19.10.17

Mimořádně nadaní na půdě MŠMT

O podpoře mimořádně intelektově nadaných žáků dnes diskutovali ředitelé, prvostupňoví učitelé z několika desítek základních škol z celé ČR a psychologové z vybraných pedagogicko-psychologických poraden na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celodenní setkání pod záštitou MŠMT uspořádal nadační fond Qiido, který se na podporu těchto žáků, tzv. MiND, zaměřuje. Podpora nadaných v ČR má podle účastníků setkání pozitivní trend. Přestože se zvyšuje zájem škol rozvíjet potenciál žáků s mimořádným intelektovým nadáním, koncepčně a systematicky se nadaným dětem aktuálně věnuje jen do 50 z více než 4000 základních škol v ČR.


„Spousta škol se snaží nadaným žákům nějakým způsobem věnovat, ale systematicky a kontinuálně to dělá jen hrstka z nich. Mimoškolní kroužek a v lepším případě jedna obohacující hodina týdně, například matematiky pro žáky s mimořádným logickým myšlením, je málo. Školy musí mít jasný vzdělávací plán pro práci s MiND. To je přesně to, oč Qiido usiluje,“ doplnila Janyšková. Přestože je podpora MiNDů legislativně zakotvena, školy podle Janyškové v praxi naráží na nedostatek lidských zdrojů i financí a chybí jim know-how, jak s nadanými dětmi pracovat.

Dnešní celodenní jednání se zaměřilo také na konkrétní výměnu zkušeností v klíčových oblastech ve vzdělávání a rozvoji MiND, metod i výukových materiálů pro práci s nadanými v rámci prvního stupně ZŠ.

„Podpora nadání dětí v rámci vzdělávacího procesu je přirozená věc, kterou se nicméně snažíme dále rozvíjet,“ řekla na setkání náměstkyně MŠMT pro řízení sekce legislativy a strategie Dana Prudíková. „Loňská novela výslovně umožnila v rámci systému společného vzdělávání podporovat také nadané a mimořádně nadané děti, funguje Národní síť podpory nadání, v souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období 2014–20 byla ustavena Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů,“ dodala.

Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní, systematickou a kontinuální podporu vzdělávání a rozvoj IQ i EQ MiNDů. V loňském roce Qiido spustil nový vzdělávací projekt pro ředitele a učitele základních škol pod názvem Qiido AKADEMIE. Program akreditovaný MŠMT nabízí školám ucelené know-how pro vzdělávání a rozvoj MiND na prvním stupni ZŠ. Qiido usiluje o to, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak.

Další informace jsou k dispozici na qiido.cz a facebook.com/qiido.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat