14.11.17

CVVM: Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017 – Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

  • Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání (85 % dotázaných uvedlo, že je velmi dobrý či spíše dobrý), následuje přístup ke zdravotní péči a možnost pracovat (kladné hodnocení vyjadřují téměř tři čtvrtiny dotázaných).
  • Nejhůře je hodnoceno zabezpečení ve stáří (tři čtvrtiny dotázaných hodnotí stav jako velmi špatný nebo spíše špatný). Následují možnosti získání bytu, resp. koupě vlastního bytu, podmínky k založení rodiny, podmínky zdravotně postižených (záporné hodnocení uvádějí zhruba dvě třetiny dotázaných).
  • V porovnání s loňskými výsledky se ve většině položek hodnocení výrazně nezměnilo s výjimkou možnosti pracovat a možnosti získat bydlení.
  • Oproti loňsku došlo k dalšímu výraznému posunu u možnosti pracovat, kde posílilo kladné hodnocení o dvacet procentních bodů (oproti roku 2014 došlo k posílení o 50 procentních bodů).

Žádné komentáře:

Okomentovat