1.9.17

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018

 
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné
školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen „Soubor“) na školní rok 2017/2018 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.
1.1 Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Připomenutí významných výročí České republiky
2.1 Připomenutí 1. světové války a oslav významných výročí ČR v období 2014 - 2018 2.2 Připomenutí významných výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny
Předškolní vzdělávání
3.1 Důležité změny platné od školního roku 2017/2018
Základní vzdělávání
4.1. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 4.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 4.3 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV, průřezovým tématům a dalším cílům základního vzdělávání
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 5.2. Termíny maturitních zkoušek 5.3 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání a oborů konzervatoří 5.4 Termíny závěrečných zkoušek 5.5 Pokusné ověřování ukončování vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem (model L a H) 5.6 Pokusné ověřování oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na kybernetickou bezpečnost 5.7 Termíny konání absolutorií v konzervatoři
Vyšší odborné vzdělávání
6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2. Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách
Vysoké školství – přijímání uchazečů
7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2017/2018 Státní jazykové zkoušky
8.1 Termíny státních jazykových zkoušek
Státní zkoušky z grafických disciplín
9.1 Termíny státních zkoušek z grafických disciplín
Základní umělecké vzdělávání
10.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení
12.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách 12.2 Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Primární prevence rizikového chování
13.1 Preventivní program školy 13.2 Individuální výchovný program 13.3 Dotační program pro programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 13.4 Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování 13.5 Metodické pokyny a doporučení 13.6 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti
Informace České školní inspekce
14.1 Informační systémy České školní inspekce 14.2 Reporty z dat České školní inspekce – metodická podpora 14.3 Mezinárodní šetření ve školním roce 2017/2018 14.4 Zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání ve školním roce 2017/2018
Mládež a mimoškolní aktivity
15.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017/2018 15.2 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek 15.3 Informace ke sportovním aktivitám škol
Rejstřík škol a školských zařízení, statistické zjišťování
16. 1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku 16.2 Informace o resortních statistických zjišťováních
Informace o vzdělávacích programech pro pedagogické pracovníky
17.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV 17.2 Vzdělávací programy a další aktivity Národního pedagogického muzea a knihovny J. A . Komenského a knihovny J. A . Komenského pro školy, knihovny a pedagogy
Pedagogičtí pracovníci
18.1 Medaile MŠMT 18.2 Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání 18.3 Ostatní aktivity a projekty
Informace o výzvách OP VVV pro rok 2017 Časový harmonogram školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018
1.1 Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny připadnou na období od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okresy, obvody hl. města Prahy 5.2. - 11. 2. 2018
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 12. 2. - 18. 2. 2018
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
19. 2. - 25. 2. 2018
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
26. 2. - 4. 3. 2018
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5. 3. - 11. 3. 2018
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
12. 3. - 18. 3. 2018
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov Poznámky k tabulce: Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha- Zbraslav,Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha
Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha- Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha- Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha- Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).

Připomenutí významných výročí České republiky
2.1 Připomenutí 1. světové války a oslav významných výročí ČR
v období 2014 - 2018 V roce 2014 uplynulo 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového válečného konfliktu. Státotvorné události po skončení 1. světové války mají své nezastupitelné místo ve státních tradicích České republiky. Na počest těchto významných historických událostí našeho státu bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové povědomí veřejnosti o historických událostech tohoto válečného konfliktu, zejména v souvislosti se vznikem našeho novodobého státu, a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí tehdejších událostí. Vrcholem vzpomínkových akcí budou aktivity spojené se stým výročím vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 2018. Cílem aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky. Z pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky napomáhat. Souhrn aktivit doporučených MŠMT je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyznamna-historicka-vyroci-v-letech-2014-2018-v-rezortu. Řadu dalších informací a aktivit je možno nalézt na www.100.army.cz, nebo na http://velkavalka.info/.
2.2 Připomenutí významných výročí, která měla zásadní vliv na
české dějiny - říjen 2017 - 500 let od vystoupení Martina Luthera - listopad 2017 - 100 let od bolševické revoluce v Rusku - 2018 – 70 let od komunistického převratu v Československu - srpen 2018 – 50 let od okupace armádami Varšavského paktu - výhledově: září 2018 – 80 let od Mnichovské dohody; říjen 2018 – 100 let od vzniku Československa

Předškolní vzdělávání
3.1 Důležité změny platné od školního roku 2017/2018 Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2018. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem. Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 4. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Podrobné informace jsou uvedeny zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani.
Přípravné třídy
V rámci poskytování předškolního vzdělávání v přípravných třídách základních škol došlo ke změně zařazování dětí do těchto tříd. Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl zároveň povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Zřizovat přípravné třídy může nově i církev nebo náboženská společnost. Doporučení MŠMT k vyzvedávání dětí z mateřské školy po ukončení provozu MŠMT připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě. Doporučení je dostupné na http://www.msmt.cz/file/36627/. Změna Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školy, které vzdělávají podle RVP PV, postupují podle nového znění účinného od 1. 2. 2017 s tím, že ve znění jeho novely upraví školy své školní vzdělávací programy do souladu s účinností od 1. 9. 2017. Nahrazena byla stávající samostatná kapitola Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nově byly vypracovány kapitoly Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných a Vzdělávání dětí od dvou do tří let. Zároveň je v podmínkách personálního a pedagogického zajištění nově zavedeno překrývání pedagogické činnosti učitelů na třídě mateřské školy v rozsahu 2,5 hodiny denně. Celý text RVP PV prošel i dílčími úpravami textu a byl upraven Slovníček použitých výrazů. Při vzdělávání dětí předškolního věku MŠMT nadále doporučuje zaměřit se na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí a na logopedickou prevenci. Dále je vhodné se zaměřit a nabízet formu aktivních činností pro seznamování a rozvoj technických dovedností a tím vzbuzovat v dětech zájem o tyto činnosti.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 811 616).
Základní vzdělávání
4.1. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2018. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je zveřejněno na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce .
4.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Od 1. září 2016 je v platnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). Úpravy RVP ZV vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Stěžejní pro úpravu RVP ZV byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je od 1. září 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Na základě zmocnění v § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 této novely byla vydána vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Úprava RVP ZV spočívá především v odstranění Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen „RVP ZV-LMP“) a v zavedení minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření tak, aby byly v souladu s novelou školského zákona a s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy poskytující základní vzdělávání uvedly své školní vzdělávací programy do souladu s upraveným RVP ZV nejpozději do 1. září 2016, s výjimkou dále uvedených případů. Školy nebo třídy, jejichž školní vzdělávací program byl vytvořen podle RVP ZV-LMP (ZŠ praktické), přepracují své školní vzdělávací programy (dále jen „ŠVP“) podle upraveného RVP ZV nejpozději do 1. září 2018. Do té doby upravuje škola organizaci, podmínky a obsah vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Vychází při tom zejména z upraveného RVP ZV a z doporučení školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“). Je možno zpracovat ŠVP pro tyto školy a třídy i v dřívějším termínu a vydat je před 31. srpnem 2018; v takovém případě probíhá vzdělávání žáků školy/třídy podle upraveného ŠVP. Od 1. září 2016 jsou žáci v základním vzdělávání vzděláváni v souladu s upraveným RVP ZV s následující výjimkou. Od 1. září 2016 žáci druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle RVP ZV-LMP, dokončí základní vzdělávání podle dosavadního ŠVP vydaného v souladu s RVP ZV-LMP. Zákonný zástupce žáka může požádat o vzdělávání podle upraveného RVP ZV. Platnost dosavadního RVP ZV, včetně přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vydaného podle dosavadních opatření, skončila dnem 31. srpna 2016.
