyšování kapacit MŠ a ZŠ, přímá podpora sportování dětí a mládeže, to jsou hlavní kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za poslední čtyři roky.

Na dnešní tiskové konferenci prezentoval dosažené výsledky MŠMT a aktuální stav v jednotlivých oblastech ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.

Systémová podpora učitelů i nepedagogických pracovníků

MŠMT od roku 2014 systematicky zvyšuje platy učitelů i nepedagogických pracovníků. Platy učitelů v regionálním školství do této chvíle vzrostly v průměru o 13,5 %, od listopadu 2017 pak o dalších 15 % v tarifech. K poslednímu, rekordnímu, navýšení platů v regionálním školství lze nalézt více ZDE. „Chceme-li mít kvalitní systém vzdělávání, nejen jej udržet, ale i zlepšovat, musí se konečně narovnat postavení učitelů a jejich platové ohodnocení,“ uvedl ministr Štech, podle kterého by se platy učitelů měly zvyšovat stejným způsobem minimálně ještě tři další roky.

Dalším krokem k podpoře učitelů byla novela zákona o pedagogických pracovnících, která zamezila propouštění pedagogů přes prázdninové měsíce – viz ZDE.

Novela školského zákona také posílila práva učitelů a zlepšila jejich pracovních podmínky. Byla zavedena kategorie zvlášť závažných porušení, například slovních a fyzických útoků na pracovníky školy. Takové projevy se budou nově povinně trestat vyloučením žáka ze školy. Posílili jsme také oznamovací povinnost ředitelů ve vztahu k orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Podpora předškolního vzdělávání

Vedení MŠMT prosadilo nárok na umístění dítěte v mateřské škole – postupně od září 2017 pro čtyřleté děti, od září 2018 pro děti tříleté a od září 2020 i pro dvouleté děti. Byl také zaveden povinný poslední ročník předškolního vzdělávání od září 2017. Více ZDE.

Zvyšování kapacit MŠ a ZŠ

S předškolním vzděláváním souvisí i zvyšování kapacit v mateřských, potažmo v základních školách. Od roku 2014 je realizován dotační program na rozšiřování kapacit v mateřských a základních školách, celková alokace programu činí 1,5 mld. Kč. Realizací 106 akcí vzniklo nebo vznikne 73 nových tříd mateřských škols navýšením rejstříkové kapacity pro 1 751 dětí a 155 nových kmenových učeben základních škols navýšením rejstříkové kapacity pro 3 604 žáků základních škol. Více k tomu ZDE.

Podpora odborného vzdělávání

Rok 2015 jako Rok technického vzdělávání, rozvojový program na podporu odborného vzdělávání, revize rámcových vzdělávacích programů, spojení výučního listu s možností maturity, mistrovská zkouška, či podpis memoranda o duálním vzdělávání - to jen několik kroků, kterými MŠMT podpořilo odborné a technické vzdělávání. Více například ZDE či ZDE.

Změny ve financování regionálního školství

V roce 2017 byl schválen návrh novely školského zákona, která zavádí nový systém financování regionálního školství, ten by měl platit od roku 2019. Navrhované změny povedou k zajištění skutečného rozsahu výuky na školách, a tím k potřebné stabilizaci a zvyšování kvality školské soustavy, odstraní také financování na žáka a umožní MŠMT lépe pracovat se školským rejstříkem a s plánováním sítě škol. Více ZDE.

Nový systém zajišťování kvality vysokých škol

V roce 2016 byla schválena novela zákona o vysokých školách, která výrazně mění systém akreditací a zajišťování kvality na vysokých školách, zavádí institucionální akreditace a možnost profilace studijních programů. V průběhu roku 2016 začal fungovat Národní akreditační úřad, nezávislý orgán odpovědný za nový systém akreditací a hodnocení vysokých škol. Více informací lze najít ZDE.

Rozpočet vysokých škol pro rok 2018 byl navýšen o 3 miliardy korun. „Původně jsme po Ministerstvu financí požadovali 4,5 mld., ale i tak to považujeme za úspěch za předpokladu, že vláda bude v navyšování této části kapitoly dál pokračovat. Jsou to právě vysoké školy, které mají být resortu partnerem při zvyšování kvality vzdělávání, přípravy budoucích učitelů, ale i dalších profesí. Je tedy v našem zájmu věnovat jim dostatečnou pozornost,“ komentoval ministr Štech.

