17.10.17

Do spolku Pedagogická komora se přihlásilo 850 pedagogů

V průběhu října vyplnilo přihlášku do vznikajícího spolku Pedagogická komora 850 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků.


„Předpokládám, že do konce října bude mít náš spolek 1 000 členů, čímž se stane největším spolkem ve školství,“ říká Radek Sárközi, koordinátor iniciativy Pedagogická komora, „obdobná organizace na Slovensku, s níž spolupracujeme, má 3 000 členů a působí již řadu let ve prospěch tamějších pedagogů.“

Tým zakládající Pedagogickou komoru zorganizoval úspěšnou petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol. Petice přesvědčila většinu poslanců, aby kariérní řád nakonec neschválili, přestože kariérní řád podpořilo vedení školských odborů nebo CZESHA (unie, v níž převažují spolky ředitelů odborných škol).

Dalším úspěchem iniciativy Pedagogická komora, která vznikla teprve na jaře letošního roku, byla Výzva senátorům. Senátoři si osvojili pozměňovací návrhy k novele zákona o pedagogických pracovnících a odhlasovali např. navýšení příplatku pro třídní učitele na 3 000 Kč měsíčně. „Ministr Štech si bohužel toto navýšení po neschválení zákona v Poslanecké sněmovně nevzal za své a vyčleněné finanční prostředky využil na zalepení díry v rozpočtu po inkluzi – přitom právě třídním učitelům přibylo v souvislosti se zavedením inkluze nejvíce práce, kterou nemají zaplacenou,“ podotýká Radek Sárközi.

Iniciativa Pedagogická komora oslovila stávající organizace ve školství. Některé z nich už vzniku profesní komory vyjádřily oficiálně podporu (např. Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Olomoucká paleta, Etické fórum České republiky, Učitelské profesní sdružení nebo Slovenská komora učitelů), další o tom jednají.

V nejbližší době se chce Pedagogická komora věnovat následujícím oblastem:

  • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
  • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
  • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU, což je o 25 % více než nyní
  • Narovnání platů pedagogů na průměr EU, což je o 50 % více než nyní
  • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
  • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků

Radek Sárközi
Iniciativa Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

Přihlášku do spolku Pedagogická komora naleznete zde:
www.pedagogicka-komora.cz/2017/09/pedagogicka-komora-prihlaska-do-spolku.html

8 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytliky poněkud hněte, že se v předvolebním třeštění se školstvím a vzděláváním jako prioritou snad ze všech priorit téměř nejprioritovatější vůbec nezmiňovala nezbytnost, nebo alespoň vhodnost pedagogickou komoru ustavit. Pokud nebude komora zakotvena v nějaké zákonné normě, budou se různé pedagogické spolky klubat hojně jak velikonoční kuřátka. Už tak máme různých asociací, unií, a kdoví čeho ještě přehršel. Pak půjde jen o to, komu bude ministerstvo školství dopřávat své náklonnosti a tedy i sluchu.
V každém případě si nejsou pytlici vědomi, že by někde zachytili zprávu o tom, že třeba ministerstvo zemědělství projednává se svazem zahrádkářů kupříkladu evropské dotace na biopaliva. Nebo něco na ten způsob. A že nás tam je taky hafo.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Zahrádkář nijak (víceméně) nepodléhá ministerstvu zemědělství, na rozdíl od učitele a ministerstva školství. :-)

Tento příměr (ač s Vámi většinou souhlasím) není "trefný". :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Člen spolku členů jako člen tohoto spolku nepodléhá zpravidla žádnému ministerstvu.
Že ministerstvo školství svou činnosti ovlivňuje pracovní podmínky učitelů, ještě nemusí znamenat, že mu učitelé podléhají. Pytliky by docela zajímalo, jakým způsobem by pytlikům něco nařizoval třeba náměstek ministra ať už politický, a nebo nepolitický.
Ale tady jde přece o opačný směr působení. To, že členové spolku jsou převážně učitelé už ale vůbec neznamená, že je ministerstvo školství zavázáno s tím spolkem cokoli projednávat. Pro účely výmluvy se ministerstvo ohání tak akorát tím, že něco projednalo s širokou odbornou veřejností. A to tak, že někoho deleguje do nějaké rozverné estrády typu kulatého stolu.
Pokud nebude vztah ministerstva a profesní komory posán v zákonu, bude moci spolek Pedagogická komora právě a jen na školním pozemku pěstovat tuřín na přilepšenou svým členům.
Což vůbec nemění nic na tom, že s Vámi, pane Anonymní, pytlici souhlasi vždycky. Tedy až výjimku anlýzy trefnosti příměru s zahrádkáři.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jsou snad všechny profesní spolky dané zákonem?

Nicka Pytlik řekl(a)...

To pytlici nevědí, neboť to nějak speciálně nesledují. V každém případě jde nejspíš o to, co je cílem takového spolku. Pokud jdo o sdružování za účelem společenské zábavy a zatancování si Besedy, pak budiž. Pokud jde ale třeba o účinné a tedy smysluplné účastnictví na správě ve školství, pak jsou pytlici přesvědčeni, že bez zakotvení komory v zákoně to patrně moc dobře nepůjde.
Proto také nikdo ze státní správy a samosprávy ve školství nemá na vzniku profesní komory ze zákona zájem ani dost málo. Nakonec, ministerstvo si už čile pro jistotu a pro ty svoje věčné výmluvy vlastní spolek ustavilo.
Ona ani taková komora není zárukou valného úspěchu. Viz například probublávání projevů nesouladu v oblasti praktické meducíny z dnešních dnů.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nevěděl jsem, že hlavním posláním Soudcovské unie je pilovat českou besedu. Tak proto je tam polovina soudců! Ostatní to už nedají.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Chápu, že spolek se 100 000 000 rozpočtem může být pro někoho lákavý (a tím nemyslím pytlíky), ale nebyla by lepší přirozeně nabytá věrohodnost?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Viz http://www.pedagogicka-komora.cz/
pátek 22. září 2017
'Od založení spolku Pedagogická komora po přijetí Zákona o Pedagogické komoře ČR'
Asi tak nějak by si to pytlici představovali. A příjde jim to přímo autenticky autonomní.

Okomentovat