Národní ústav pro vzdělávání připravil na Metodickém portálu RVP.CZ průvodce upraveným RVP ZV. Interaktivní průvodce je rozdělen na dvě části: 1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP, 2. část, ve které jsou zařazena doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Průvodce je postupně doplňován a rozšiřován, je k dispozici na www.rvp.cz/pruvodce. Na základě opatření ministra školství ze dne 29. 6. 2017 došlo s účinností od 1. 9. 2017 k zpřesnění RVP ZV, které opětovně vytváří možnost zahrnout do ŠVP úpravu obsahu a výsledků vzdělávání pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními i tehdy, pokud se nejedná o žáky s lehkým mentálním postižením. Na úrovni ŠVP bude možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků.
Od 1. září 2017 je v platnosti upravený RVP ZV. Změna se týká výuky plavání, které je od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekávané výstupy. Opatření ministryně, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 školského zákona mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, je zveřejněno zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-1-1.
4.3 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV,
průřezovým tématům a dalším cílům základního vzdělávání MŠMT nadále doporučuje všem školám zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. V rámci možnosti výuky dvou typů písma, tj. vázaného i nevázaného, byl pro školy vydán informační dokument, který předkládá určitá pravidla používání obou typů písma, a to pro školy, žáky i zákonné zástupce. Dokument lze nalézt na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani. Doporučuje se stále průběžně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností. Lze využít také poznatků vyplývajících z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA na webových stránkách České školní inspekce http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Vyuziti-vysledku-vyzkumu. Cizí jazyk Další cizí jazyk Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. CLIL a výuka některých předmětů v cizím jazyce Pokud školy využívají metodu CLIL, tj. integrovanou výuku nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka, kdy si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně, přičemž míra používání cizího jazyka může být různá, uvedou tuto informaci ve svých ŠVP a nepotřebují souhlas MŠMT. Pokud školy chtějí vyučovat předmět v cizím jazyce
v plném rozsahu, musí žádat MŠMT o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce dle Výnosu č. 9/2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce. (zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vynos-c-9-2013-kterym-se-upravuje-postup-pri-povolovani). Výuka dějin Důležitou součástí vzdělávacího oboru Dějepis jsou moderní a soudobé dějiny. Vzhledem k trvající potřebě podpořit a kvalitativně pozdvihnout tuto součást vzdělávacího oboru doporučujeme školám využívat Doporučení k výuce dějin 20. století, přístupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1. Obrana vlasti Téma přípravy občanů k obraně státu bylo začleněno od září 2013 do RVP ZV. Vzhledem k nedostatečnému povědomí veřejnosti včetně pedagogů o této složce občanských kompetencí vypracovalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s MŠMT přehled základních informací a metodické doporučení. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17799/podklady-k-vyuce-pripravy-obcanu-k-obrane-statu-v-zakladnich-skolach.html/. Člověk a svět práce MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Text metodického doporučení je k dispozici zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-vyuce-vzdelavaciho-oboru-clovek-a. Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona) Pokud žák (český občan) v období plnění povinné školní docházky pobývá se zákonnými zástupci v zahraničí, plní povinnou školní docházku v souladu s § 38 školského zákona. Novela školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) umožňuje nahradit výsledky zkoušek v kmenové škole doloženými výsledky vzdělávacích institucí, které v souladu se smlouvou uzavřenou s MŠMT poskytují českým občanům v zahraničí výuku českého jazyka a českých reálií. Informace k této problematice jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici

Od 1. září 2017 jsou účinné změny provedené novelou školského zákona, konkrétně zákonem č. 101/2017 Sb., které upravují plnění povinné školní docházky v zahraničí. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škole nebo formou individuální výuky v zahraničí může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (kmenová škola). Zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí a nemá kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo MŠMT, a to způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Zrušení povinnosti být žákem kmenové školy v ČR neznamená zrušení povinnosti dokládat plnění povinné školní docházky v zahraničí. Mění se jen adresát tohoto oznámení. Nově se jím stává MŠMT.

Od 1. září je tedy zcela a výlučně v kompetenci zákonných zástupců žáků se rozhodnout, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě ve věku povinné školní docházky do kmenové školy v ČR. Ředitelka nebo ředitel základní školy v ČR proto nemůže na základě vlastního rozhodnutí a bez souhlasu zákonného zástupce vyřadit tyto žáky z evidence školy (ukončit jim docházku do školy) nebo je pouze z důvodů plnění povinné školní docházky v zahraničí nezapsat do 1. ročníku základní školy.
Individuální vzdělávání
Na základě novely školského zákona č. 178/2016 Sb. lze individuální vzdělávání povolit žákovi prvního i druhého stupně základní školy. Jednou z podmínek pro povolení individuálního vzdělávání ředitelem školy je, že osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve
školním roce 2017/2018 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2018; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2018;
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018;
• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2017 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2018. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2018. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).
Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 812 144, 234 811 335).
5.2. Termíny maturitních zkoušek Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2018, v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2018. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve. Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2018, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období 2018 a do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období 2018. V jarním zkušebním období 2018 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2018 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz. Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do 28. února 2018, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2018 pro jarní zkušební období a do 30. června 2018 pro podzimní zkušební období. Centrum jmenuje školního maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2018 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2018. Jarní zkušební období Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2018. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 3. dubna 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2018; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2018. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 3. dubna 2018, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Celkové hodnocení maturitní zkoušky Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2018. Podzimní zkušební období Společná část maturitní zkoušky Didaktické testy a písemné práce společné části se konají ve spádových školách v pracovní dny v období od 3. září do 10. září 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 1. února 2018 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání do 15. srpna 2018; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ústní zkoušky společné části se konají v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 2018. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2018. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel kmenové školy zpřístupní žákům. Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ředitel kmenové školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Profilová část maturitní zkoušky Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 3. září do 20. září 2018. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. Celkové hodnocení maturitní zkoušky Centrum zpřístupní ředitelům kmenových škol výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpřístupní Centrum řediteli školy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka. Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete na webových stránkách http://www.novamaturita.cz.
