4.10.17

3. 11.: Podzimní škola Občankáři a MUNI: Obraz a odraz sociální reality v médiích

 

  • KDO: Občankáři a MUNI pořádají: PODZIMNÍ ŠKOLA: OBRAZ A ODRAZ SOCIÁLNÍ REALITY V MÉDIÍCH (ZAOSTŘENO NA "GENDER, TŘÍDU A ETNICITU")
  • KDY: 3. 11. od 10:00
  • KDE: FSS MU, Joštova 10, Brno (místnost: U33)
  • Registrace online

Přednášející:

doc. PhDr. IVA ŠMÍDOVÁ, Ph.D.: Muži na mateřské, ženy šéfky: je ten svět normální?

Zaostříme na prezentaci "genderu" v médiích a obecněji na očekávání a předsudky spojované například v automatizovaných představách: žena - matka - rodina a muži - kariéra - politika. Růžovo-modrý svět "natřeme" do širší škály barev rolí, identit i životních etap, zároveň se však zamyslíme nad tím, co pomáhá udržovat nebo naopak narušuje představy o správném, normálním genderu (a co to je?). S oporou v sociologických výzkumech a textech z českých reálií prodebatujeme témata socializace, genderu, sociálních institucí (rodina, trh práce, vzdělávání, média) a oblastí života (zdraví, péče, vzdělávání apod.) nebo téma symbolického řádu. Citlivost k různým "jinakostem" namísto plošných zobecnění je zvláště důležitá proto, že se často setkáváme s hodnotícími postoji (co je dobře a špatně) a předjímáním pozic diskutujících podle toho, kam si je ad hoc zařadíme (feministky, katolíci, důchodci, homosexuálové, lékaři, bezdomovci, Romové, ajťáci apod.) a také, zda má jít o "emocionální" ženy nebo "racionální" muže. Jak se společně dále bavit o tom, co (ještě) je vlastně normální?

Mgr. JAKUB MACEK, Ph.D.: Média a identity v časech společenské polarizace: profesionální a alternativní média jako zdroje i bitevní linie společenského konfliktu

Česká společnost v posledních letech zakouší - podobně jako společnosti většiny vyspělých států - zřetelnou polarizaci veřejného mínění vůči řadě politických a společenských témat. Postojová rozpolcenost společnosti spojená povětšinou s klíčovými identitními kategoriemi (gender, etnicita, třída, národ, náboženství) se přitom promítá nejen do politické sféry, ale i do vztahu mediálních publik ke zpravodajským médiím a naopak vztahu zpravodajských médií k jejich publikům. Přednáška vycházející z aktuálních domácích i zahraničních výzkumů se věnuje příčinám této polarizace a specificky pak roli profesionálních a alternativních zpravodajských médií i tzv. sociálních médií v polarizačních procesech. Cílem přednášky tak je (1) pojmenovat pravděpodobné zdroje polarizace a důvody, proč právě identitní kategorie hrají ve společenské polarizaci zásadní úlohu, (2) ukázat způsoby, jimiž různá média zesilují či naopak zmírňují polarizační procesy, a (3) zachytit proměnu, kterou v souvislosti s polarizací prochází důvěra publika ve zpravodajská média.

Mgr. PETRA HAVLÍKOVÁ: Ženy v médiích, věc veřejná

Jaký vliv má stereotypní zobrazování žen v médiích na postavení žen ve vedoucích a vlivných společenských pozicích? Doplňme otázku citací z dokumentu Miss Representation, který se zabývá dopady sexistické reprezentace žen v médiích: „Co by to zemi přineslo, kdyby se prezidentkou stala žena? Myslíte kromě premenstruačního syndromu a změn nálad?“ a máme základní představu o typickém sexismu v médiích. Protože to, jak se na ženy díváme, ovlivňuje to, jak k nim přistupujeme. Příspěvek se zaměří na stereotypní zobrazování a objektifikaci žen (a mužů) v médiích a v reklamě. Nastíní, v čem je zobrazování žen a mužů v médiích rozdílné, jaké má sexismus v médiích důsledky a speciálně se zaměří na důsledky na mladé lidi (nízké sebehodnocení, mýtus krásy a s ním spojené poruchy příjmu potravy, tolerance násilí, násilí páchané na ženách, kyberšikana,...). Rovněž se zaměří na to, jak ženy vnímají své působení ve světě médií a sociálních sítí a s čím se na nich setkávají. A také kde se berou a proč existují sexistické výroky ze strany i nejvyšších státních představitelů. Příspěvek bude doplněn příklady aktivit na rozpoznání a kritické uvažování o sexismu v médiích.

Žádné komentáře:

Okomentovat