5.10.17

Zdeněk Sotolář: Inkluze jako nenažraný papírožrout

Ministryně Valachová se dušovala, že žádný nárůst administrativy slavná vyhláška 27 nepřinese. Přesto teď MŠMT mluví o technické novele vyhlášky 27 jako o snižování administrativy. Asi se špatně domluvili.

Jedním z podpůrných opatření je tzv. individuální vzdělávací plán. Pojďte a poslyšte, jakou cestou se k němu dostaneme. Cestou lemovanou závějemi papírů a alejí podpisů.

Vše začíná ve školském poradenském zařízení, kam se objednávají rodiče. Předtím však musí škola vyplnit školní dotazník (Ó, kéž by byl jednotný v celé ČR, nebo alespoň v sousedních okresech!) Papír číslo jedna. Původní vyhláška předpokládala ještě další papír, plán pedagogické podpory. Technická novela tuto povinnost zrušila: Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání (...)“ Kritice se MŠMT bránilo, teď se tváří jako dobrák.

Co ještě přinesla technická novela? „Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka potvrzuje svým podpisem, že zpráva včetně doporučení s ním byla projednána, že porozuměl jejímu obsahu a zvoleným podpůrným opatřením; o těchto skutečnostech musí být poučen.“ Novela zjevně vychází vstříc poradnám, které rodiče pouze informují, ale nemusí nic vysvětlovat.

Do školy přijde papír číslo dvě, doporučení podpůrných opatření: rodiče s ním byli seznámeni v poradně, ale musí škole podepsat informovaný souhlas s podpůrnými opatřeními, třeba právě s individuálním vzdělávacím plánem. Novela opět vychází vstříc poradnám: Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. Před skončením doby podle věty první školské poradenské zařízení vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o potřebě nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb.

Než škola sepíše vlastní individuální vzdělávací plán, papír číslo tři, musí rodič podepsat ještě žádost o individuální vzdělávací plán (§ 3), papír číslo čtyři, a následně také souhlas s rozhodnutím ředitele o povolení individuálního vzdělávacího plánu, papír číslo pět. Mezitím vytvořený individuální vzdělávací plán škola obvykle ještě konzultuje s poradnou. Některé školské poradenské zařízení to vyžaduje – některé s odkazem na vyhlášku 27 odmítá. Další důsledek informačního chaosu, který inkluzi od začátku provází. Škola nakonec musí k individuálnímu vzdělávacímu plánu do správného chlívečku získat další podpis rodičů. Podpis rodičů číslo čtyři.

A dál?

Dál se na obzoru vynořuje ještě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (§ 4), papír číslo šest, který je základním kamenem nového kola. A papírožrout chtivě mlaská.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

3 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Inkluze je generátor papírů. Kdyby je žrala, bylo by nám líp.

Už týden obíhám kolegy a jako třídní tvořím IVP. Místo abych dělal svou práci učitele. PLPP bude možná pak, aby se inspekce nažrala. A to mám jen 4 žáky ve třídě s nějakým doporučením z PPP.
Chudáci na speciálních školách.

tyrjir řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...

Divíte se? "Dobré" zkušenosti ze sytému RVP/ŠVP přeneslo MŠMT do inkluze a do návrhu kariérního neřádu? Co je na tom divného? :)))

Okomentovat