5.3 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání a oborů konzervatoří V souladu se zavedením povinné maturitní zkoušky z 3 zkušebních předmětů od školního roku 2020/2021 pro obory vzdělání gymnázií a lyceí a další obory vzdělání od školního roku 2021/2022 stanovenými v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb., jsou vydány opatřeními ministr školství, mládeže a tělovýchovy 4 dodatky k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání kategorie M, L0, H a L5 a oborům konzervatoří. Opatření č. 1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání a oborů konzervatoří v oborech vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví, 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a 82 Umění a užité umění, upravuje počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky na 3 zkoušky a dále se ve třech oborech vzdělání kategorie L5 navyšuje počet hodin Jazykového vzdělání (český jazyk a literatura, cizí jazyk). Opatření č. 2, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, navyšuje počet hodin Matematického vzdělávání ve vyjmenovaných oborech vzdělání a dále pro maturitní zkoušku konanou v roce 2021 se všem oborům vzdělání kategorie M (kromě oborů lyceí) a L0 stanovuje počet povinných zkoušek profilové části na 3 zkoušky. Opatření č. 3, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H, navyšuje u některých oborů vzdělání počet hodin Matematického vzdělávání. Opatření č. 4, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů vzdělání nástavbového studia kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, navyšuje počet hodin Matematického vzdělávání a Jazykového vzdělávání (český jazyk a literatura, cizí jazyk) a dále pro maturitní zkoušku konanou v roce 2021 se těmto oborům vzdělání stanovuje počet povinných zkoušek profilové části na 3 zkoušky.
Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 811 314, 234 811 494).
5.4 Termíny závěrečných zkoušek Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy. Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2018. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může stanovit ředitel školy po projednání s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2018. Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2018 krajský úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2018. V březnu a dubnu 2018 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební dokumentace na webovém portálu https://skola.novazaverecnazkouska.cz. V lednu 2018 budou tamtéž zveřejněna zadání samostatných odborných prací. V březnu 2018 školy obdrží metodickou příručku Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole, školní rok 2017/2018 (elektronicky). Aktuální informace pro školy jsou zveřejňovány na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

Bližší informace poskytne referát NÚV (274 022 411, 274 022 424, 274 022 103 nebo odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485).
5.5 Pokusné ověřování ukončování vzdělávání v oborech vzdělání
s výučním listem (model L a H) Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (dále jen „model L a H“) navazuje na úpravu § 58 odst. 5 novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterou bylo umožněno získat v oborech vzdělání s kódovým označením L0 vedle maturitního stupně vzdělání také stupeň vzdělání s výučním listem. Nově se do podmínek pokusného ověřování začleňuje tabulka komplementárních oborů H náležících jednotlivým oborům L0. Pokusné ověřování modelu L a H se prodlužuje do školního roku 2023/2024.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485).
5.6 Pokusné ověřování oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační
technologie se zaměřením na kybernetickou bezpečnost Vyhlášené pokusné ověřování vychází z požadavků Sektorové dohody pro kybernetickou bezpečnost a má za cíl ověřit nastavení profesní přípravy žáků v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. V rámci pokusného ověřování bude ověřen obsah a forma vzdělávání v odborné složce školního vzdělávacího programu oboru vzdělání Informační technologie 18-20-M/01. Problematika kybernetické bezpečnosti je v souladu se stanoviskem NBÚ, který je pověřen lokalizací Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1148 ze dne 6. 7. 2016 o opatřeních k zajištění vysoké úrovně bezpečností sítí a informačních systémů v Unii. Pokusné ověřování bude realizováno od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2024.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485).
5.7 Termíny konání absolutorií v konzervatoři Při konání absolutorií v konzervatoři se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. Při absolutoriu v konzervatoři se obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy koná v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy. Téma absolventského výkonu a téma absolventské práce stanoví žákovi ředitel školy nejpozději 6 měsíců před zahájením konání absolutoria v konzervatoři. Absolventský výkon se může konat nejdříve od 10. Února 2018. V případě, že žák koná ve stejném ročníku maturitní zkoušku i absolutorium, může ředitel školy rozhodnout o konání absolutoria i v období od 1. Července do 31. Července 2018. Předseda a členové zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři jsou jmenováni nejpozději do 5. Února 2018. Předsedu jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Jmenování se vztahuje i na náhradní zkoušky a opravné zkoušky.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485).
Vyšší odborné vzdělávání
6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června 2018. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Podle § 97 odst. 1 školského zákona se uchazeč stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října 2017.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485).
6.2. Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Ukončování vzdělávání absolutoriem upravuje § 101 a § 102 školského zákona a § 7 až § 9 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předsedu zkušební komise pro absolutorium jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z dané zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485).
Vysoké školství – přijímání uchazečů
7.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro
akademický rok 2017/2018 Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí § 48 až § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit na úřední desce vysoké školy nebo fakulty veškeré informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně čtyřměsíčním) před termínem stanoveným pro podání přihlášky. V případě nově akreditovaných studijních programů se oznámení lhůty pro podání přihlášek ke studiu těchto programů zkracuje na jeden měsíc. Informace o přijímacím řízení a možnostech studia jsou umístěny především na webových stránkách jednotlivých vysokých škol. Seznam vysokých škol a akreditovaných studijních programů je přístupný na webové stránce MŠMT na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi. Odkazy na webové stránky jednotlivých vysokých škol jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3. Přehled akreditovaných studijních programů a oborů na vysokých školách je uveden na https://aspvs.isacc.msmt.cz. Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů je umístěn na http://krakatau.uiv.cz/registrvssp/. Informace o možnostech získání vysokoškolského vzdělání na vysokých školách v České republice lze vyhledat též na Portálu veřejné správy pod životními situacemi, pod heslem „vzdělání, věda a výzkum“, na adrese: https://portal.gov.cz.
Bližší informace poskytne odbor vysokých škol (tel. 234 811 705).
Státní jazykové zkoušky
8.1 Termíny státních jazykových zkoušek Termíny státních jazykových zkoušek pro školní rok 2017/2018 jsou stanoveny pro všechny jazyky takto:
• Státní jazyková zkouška speciální (překladatelská a tlumočnická podle zájmu): 23. listopad 2017
• Státní jazyková zkouška základní: 18. květen 2018
• Státní jazyková zkouška všeobecná: 25. květen 2018
Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 811 818).
Státní zkoušky z grafických disciplín
9.1 Termíny státních zkoušek z grafických disciplín Grafickými disciplínami se rozumí psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopis a stenotypistika. Státní zkoušky se budou konat v jarním a zimním zkušebním období u MŠMT zřízené a k tomu pověřené právnické osoby (dále jen „zkušební instituce“1) nebo u právnické osoby vykonávající činnost střední školy, která o jejich uspořádání požádá zkušební instituci. Termín zkoušek ve škole může být stanoven i mimo jarní a zimní zkušební období. Termíny zkoušek u zkušební instituce vyhlásí zkušební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 15. října 2017 pro zimní zkušební období a nejpozději do 15. dubna 2018 pro jarní zkušební období. Přihlášku podává uchazeč nebo škola zkušební instituci nejpozději do 15. listopadu pro zimní zkušební období a nejpozději do 15. května pro jarní zkušební období. Přihlášku ke zkoušce ve škole konané mimo jarní a zimní zkušební období podává škola zkušební instituci nejméně 30 dnů před jejím plánovaným konáním.
Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 485) nebo Národní ústav pro vzdělávání (tel. 274 022 111).
1 Touto zkušební institucí je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weillova 1271/6, 102 00 Praha 10, www.nuv.cz).