Podpora sportu

V letech 2016 a 2017 byl poprvé vyhlášen dotační program přímé podpory tělovýchovných jednot a sportovních klubů, zaměřený na podporu sportování dětí a mládeže (více ZDE). Zároveň se i přes známé problémy následně podařilo stabilizovat situaci ve financování českého sportu. V r. 2017 bylo rozděleno o více než 1 mld. Kč více než v r. 2016 a oproti letošnímu roku se v r. 2018 rozpočet na sport zvýší o cca 200 milionů korun. Na rok 2018 připravujeme novou podobu jednotlivých dotačních programů společně se zástupci sportovního prostředí.

Podpora společného vzdělávání

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se podařilo zajistit dostatek podpůrných opatření, která umožnila, aby se tito žáci mohli vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Více ZDE. „I přes masivní dezinformování a zneužívání tématu společného vzdělávání, má podle naší analýzy inkluze podporu 40 % lidí. Byla by zásadní chyba inkluzi, která reálně funguje již od roku 2006, jen z populismu rušit. Znamenalo by to nechat na holičkách 75 % běžných škol, kde již funguje – a sebrat peníze dětem hendikepovaným a také dětem mimořádně nadaným a talentovaným,“ uvedl ministr Štech.

Bilanční tiskové konference se zúčastnil také rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karel Melzoch, který připomněl, že vysoké školství je dlouhodobě podfinancované a ocenil navýšení rozpočtu pro vysoké školy o 3 miliardy korun: "Vnímáme to jako výchozí pozici pro jednání s dalšími vládami. Vysoké školy potřebují další nárůst tak, abychom se vyrovnali zemím OECD, tedy vyspělým státům v Evropě."

"Jsme rádi, že naše kampaň Konec levných učitelů byla úspěšná, a to i díky MŠMT a panu ministrovi, který se s našimi požadavky ztotožnil. Kapitola se celkově navýšila pro letošní i příští rok," řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík a spolupráci s MŠMT za poslední období označil jako kvalitní a plnohodnotnou.

9 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já na to nemám nervy. Zkuste mi to někdo přetlumočit nějak,abych se moc nenaštvala.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vedení MŠMT prosadilo nárok na umístění dítěte v mateřské škole – postupně od září 2017 pro čtyřleté děti, od září 2018 pro děti tříleté a od září 2020 i pro dvouleté děti.

Jestli to tímto tempem půjde dál, bude od roku 2022 nárok i pro děti jednoleté, a posléze i děti ještě nepočaté. Možná by mohl někdo vysvětlit milujícím rodičům těch dvouletých capartů, že na nároky mají ještě nejméně dva roky času.
A tak matka, která je doma s mladším dítětem, přivede do školky naprosto zčůrané dítko s tím, že náhradní oblečení zapomněla doma.

Eva Adamová řekl(a)...

Paní Karvaiová, s výjimkou zvyšování platů se jedná o souhrn kopanců ministerstva školství za poslední čtyři roky. O tom nenaštvání asi nemůže být ani řeč, zvláště u člověka, kterého učení baví a nezůstal ve škole jen kvůli, jak občas slýchám, prý pro ženskou slušnému výdělku.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Inkluze má podoporu 40 % lidí. Zářný výsledek schopnosti MŠMT komunikovat s veřejností.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Inkluze má podoporu 40 % lidí.

To je ovšem z pohledu pytliků až překvapivě hodně.
Nezbývá, ač nerado, než připustit, že propaganda ze strany ministerstva školství je až nečekaně úspěšná. Jediná naděje spočívá snad v tom, že rodiče časem prohlédnou.
Takže nic moc.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ten výzkum, kterým zjistili oněch 40 % bych i chtěl vidět.

Jiri Janecek řekl(a)...

Myslím, že se stačí zeptat: "Měly by děti se zdravotním postižením být vzdělávány odděleně od zdravých dětí" a máte 80%-ní podporu inkluze...

Ivana řekl(a)...

Někam se mu vytratila zmínka o kariérním řádu. To do bilancování nepatří? Nebo se z principu zmiňují jen " povedené " věci?
Netušíte někdo, co se bude dál s kariérním řádem dít? Myslela jsem, že na to měli peníze z EU a proto ho musí nějak dokončit za každou cenu...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Však jo. Už se zmínil i Bábiš a máme tu Učitelskou platformu, která bude reprezentovat zájem o KŘ zdola. Čacké odbory a CZESHA se jistě přidají.

Okomentovat