9.10.17

Markéta Hronová: Školy zaspaly s digitálním vzděláváním, chybí moderní počítače, kvalifikovaní učitelé i správci sítí

V českých školách jsou zastaralé počítače, ředitelé nemají nikoho, kdo by se jim o technologie staral. Informatiku navíc učí nekvalifikovaní učitelé, zjistila Česká školní inspekce. Zlepšit využívání digitálních technologií na školách měla Strategie digitálního vzdělávání, tu se ale ministerstvu zatím příliš nedaří plnit, většina aktivit se zpožďuje. V plánu je třeba úplná proměna výuky informatiky na školách či zařazení digitálních dovedností do výbavy učitelů.

Z článku v iHNed.cz vybíráme:

Mezi školami jsou přitom velké rozdíly. Některé základy programování do výuky samy zařazují. Motivovat je k tomu mají třeba akce pro děti v rámci CodeWeeku, který probíhá tento týden. Stále se ale nepodařilo přesvědčit všechny pedagogické fakulty, aby zařadily kvalitní práci s digitálními technologiemi do výbavy budoucích učitelů. Dlouho chyběly také programy na školení učitelů a výbavu škol technologiemi. "Ke zpoždění došlo kvůli pozdějšímu spuštění operačního programu a jednotlivých výzev," vysvětluje Fidrmuc.

Podle posledního srovnání ICILS z roku 2013 jsou na tom čeští žáci s digitálními dovednostmi překvapivě nejlépe z 21 hodnocených zemí světa. Informatici ale nadšení mírní, protože dřívější výsledky tak pozitivní nebyly, navíc hodně zemí dopadlo velmi podobně. Podle typů úloh v testech také odhadují, že se čeští žáci s počítači naučili pracovat spíše doma než ve škole.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Školy zaspaly s digitálním vzděláváním

Tak. Školy zaspaly, jak nevěsty v strážnickej dolíííně, a chudáci jejich ředitelé teď nemají nic a nikoho k tomu. Naštěstí to inspekce po těch letech dřímoty zjistila včas.
Takže teď je na pořadu dne číslicové vzdělávaní... A co vzdělávání to interaktivně tabulové? Neosvědčilo se? Nakonec, i to zkompetentňování je vytláčeno zkonkurenceschopňováním. Dnešní svět se mění překotně. Jen ta včerejší pitomost se nepřekotí a nepřekotí.
Kdyby implementátoři cizojazyčných pojmů do českého názvosloví pojali 'digitální' jako 'číselné', dal by se ten neutěšený stav zachránit neodkládáním povinné maturitní zkoušky z matematiky.

Okomentovat