Základní umělecké vzdělávání
10.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké
vzdělávání Ve školním roce 2017/2018 se v základních uměleckých školách vyučuje v přípravných ročnících a v 1. Až 5. Ročníku I. Stupně základního studia a ve všech 4 ročnících II. Stupně základního studia podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Zavedení výuky podle ŠVP není možné učinit plošně, tj. ve všech ročnících zároveň. Manuál k tvorbě ŠVP ZUV a další informace naleznete na webových stránkách http://www.rvp.cz. Informace k metodické podpoře pedagogů základních uměleckých škol v oblasti řízení zavádění ŠVP jsou uvedeny na webových stránkách http://www.nidv.cz (Projekt ESF PODPORA ZUŠ). V ročnících, v nichž se zatím podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZUV nevyučuje, se poskytuje vzdělávání podle dosavadních učebních dokumentů.
Bližší informace poskytne oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání (tel. 234 812 131).
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Společné (inkluzívní) vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty (dále jen „žáky“), tedy také pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením a děti a žáky nadané. Nedílnou součástí ŠVP musí být zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, a to i přesto, že aktuálně se tito žáci ve škole nevzdělávají. ŠVP je mj. i základní informací pro případné uchazeče o vzdělávání (nebo o přestup), žáci mohou být zahrnuti do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či žáků nadaných i v průběhu vzdělávání. Podpora inkluzívního vzdělávání se legislativně opírá o novelu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela školského zákona (č. 82/2015 Sb.), především § 16, účinná od 1. Září 2016 přinesla změnu v systému podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu, a to všech bez rozdílu. Změna školského zákona přinesla především zlepšení finančních podmínek pro zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dává žákům a jejich zákonným zástupcům možnost zvolit si, kde se bude jejich dítě vzdělávat. S účinností od 1. 9. 2016 jsou státem garantovány finanční prostředky na podpůrná opatření, která na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb doporučila školská poradenská zařízení. Na novelu školského zákona navazuje jako prováděcí předpis vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Předmětem úpravy ve vyhlášce jsou pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak pravidla poskytování podpůrných opatření. Vyhláška dále obsahuje úpravu organizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a úpravu vzdělávání žáků nadaných. Upravený RVP ZV (2016) nahradil zrušenou Přílohu 2 Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a přinesl potřebná zpřesnění. Nová úprava RVP ZV (2016) tak umožňuje vzdělávat žáky s lehkým mentálním postižením i ve školách hlavního vzdělávacího proudu s využitím individuálního vzdělávacího plánu, pokud takový způsob vzdělávání zvolí zákonný zástupce dítěte a zároveň jej svým doporučením podpoří školské poradenské zařízení.
Bližší informace poskytne oddělení speciálního vzdělávání (tel. 234 811 670).
Maximální rozvoj potenciálu a rozvoj nadání prostřednictvím aktivit Systému podpory nadání a jeho krajských sítí je zakotven také v Koncepci podpory rozvoje nadání a péči o nadané na období let 2014 – 2020.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce v oblasti mládeže (tel. 234 811 136), kontakty na krajské sítě a konkrétní aktivity jsou k dispozici na www.talentovani.cz.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů podle § 16 odst. 9 školského zákona Pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona zřizovat školy, třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze žáka, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu s nejlepším zájmem dítěte, žáka nebo studenta. V této souvislosti byl rozšířen okruh škol, u nichž není nutné dodržet pravidlo, že se ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávají pouze žáci s jedním druhem znevýhodnění, resp. Že s jiným druhem znevýhodnění se může v této třídě vzdělávat maximálně 25 % žáků. Toto pravidlo se tak neuplatní u mateřské a střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Rovněž se počet žáků, z něhož se určuje čtvrtina (25 %) nově neodvíjí od aktuálního počtu žáků ve třídě, ale od nejvyššího přípustného počtu žáků ve třídě.
Bližší informace poskytne oddělení speciálního vzdělávání (tel. 234 811 670).
Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení
12.1 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve
školách Platný seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, je obsažen ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/28kolství-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013?highlightWords=seznam+u%C4%8Debnic.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).
12.2 Poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních Na novelu školského zákona navazuje také vyhláška č. 197/2016 Sb. ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. V rámci vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných byly provedeny některé změny, které se týkají především délky lhůt pro provedení posouzení speciálních vzdělávacích potřeb. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 3 měsíců a délka platnosti doporučení ke vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině uvedené v § 16 odst. 9 je zpravidla 2 roky. Tedy není vyloučena delší platnost a zároveň byla prodloužena i platnost doporučení v případě žáků se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením. Výsledky vyšetření jiným specialistou (zejména lékařem) nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci zpravidla starší než 3 měsíce. Na základě doporučení vydaných před 1. září 2016 je možné poskytovat podporu i po tomto datu. Přesto je však možné i po 1. září 2016 požádat školské poradenské zařízení o novou diagnostiku, která bude odpovídat možnostem podpůrných opatření dle novely školského zákona účinné po 1. září 2016. Dle § 16b školského zákona může dítě, žák, student nebo jeho zákonný zástupce do 30 dnů od obdržení zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízení požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou MŠMT prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může žádat také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci. Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením.
Bližší informace poskytne speciálního vzdělávání (tel. 234 811 670).
Primární prevence rizikového chování
13.1 Preventivní program školy Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na předcházení rizikového chování žáků, na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje „Preventivní program školy“. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. v platném znění ke standardním činnostem školního metodika prevence.
Bližší informace poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).
13.2 Individuální výchovný program MŠMT připravilo a schválilo pro školy „Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků“ včetně tří formulářů, které doporučuje k využívání při řešení problémového chování žáků ve školách. Materiál je dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan, kde je také k dispozici materiál „Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).
13.3 Dotační program pro programy primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže Z dotací MŠMT jsou podporovány programy zaměřené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Dotační program určený pro aktivity v oblasti specifické primární prevence a bezpečného klimatu ve školách je vyhlašován každoročně k 30. Červnu pro následující kalendářní rok. Uzávěrka žádostí je 30. Září 2017. Bližší informace a metodiku podávání žádosti naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace .
Bližší informace poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).
13.4 Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů
školské primární prevence rizikového chování Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Provádění certifikací zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT. Bližší informace, kontakty, dokumenty i formuláře najdete na http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace.
Bližší informace poskytne Národní ústav pro vzdělávání, Pracoviště pro certifikace (tel. 774 089 189) a oddělení institucionální a prevence (tel. 234 811 698).
13.5 Metodické pokyny a doporučení Metodické pokyny a doporučení k prevenci rizikového chování dětí a mládeže a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.
Bližší informace k oblasti primární prevence rizikového chování poskytne oddělení institucionální výchovy a prevence (tel. 234 811 331).
13.6 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory
bezpečnosti pro děti Smyslem Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU) je zavést systematický přístup k prevenci úrazů a násilí v ČR. Školy mohou s tímto centrem spolupracovat a obracet se na něj i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této oblasti. Informace o činnosti centra jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/narodni-koordinacni-centrum-prevence-urazu-nasili-a-podpory.
