13.11.17

Česká školní inspekce ověří úroveň žáků ve vybraných gramotnostech

V pondělí dne 13. listopadu 2017 zahájila Česká školní inspekce další ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, které bude v tomto školním roce zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a žáky 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Sledovanými oblastmi budou čtenářská, matematická a sociální gramotnost a znalosti a dovednosti žáků získávané a rozvíjené v rámci mediální výchovy. Do vzorku je zařazeno přibližně 600 základních a 600 středních škol, přičemž v každé škole budou zjišťovány výsledky žáků pouze v jedné z uvedených oblastí.

Cíle testování

Cílem zjišťování výsledků žáků je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Zjišťování bude ověřovat míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Získané informace budou nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce (objektivní informace o míře získaných vědomostí a dovedností), ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání) a zdrojem potřebných datových podkladů pro případné úpravy kurikulárních dokumentů, zejména z pohledu sledování, hodnocení a případných úprav cílů vzdělávání.

Vypovídací hodnota výsledků

Výsledky tohoto testování samy o sobě samozřejmě neřeknou, zda je škola či výuka v ní dobrá nebo špatná. Výsledek v testu nevypovídá ani o tom, jak dobrý je v dané oblasti žák, případně třída – na to testy postihují příliš úzké spektrum vzdělávacích cílů. Z výsledků testu nebo jeho tematických částí však bude možné vyčíst užitečné informace o tom, která z témat zahrnutých v testech jsou žáci schopni řešit lépe a která hůře, a promítnout pak tyto informace do budoucí výuky. Na úrovni vzdělávacího systému budou výsledky výběrového zjišťování např. významným indikátorem správnosti nastavení výstupů v příslušném rámcovém vzdělávacím programu, dílčím podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávání nebo zdrojem důležitých podnětů pro didaktiky jednotlivých relevantních vzdělávacích oborů.

Realizace

Zjišťování výsledků žáků bude provedeno v termínu od 13. listopadu do 24. listopadu 2017, určení konkrétních dnů pro realizaci vlastního testování ve škole v rámci výše stanoveného rozpětí je zcela na rozhodnutí ředitele školy. Je tedy možné, aby všichni žáci řešili testy ve stejný den, stejně tak je možné testování rozdělit do více dní, nejpozději však musí být provedeno do 24. listopadu 2017 (včetně případných náhradních termínů pro žáky, kteří budou v den určený školou pro testování chybět). Žáci obdrží základní informaci o výsledku svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky pak budou k dispozici od 4. prosince 2017. Testy jsou připraveny i ve variantě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast je však nepovinná a zůstává na rozhodnutí ředitele školy.

Testovací systém

Zjišťování výsledků žáků je, stejně jako každý rok již od roku 2012, realizováno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET (v modulu certifikovaného testování) a s využitím testovací aplikace, která se ve škole (např. v počítačové učebně) instaluje na každý počítač, který bude pro elektronické zjišťování výsledků žáků použit.

Informovanost škol

Všechny školy, které jsou do testovaného vzorku zařazeny, obdržely tuto informaci spolu s prvními instrukcemi souvisejícími s přípravou tohoto zjišťování již v polovině června 2017, tak, aby s touto skutečností mohli jejich ředitelé při přípravě školního roku 2017/2018 počítat.

Závěr

Ověřování výsledků žáků ve školním roce 2017/2018 je součástí šířeji koncipované tematické inspekční činnosti, která bude ve vymezených oblastech sledovat také podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání a podporu rozvoje jednotlivých gramotností. Prezenční inspekční činnost se tak v případě uvedených gramotností uskuteční na vzorcích cca 150 základních a 150 středních škol, v případě hodnocení znalostí a dovedností získávaných a rozvíjených v rámci mediální výchovy pak na vzorcích cca 50 základních a 50 středních škol.

9 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A nevadí slovutné ČŠI, že o těchto gramotnostech není v RVP.ZV ani slovo? Tam jsou jen výstupy, kompetence a průřezová témata.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nevadí. A proč by také mělo vadit. Ony ty gramotnosti jsou tak nějak všechny ty výstupy, kompetence i průřezová témata dohromady, pospolu. Záleží na tom, jak to odborníci na vzdělání pojmou. Mimo to, stejně se už blíží uvedení revidovaného ervépé do života, a tam to určitě už všechno bude, jak se sluší a patří.

V. řekl(a)...

Jakkoli tyto testy CSI nesnasim, tak system testovani na rozdil od systemu Cermatu alespon funguje. Pravda, CSI (zatim) testuje v mensim rozsahu...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

No, když vidím jejich stupidně znalostní testy z dějepisu, tak nevím, v čem vlastně fungují. Přijímačkové testy Cermatu z češtiny zdaleka nejsou tak zkázonosné, naopak, zaměřují se na jádro učiva a já mám pocit, že mi spíše uvolňují ruce.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

...a tam to určitě už všechno bude, jak se sluší a patří.

Jistě. Nové ptydepe se blíží. Ale jde mi o to, že ČŠI by se snad měla držet toho, co je, a ne toho, co ještě není.

Aspoň se ŠI bychom měli naložit jako v mýtickém Finsku. Zrušit. A za ušetřené peníze pořídit sauny. Navíc by se uvolnily desítky vynikajících pedagogů pro práci s dětmi.

V. řekl(a)...

Funguje system testovani - mysleno technicke zabezpeceni. Obsah a samotny princip testovani je na okamzite zruseni. Ale jak jinak by CSI utratila tak lehce potrebne mnozstvi penez?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI příliš roztahuje křídla. Ostatně soudím, že ČŠI musí být zničeno.

mirek vaněk řekl(a)...

K čemu je testování, když nemá relevantní výstup. To, že něco žáci zvládají a něco ne je k ničemu, když nevíte jakými metodami výuky prošli. Abyste mohli identifikovat příčiny. Musí být dohledatelné souvislosti. Jinak je to jen testování techniky.

ČŠI by měla monitorovat vše.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nepropadejme panice. Pytlici jsou přesvědčeni, že byl zvolen nejlepší postup, jak výhodně utratit přidělené peníze.

Okomentovat