21.11.17

Dopis KÚ školám: MŠMT zkrátilo dotaci jednotlivým krajům o 1,3 % II.

Přinášíme plné anonymizované znění mailu jednoho krajského úřadu školám. Snížení o 1,3 % se týká jen částky z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ a přepočteno na jednoho učitele škol jde o částku menší než 100 Kč za listopad a prosinec. Podle zpráv z různých krajů již nyní víme, že například hl. m. Praha dorovná chybějící částku z rozpočtové rezervy. V další zprávě je tato informace: "V případě Libereckého kraje se jedná o částku 757000 Kč, což při přepočtu na jeden úvazek činí v průměru 82,30 Kč za oba měsíce." Každopádně ministr školství nedodržel slovo...


Vážený pane řediteli,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo dne 23. 10. 2017 rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (čj. MSMT-28805/2017-1). Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu jsou určeny na realizaci novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů účinné od 1. 11. 2017.

V souladu s podmínkami rozvojového programu přísluší pro Vaši organizaci celková částka NIV xxx Kč, z toho prostředky na platy činí xxx Kč. Tyto prostředky budou předloženy ke schválení v radě kraje dne 5. 12. 2017 a ihned poté budou zaslány na účet Vaší organizace.

Výše dotace je odvozena z výkazu P 1c-01 Výkaz o evidenčním listu počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017, a to části IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů, a části IV. Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů. Výše finančních prostředků vypočtená tímto způsobem byla každé organizaci krácena o 1,3 %, a to z důvodů nepokrytí celé dotace ze strany MŠMT, které krátilo dotaci jednotlivým krajům o stejné procento.

V případě, že tyto účelově poskytnuté finanční prostředky na 2 měsíce roku 2017 nebudou plně postačovat na krytí nárůstu platových tarifů zaměstnanců Vaší organizace vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, musíte jeho realizaci zabezpečit z ÚZ 33353, tj. přímých výdajů na vzdělávání. V této souvislosti Vás žádáme o sdělení, zda uvedené krácení dotace bude důvodem ke snižování nenárokové složky platu Vašich zaměstnanců (zejména osobních příplatků). Vaše vyjádření zašlete bezodkladně (nejpozději do 22. 11. 2017) na e-mailovou adresu příslušné zpracovatelce oddělení přímých nákladů OŠMS KÚ uvedené v závěru tohoto e-mailu.

S pozdravem xxx

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Diví se někdo? Já ne. I tak je to první slušné navýšení za 25 let, co jsem ve školství. Oni budou určitě vymýšlet nějaké finty, aby nemuseli peníze vplatit.
Čekám změny po novém roce. Jen co se patlament a vláda stabilizuje. Nebojím se, že k lepšímu.

Pavla řekl(a)...

Patlament mě opravdu rozesmál.Je to nechtěný překlep nebo záměr? 😀

Okomentovat