Bližší informace poskytne oddělení základního vzdělávání (tel. 234 811 250).
Informace České školní inspekce
14.1 Informační systémy České školní inspekce Školy a školská zařízení jsou oprávněny, resp. v některých případech povinny pracovat s vybranými informačními systémy České školní inspekce. Přístup do systémů je možný z jednotné přihlašovací adresy https://inspis.csicr.cz, případně lze využít adres přímo pro jednotlivé systémy a moduly.
• InspIS SET (inspekční systém elektronického testování)
a) modul certifikovaného testování: modul pro zjišťování výsledků vzdělávání,
povinné (v případě realizace testování ze strany České školní inspekce), b) modul školního testování, e-learning: modul pro zjišťování výsledků vzdělávání prováděná na úrovni školy s možností využití vložených testů i tvorby vlastních testů a úloh, dobrovolné, c) modul domácího testování: přístupné široké veřejnosti, dobrovolné, d) aplikace InspIS SETmobile: určeno pro testování prostřednictvím chytrých mobilních zařízení, zejména v rámci modulů školního a domácího testování, přístupné široké veřejnosti, dobrovolné. (https://set.csicr.cz)
• InspIS DATA (systém pro sběr a vyhodnocování dat) slouží mj. pro vyplňování záznamů o úrazech a realizaci inspekční činnosti v rámci inspekčního elektronického zjišťování (INEZ) prováděného formou dotazníků pro ředitele škol a školských zařízení apod., povinné https://inspis.csicr.cz,
• InspIS ŠVP (systém pro tvorbu a administraci školních vzdělávacích programů) modul pro práci se ŠVP, dobrovolné https://inspis.csicr.cz,
• InspIS PORTÁL (portál informací o školách) modul pro zveřejňování základních informací o školách, inspekčních zpráv, možnost vyhledávání škol širokou veřejností podle zadaných parametrů, dobrovolné https://portal.csicr.cz,
• InspIS HELPDESK modul pro informační podporu uživatelů informačních systémů České školní inspekce, pro zasílání a zodpovídání dotazů https://helpdesk.csicr.cz.
14.2 Reporty z dat České školní inspekce – metodická podpora Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy/školského zařízení nabízí vybraným druhům škol a školských zařízení k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol/školských zařízení stejného druhu v rámci daného kraje i celé České republiky. Ke dni uzávěrky podkladů pro vydání Souboru pedagogicko-organizačních informací jsou k dispozici následující reporty pro následující druhy škol a školských zařízení: Kriteriální hodnocení školy/školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ)
Report poskytuje informace o výsledcích hodnocení školy/školského zařízení v jednotlivých kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy a také srovnání se souhrnným hodnocením škol a školských zařízení stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR. Materiální a prostorové podmínky školy/školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) Report poskytuje informace o tom, zda a do jaké míry umožňují materiální a prostorové podmínky naplňovat cíle vzdělávání stanovené ve školním vzdělávacím programu dané školy/školského zařízení, a nabízí také srovnání se situací škol a školských zařízení stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR. Porušení předpisů (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ) Report poskytuje informace o porušení vybraných právních předpisů ve vymezených oblastech ze strany školy/školského zařízení a také srovnání četností porušení daných předpisů ve školách/školských zařízeních stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR. Výsledky testování prováděného Českou školní inspekcí (ZŠ, SŠ) Report poskytuje informace o rozložení výsledků žáků v jednotlivých testováních prováděných Českou školní inspekcí, kterých se škola účastnila, a také srovnání se souhrnnými výsledky testovaných žáků ostatních škol příslušného kraje i celé ČR. Reporty jsou dostupné ředitelům škol po přihlášení do systému InspIS DATA, kde se jim po výběru možnosti sestavy/uložené sestavy v horním panelu nabídne výše vymezený přehled reportů. Po kliknutí na daný report se přepočítají příslušná data a report řediteli školy zobrazí aktuální informace a jednotlivá porovnání. Informace o aktuální dostupnosti a zaměření reportů pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce, na nichž naleznete také další nástroje metodické podpory, které Česká školní inspekce jednotlivým aktérům v počátečním vzdělávání nabízí (model tzv. kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, formuláře pro hodnocení vybraných gramotností, hospitační záznamy, publikace z mezinárodních šetření apod.).
14.3 Mezinárodní šetření ve školním roce 2017/2018 Ve školním roce 2017/2018 budou realizována následující mezinárodní šetření výsledků žáků:
• hlavní šetření PISA 2018, v souladu s mezinárodním harmonogramem v období od konce března do začátku května 2018 (26. 3. až 4. 5.); test a dotazník pro patnáctileté žáky, dotazník pro ředitele škol (http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA)
• hlavní šetření TALIS 2018, v souladu s mezinárodním harmonogramem v období od března do května 2018 (přesná data zatím nebyla stanovena); dotazníky pro učitele a ředitele škol (http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS)
• pilotní šetření TIMSS 2019 - modul elektronického testování eTIMSS, v souladu s mezinárodním harmonogramem v období od března do dubna 2018 (přesná data zatím nebyla stanovena), test a dotazník pro žáky 4. ročníku základních škol, dotazníky pro učitele, ředitele škol, rodiče (http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS). Školy zařazené do šetření budou informovány nejpozději v průběhu listopadu 2017.

14.4 Zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání ve školním
roce 2017/2018 Ve dnech 13. listopadu až 24. listopadu 2017 provede Česká školní inspekce zjišťování výsledků vzdělávání žáků, které se bude týkat žáků 2. ročníků vybraných středních škol a 9. ročníků vybraných základních škol. Ověřována bude dosažená úroveň ve sledovaných oblastech matematické, čtenářské, sociální a mediální gramotnosti. Školy, které byly zařazeny do výběrového vzorku, již příslušné informace spolu s dalšími podrobnostmi obdržely.
Bližší informace poskytne Česká školní inspekce (tel. 251 023 127, posta@csicr.cz).

Mládež a mimoškolní aktivity
15.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní
neziskové organizace na rok 2017/2018 Organizace, které realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež anebo zaměřují svou činnost na podporu a rozvoj nadání, mohou žádat o dotaci v dotačních programech vyhlašovaných každoročně odborem pro mládež. Jedná se o následující programy: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017/2018 - určené pro nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“), které mají ve svých stanovách či zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z následujících typů - spolky2, ústavy3, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Programy slouží k naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 a jejich prostřednictvím je podporován rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalšími cíli programů je především podpora:
• vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci jednotlivých NNO,
• vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež,
• významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži,
• vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
• rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
• výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
• mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy. MŠMT může po určité časové období stanovit zvláštní priority, případně vyhlásit tematické výzvy. Program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - dotace jsou poskytovány na investiční výdaje na rekonstrukci a modernizaci základen, kluboven a dalších staveb a zařízení, které jsou v majetku NNO za předpokladu rozšíření a zkvalitnění podmínek pro aktivní prožívání volného času a snížení působení patologických jevů. Dotační program Podpora činnosti Informačních center pro mládež - určen pro podporu certifikovaných Informačních center pro mládež v České republice, hlavním cílem je usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže ve věku 13 - 30 let k informacím a podporovat rozvoj jejich kompetencí pro práci s informacemi. Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - spolugesce MŠMT (70 %) a krajů ČR (30 %) při vyhlášení programů na krajské úrovni zaměřených pro NNO, a na základě zadaných kritérií programu, informace na http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni
2 Vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník . 3 Zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník .

