2.10.17

Tajný Učitel: Dopis pro ministra školství

 

Vážený pane ministře,

vzhledem k Vaší dosavadní (ne)činnosti na postu ministra školství České republiky jsem se rozhodl Vám napsat tento dopis. Ačkoliv se jedná o velmi naivní pokus, myslím, že je čas změnit „pravidla“. Pomalu nastává čas občanské neposlušnosti.

Ve funkci ministra školství jste ve velmi krátké době stihl již několikrát selhat, ale také ukázat mimořádnou aroganci a neschopnost vnímat a především pochopit realitu. Místo toho, abyste vzal na vědomí hlas učitelů a navázal s nimi tolik potřebný dialog, nazval jste přes dvacet tisíc učitelů negramotnými a v další fázi jste to omlouval tím, že jsou to učitelé, kteří nechápou realitu. Svou chybu a svou zodpovědnost přenášíte na jiné – opět nechápete, že Vy jste politik a Vy tu jste pro učitele a pro občany České republiky, kterým máte sloužit.

Dále nejste schopen bránit učitele, což jste ukázal nulovou snahou během závěrečných jednání kolem kariérního řádu, ať už v něm byly jakékoliv chyby.

Ano, pravděpodobně dostanou učitelé přidáno značný finanční obnos. O atmosféře ve školství ale mluví i to, že učitelé tomu ve velké míře neuvěří, dokud to nepoznají na vlastním účtu. Ale upřímně? Do jaké míry je to Vaše zásluha? Jedná se jen o sprosté kupování hlasů těsně před volbami.

Chápu, že argument „těsně před volbami“ může být použit i pro Váš nezájem o resort, jen jste z nouze přijmul pozici, o kterou nemáte zájem, ale bude to jen na chvíli, do voleb. Což je nejen ukázka špatného charakteru Vaší osobnosti, ale chyba celé strany ČSSD. Několik měsíců ve funkci a vládě a kde je nějaká koncepce školství?

Pokud žijeme v demokratické vyspělé společnosti, měl byste automaticky ztratit právo na veřejnou funkci už jen tím, že jste byl v Komunistické straně Československa. A to v situaci, kdy jste zažil srpnovou okupaci v roce 1968, kdy jste byl dospělý a kdy už jste měl tituly z vysokých škol (Poznámka redakce: Tajný Učitel bohužel neumí počítat, Stanislavovi Štechovi bylo v roce 1968 pouhých 14 let, do KSČ vstoupil o 15 let později...).

I vzhledem k působení v politické straně, která neváhala zabíjet občany své vlastní země za jiný názor, bych Vám rád současnou situaci vysvětlil jinak. Pro naše školství jste „Brežněv“ a to v atmosféře naděje, kdy doufáme ve změny. My potřebujeme „Gorbačova“, který ať už vědomě či nevědomě, systém našeho školství změní. Sám dobře víte, že tento „Gorbačov“ přijde a na Vás vůbec nezáleží. Jen to můžete urychlit, než naše země a naše školství začne zaostávat ještě více za zbytkem vyspělého světa.

Všechny výše jmenované důvody by měly vést k Vaší demisi na post ministra školství České republiky nebo alespoň k dalšímu nezdržování se ve školství po volbách. Stejně tak by měla po volbách opustit resort školství Vaše současná strana a uvolnit místo politické straně, která je ochotná k změnám. Udělejte to pro svou zemi a její občany.

Převzato z blogu Tajného Učitele

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

10 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Docela by mě zajímalo, zda by Tajný Učitel vmetl do tváře členství ve vraždostraně třeba Dubčekovi. Má to ještě smysl?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dneska se to vmetává raz dva. Pěkně drnem zpoza buku po kebuli.
Dokonce i pytlici se za posledních dvacet let vzepjali jak bájný okřídlený oř.
V hlubokých šumavských hvozdech i sprosté slůvko vzkřiknou.
Geroj s hrdinou, kam jen oko dohlédne.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Odkud se v zemi tolika členů KSČ (a jejich národněfrontových souputníků), tolika rudých odborářů, milicionářů a pomocných VB vyrojilo tolik čackých protikomunistických bojovníků?

Tajný Učitel řekl(a)...

Od autorství tohoto dopisu se distancuji, TU z české školy.

krtek řekl(a)...

Ale, to je mi pěkné, Zdeňku. Tajný učitel se distancuje od Tajného učitele.

Josef Soukal řekl(a)...

Když je člověk Tajný, tak se holt musí veřejně distancovat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Je však přece jen pozitivní, že se Tajný od Tajného distancuje veřejně. Kdyby se distancoval Tajný od Tajného tajně, tak bychom o Tajném ani veřejně nevěděli, že to není ten Tajný, který veřejně napsal dopis ministrovi.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Veřejní pytlici se baví, až se za panděro popadají!

Tajný Učitel řekl(a)...

Na konci budeme tak tajní, že se sami budeme hledat.

Tajný Učitel řekl(a)...

Soukale, od vás se distancují i netajní češtináři. Snadno.

Okomentovat