3.10.17

6./13. 10.: Celostátní konference Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Primární prevenci jsou věnovány dvě celostátní konference, které Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje na 6. října 2017 v Praze od 9 hodin ve Velkém sále MŠMT ČR v Karmelitské ulici a na 13. října 2017 od 9.30 hodin na Krajském úřadu Brno v ulici Cejl. Obě konference jsou určeny široké pedagogické veřejnosti.

Účastníci se seznámí se základními principy fungování systému primární prevence v ČR, se související legislativou, dotační politikou v dané oblasti a také s ukázkami příkladů dobré praxe z projektů MŠMT či ESF – MŠMT. Cílem je nabídnout obecný vhled do problematiky primární prevence v ČR a nahlédnout do systému fungování jednotlivých aktérů v rámci ČR.
Na konferenci budou představeny metodické dokumenty a vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence. Jeden ze tří bloků konference bude věnován také šikaně a kyberšikaně a jejímu řešení a uvede příklad dobré praxe – jak zavést systém primární prevence na škole.

Online přihlášení pro Prahu

Online přihlášení pro Brno

Žádné komentáře:

Okomentovat