kontakt: petra.dvorakova@msmt.cz Podpora nadaných žáků základních a středních škol - bližší informace na http://www.msmt.cz/mladez/financni-podpora. Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence základních škol 2017, Excelence středních škol 2017 - program umožňuje odměnit učitele podle výsledků jejich žáků v zařazených soutěžích. Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky v základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Podle dosaženého počtu bodů v soutěžích (ve Věstníku MŠMT pro daný rok) obdrží školy finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. Nezbytnou podmínkou je vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné soutěže v elektronickém systému.
Bližší informace naleznete na http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-zakladnich-skol a na http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol a využít můžete i kontakt petra.dvorakova@msmt.cz .
15.2 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek - přehled soutěží a přehlídek na školní rok 2017/18 bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT - sešit 8/2017 - bližší informace naleznete na http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani.
Bližší informace poskytne oddělení koncepce v oblasti mládeže (tel. 234 811 136). Konkrétní informace o realizaci soutěží v gesci NIDV v daném školním roce naleznete na www. talentovani.cz.
15.3 Informace ke sportovním aktivitám škol Školní ceny Fair play uděluje MŠMT společně s Českým olympijským výborem. Ceny jsou udělovány za mimořádnou odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, mimořádný mravní čin a skutky ve škole, čestné sportovní jednání ve škole, školních akcích a zejména při sportovních soutěžích a sportu obecně a za celoživotní práci ve školní tělesné výchově. Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu a s doporučením ředitele školy se zasílá na adresu: MŠMT, odbor sportu, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (blíže na internetových stránkách MŠMT).
Bližší informace poskytne odbor sportu (tel. 234 811 465).

Rejstřík škol a školských zařízení, statistické zjišťování
16. 1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku Stejně jako v minulých letech se podává žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok u příslušného krajského úřadu nejpozději do 30. září 2017. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením MŠMT do 30. listopadu 2017. Na vyřízení žádosti má správní orgán lhůtu 90 dnů. V souvislosti s vydáním Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy jednotlivých krajů se žádost o zápis do rejstříku nebo změny v oborech vzdělání posuzuje podle parametrů uvedených v obou dokumentech. To znamená, že v případě, že se posouzením žádosti zjistí, že žádost není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje (§ 148 odst. 3 písm. a) školského zákona), nemůže být žádost kladně vyřízena. Další kritéria jsou uvedena přímo v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 a dlouhodobých záměrech krajů. MŠMT v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 - 2020, vydalo seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku škol a školských zařízení je nutná dohoda v rámci Asociace krajů ČR a MŠMT. Seznam oborů je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-a-2. V případě žádosti o formální změny v údajích podle § 149 odst. 4 školského zákona (identifikace právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, identifikace zřizovatele, změna v údajích o řediteli právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, a osobě, která je jejím statutárním orgánem), provede správní orgán tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky. Na základě novely školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb., který nabyl účinnosti ke dne 1. 9. 2016, se v § 144 odst. 1 doplnila mezi údaje vedené v rejstříku škol a školských zařízení adresa elektronické pošty právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, a elektronická adresa jejího zřizovatele, pokud se jedná o příspěvkovou organizaci nebo školskou právnickou osobu. Změny těchto údajů se provádějí podle ustanovení § 149 odst. 2 školského zákona. V případě lesní mateřské školy se v rejstříku škol a školských zařízení uvádí, že se jedná o lesní mateřskou školu a jako údaj místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb se uvádí místo, kde zejména probíhá pedagogický program, kde má škola zázemí. K žádosti se nepředkládá podle § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona stanovisko stavebního úřadu.
Na základě novely školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. 9. 2016 a zákonem č. 101/2017 Sb., který jej zpřesňuje, se zápis změny v údajích o místech poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u všech škol a školských zařízení zapisuje do rejstříku škol a školských zařízení podle ustanovení § 149 odst. 1 školského zákona, tj. na podání žádosti se vztahuje § 146 tohoto zákona a správní řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí.
Bližší informace poskytne oddělení školského rejstříku (tel. 234 811 347).
16.2 Informace o resortních statistických zjišťováních Statistické agendy resortu školství, včetně sběrů dat regionálního školství zabezpečuje metodicky i technicky odbor školské statistiky, analýz a informační strategie. Sběr dat probíhá podle § 28 odst. 5 školského zákona a řídí se vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů. Školy a školská zařízení předávají data výkazů výhradně v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace v závazných termínech podle výše uvedené vyhlášky. Formuláře výkonových výkazů (řady S, Z, R) a výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích (PAM), závazné metodické pokyny pro jejich vyplnění, termíny předávání dat a další informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze získat na http://www.msmt.cz/, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy (S, Z, R) a Výkazy PAM nebo http://sberdat.uiv.cz/login pod odkazem Informace. Školy/školská zařízení průběžně celoročně elektronicky vykazují zahájení/ukončení poskytování podpůrných opatření a informace o prvně rediagnostikovaných dětech, žácích a studentech ve výkazu R 44-99. MŠMT tyto údaje pravidelně v měsíčních intervalech agreguje pro účely úpravy rozpočtu a poskytuje je správním úřadům.
Statistické zpracování údajů o žácích a studentech (resp. absolventech) základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bude i ve školním roce 2017/2018 probíhat pouze prostřednictvím předávání individuálních údajů ze školních matrik. Školy budou i nadále odesílat správnímu úřadu potvrzenou sestavu příslušného vygenerovaného výkazu. Předávání dat je upraveno výše citovanou vyhláškou č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podzimní sběr dat ze školních matrik probíhá ve dvou termínech. K termínu k 30. září 2017 sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ a konzervatoří, k 31. říjnu 2017 sběr dat ze školních matrik VOŠ, přijímací řízení VOŠ, se individuální údaje ze školních matrik předávají také k rozhodnému datu 31. března 2018. Bližší informace a aktuální zprávy ke sběru dat ze školních matrik lze získat na http://www.msmt.cz, odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Školní matrika.
Bližší informace poskytne odbor školské statistiky, analýz a informační strategie (tel. 234 815 452).

Informace o vzdělávacích programech pro pedagogické pracovníky
17.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) je zajištění úkolů, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení se zvláštním zřetelem na školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníky pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. NIDV připravuje a organizuje programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro všechny druhy a typy škol a školských zařízení v celé ČR, zaměřuje se i na vzdělávání zaměstnanců přímo řízených organizací MŠMT. Nabídka DVPP bude ve školním roce 2017/2018 rozdělena do hlavních vzdělávacích oblastí: a) Předškolní vzdělávání, b) Základní vzdělávání, c) Střední vzdělávání, d) Management, e) Jazykové vzdělávání, f) Informační a komunikační technologie, g) Studia ke splnění kvalifikačních předpokladů (Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga, Kvalifikační studium pro pedagogy volného času vykonávající komplexní pedagogickou činnost a pro vychovatele), h) Studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Koordinátor ICT, Koordinátor ŠVP, Didaktické studium jazyků), i) Konzultační centra k realizaci ŠVP ZV a PV, j) Základní a střední umělecké školy, k) Vzdělávání zaměstnanců přímo řízených organizací, l) Zájmové a neformální vzdělávání. MŠMT aktuálně podporuje priority v oblasti DVPP formou resortních projektů NIDV, kde většina nabízených vzdělávacích programů je pro pedagogy zdarma:
• CISKOM (příprava pedagogů pro výkon funkce ve školní maturitní komisi) – NIDV ve spolupráci s CZVV připravuje učitele středních škol na společnou část maturitní zkoušky. http://nidv.cz/cs/programovanabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ http://www.novamaturita.cz/vysoke-skoly-a-vos.html .
• Podpora výuky matematiky na základních a středních školách – zejména se nabízí a realizuje vzdělávací program „Matematika pro život“, určený k metodické podpoře učitelů ke zkvalitnění výuky matematiky na ZŠ a SŠ. Realizován bude i celostátní třídenní program „Škola matematických dovedností“.
• Podpora ZUŠ – pilotáž kurzu Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel a management ZUŠ.
• Podpora témat vládních usnesení „Globální rozvojové vzdělávání“ – účastníci všech druhů a typů škol a školských zařízení získají aktuální informace a metodickou podporu v dané oblasti.
• Školská legislativa pro praxi – cílem informačních seminářů je poskytnout managementu škol a školských zařízení v každém kraji nové informace ze školských i mimoškolských legislativních norem souvisejících se vzdělávacím procesem.
• Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 – příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro podporu rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení a realizace již tradiční celostátní ICT konference. NIDV vyhlásilo v červnu 2017 VII. ročník celostátní soutěžní přehlídky DOMINO pro učitele ZŠ a SŠ ve tvorbě nápaditých metodik výuky s využitím digitálních technologií. Do soutěže se můžou učitelé zapojit do konce listopadu 2017. Finálové kolo proběhne na začátku roku 2018. Více informací na stránkách http://domino.nidv.cz/2017/stranka/o-soutezi.
• Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017–2022“ a vícejazyčnosti ve školách – příprava a realizace vzdělávacích programů (dlouhodobě je zájem o výuku cizích jazyků v kurzech „Brána jazyků otevřená“), doplňující didaktické studium cizího jazyka – anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk, metodická podpora pedagogických pracovníků – vyučujících cizích jazyků při prohlubování jejich jazykových i didaktických kompetencí s ohledem na stále širší využívání digitálních technologií a digitálních výukových systémů. Velmi úspěšné jsou každoroční celostátní konference v Praze a ve Zlíně zaměřené na podporu vícejazyčnosti.
• Primární prevence rizikového chování – nabídka vzdělávacího programu k prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na školách v ČR – film „Zuřivec“ ve spolupráci s norskými odborníky http://www.zurivec.cz/.
• Šikana a její řešení – vzdělávání pedagogů a dalších odborníků na řešení šikany pod odbornou garancí Dr. M. Koláře, resortní projekt v sobě zahrnuje i 2 celostátní konference v Praze a v Brně na podzim 2017.
• NIDV koordinuje implementaci projektu „Hodina pohybu navíc“. Realizuje vzdělávací programy pro učitele TV a trenéry a pro učitele 1. st. ZŠ a vychovatele školních družin a školních klubů na všech svých krajských pracovištích http://hop.rvp.cz.
• Významná historická výročí – resortní projekt v sobě zahrnuje 2 celostátní konference na téma „Tenkrát v roce 1968“ (2017) a „Vznik Československé republiky“ na jaře 2018. Konference budou navíc podpořeny vzdělávacími programy realizovanými v jednotlivých krajích. Více informací k DVPP na webu NIDV: http://nidv.cz/cs/programovanabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
Vzdělávací programy pořádané NIDV a podpořené finančními prostředky ESF – Individuální projekty systémové: Projekt „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ – cílem je zkvalitnit procesy strategického řízení a plánování ve školách a současně nastavit priority rozvoje škol tak, aby byly v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání. Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – cílem je zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků, vedoucích pedagogických pracovníků a prohloubení znalostí zástupců veřejné správy a prostřednictvím informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt „IMKA“ – cílem je komplexně připravit, ověřit a implementovat metody, opatření a nástroje, které zajistí úspěšné zavedení a přijetí kariérního systému učitelů. Více informací na webu NIDV: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf.ep/
Projekty podpořené z programu Erasmus+ – cílem projektu „European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers“ (2015–2018) je podpořit mechanismy vzájemného profesního rozvoje mezi samotnými učiteli, stejně jako učiteli a dalšími zainteresovanými stranami z řad jiných vzdělavatelů, zástupců státní správy, samosprávy či místních nestátních organizací. Plánovaným výstupem projektu je nastavení metodologického rámce založeného na ověřených zkušenostech, který by usnadňoval kolaborativní učení a přenos zkušeností mezi učiteli v Evropě. Mezi partnery jsou vysoké školy z Finska, Velké Británie a Irska i litevský Národní vzdělávací institut. Další vzdělávání pedagogů v oblasti základního uměleckého vzdělávání – systémová podpora pedagogům, začínajícím učitelům a řídícím pracovníkům ZUŠ. Stěžejními tématy daného období jsou proces implementace ŠVP do praxe ZUŠ; úpravy ŠVP; metodická podpora pedagogických sborů a managementu ZUŠ a skupin učitelů napříč všemi uměleckými obory dle délky pedagogické praxe. Nabídku vzdělávacích programů a podrobnější informace naleznete na webových stránkách NIDV: http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ Podpora managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání – podpora zahrnuje zejména 3 základní oblasti: 1. Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga – Studium pedagogiky b) (88 hodin), 2. DVPP v oblasti společného vzdělávání (podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) a 3. Konzultační centra NIDV – ve všech krajích. Jednotlivé aktivity jsou prostřednictvím krajských pracovišť NIDV nabízeny cílovým skupinám zdarma. Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky-cizinci ve školách – základní informační, metodická a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům škol při začleňování dětí/žáků-cizinců do výuky prostřednictvím 13 kontaktních center při krajských pracovištích NIDV. Více informací na http://cizinci.nidv.cz.
Podpora pedagogických pracovníků, žáků a rodičů v oblasti podpory nadání a péče o nadané – v rámci vytvářeného Systému podpory nadání v souladu s MŠMT a schválenou Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na roky 2014–2020 pracují při krajských pracovištích NIDV koordinátoři podpory nadání, kteří zprostředkovávají nabídku aktivit a dalších služeb pro žáky a učitele s využitím regionálních kapacit a zdrojů. Podrobné informace, kontakty na koordinátory a nabídku aktivit naleznete na www.talentovani.cz.
Přehled aktuální nabídky vzdělávacích aktivit s možností on-line přihlášení naleznete také přímo na http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/.
Rozcestník pro pedagogické pracovníky je informační podpora široké pedagogické veřejnosti umožňující rychlou orientaci v nejčastěji vyhledávaných informacích o vzdělávání v ČR. Více naleznete na webových stránkách http://rozcestnik.nidv.cz/.
Program Talnet - aktivity pro žáky ZŠ a SŠ – pro žáky základních a středních škol se zájmem o přírodní vědy půlroční až roční aktivity většinou nesoutěžního charakteru. Podrobnosti naleznete na www.talnet.cz.
Nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy volného času, vychovatele a pracovníky pracující s dětmi a mládeží – přehled aktuální nabídky v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na portálu Vzdělávacího modulu zájmového a neformálního vzdělávání na http://vm.nidv.cz/. Výzkumné zprávy a data z oblasti života dětí a mládeže v České republice – Národní registr výzkumů o dětech a mládeži spravovaný NIDV je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na nejmladší generaci. Portál shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V jeho elektronické knihovně jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Více informací na: www.vyzkum-mladez.cz.

NIDV v roce 2017 vyhlásí VII. ročník celostátní soutěžní přehlídky DOMINO ve tvorbě nápaditých metodik výuky s využitím digitálních technologií. Do soutěže se budou moci učitelé zapojit od června 2017 do konce listopadu 2017. Finálové kolo proběhne na začátku roku 2018. Více informací na stránkách domino.nidv.cz
Bližší informace poskytne Národní institut pro další vzdělávání (tel. 222 122 126).
17.2 Vzdělávací programy a další aktivity Národního pedagogického
muzea a knihovny J. A. Komenského a knihovny J. A. Komenského pro školy, knihovny a pedagogy Národní pedagogické muzeum a knihovny J. A. Komenského (NPMK) pořádá akreditovaný program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Současná literatura pro děti a mládež (termíny na webových stránkách www.npmk.cz). 1) Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského jako ústřední paměťová instituce
nabízí: − Interaktivní stálou expozici „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“ v českém a anglickém jazyce (1000 let vzdělanosti českého národa, písařský koutek, školní obrazy, vysvědčení aj.); − Současná literatura pro děti a mládež - akreditovaný program pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (termíny na webových stránkách www.npmk.cz).
• krátkodobé výstavy pedagogům, žákům a studentům: − Jsem Jehuda Bacon (říjen – prosinec 2017) - J. Bacon je celosvětově uznávaným výtvarníkem a mezinárodně respektovanou osobností. Ve svém díle reflektuje problematiku holocaustu (přežil čtyři koncentrační tábory), zároveň akcentuje svoji opětovně nalezenou víru v člověka – to vše díky pobytu v poválečných ozdravovnách P. Pittra. Přestože již od roku 1948 žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu. − Školství v době první republiky (únor – prosinec 2018) – v roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku novodobého československého státu. Výstava představí školství meziválečného Československa, jehož velký rozmach představoval jeden ze základních kamenů nového státu. Prvorepublikové školství proslulo především reformou inspirovanou zkušenostmi pedagogů ze Spojených států amerických. Stranou pozornosti však nezůstane ani zakladatelská a osvětová práce Čechů v méně rozvinutých částech tehdejšího Československa a zejména každodenní život ve školách. − Tady první republika! (únor – prosinec 2018) – krátká interaktivní výstava shrne základní informace o meziválečném Československu ve formě přístupné především dětským návštěvníkům. − Hurá do školy s Marií Terezií (do 31. prosince 2017) - výstava k 300. výročí narození Marie Terezie, jediné ženy na českém panovnickém stolci, která monarchii přetvořila v moderní stát.
• putovní výstavy pro všechny typy škol. Výstavy je možné zapůjčit i v elektronické formě. Speciální nabídku s technickými parametry lze nalézt na www.npmk.cz.
• speciální edukační pořady pro školy ve formě výtvarných dílen či specializovaných besed (i s využitím expozice a výstav). Všechny pořady jsou zaměřeny na každodenní život ve škole (vývoj psaní, výroba papíru), dějiny školství, osobnost J. A. Komenského aj. Pořady jsou přizpůsobeny pro žáky mateřských, základních i středních škol. Seznam lze nalézt na webových stránkách www.npmk.cz.
• projekt Historie školních budov je zaměřen na dokumentaci proměn podoby školních budov v ČR od nejstarších dob po současnost. Interaktivní mapa nabízí sdílení obrazových i písemných záznamů o školních budovách. Zařazeny budou jak dobové, tak novodobé snímky školních budov, tak jejich interiérů či detailů jejich výzdoby. Školám je nabízena zajímavá spolupráce. Více informací naleznete na www.npmk.cz/skolnibudovy.
• řadu odborných publikací k dějinám školství a k odkazu J. A. Komenského, kopie školních obrazů, vysvědčení, plakáty a další pomocné materiály k výuce. Seznam je k dispozici na www.npmk.cz.
2) Pedagogická knihovna J. A. Komenského je veřejnou specializovanou pedagogickou knihovnou s celostátní působností v gesci MŠMT. Knihovna spravuje cca 500 tis. svazků odborné literatury, učebnic a odborných periodik. Nabízí a poskytuje:
• knihovnické a informační služby především z oblasti pedagogiky, školství, výchovy, výzkumu, vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. − každý měsíc nabízí informace o nových knihách (oddíly: pedagogika, psychologie, ostatní) na svém webu, na informačních tabulích umístěných v budově a také na obrazovce ve čtenářském patře; − spolupráci na projektu „(Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země“ prostřednictvím společně vytvářené interaktivní mapy pomníků postavených na našem území na paměť padlých vojáků a legionářů připomenout státotvornou úlohu čs. legií, ukončení 1. světové války a vznik ČSR a v neposlední řadě zaznamenat neznámé a již zapomenuté lidské osudy spojené s 1. světovou válkou; − projekt „Čteme spolu“ - věnovaný jak začínajícím čtenářům a dětem se speciálními potřebami, tak také jejich pedagogům a dalším pracovníkům. Projekt je koncipován tak, aby umožnil dětem se do čtení více zapojit, aby jim pomohl zvyšovat jejich čtenářskou gramotnost jako nezbytný předpoklad k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení. Projekt nabízí tipy na nové knihy pro děti a mládež, elektronické verze povídek a pohádek, v sekci „Před 100 lety“ pak dobové příběhy pro děti; − interaktivní on-line výstavu „Prostorem a časem 1. světové války“, která je završením dílčích projektů rozvíjených v letech 2014 - 2017 k tématu Velké války, které jsou v ní zahrnuty a doplněny informacemi získanými z historických učebnic dějepisu, odborné a populárně naučné literatury a dobových školních výročních zpráv. − Centrum pro školní knihovny (CŠK) - určené učitelům a pracovníkům školních knihoven. Kontakty: Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského; www.npmk.cz; Adresa: Valdštejnská 18, 118 00 Praha 1, tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz. expozice a výstavy otevřeny pro veřejnost: úterý - neděle 10 - 17 hodin. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Sídlo: Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
Provoz pro veřejnost: pondělí - pátek 9 - 18 hodin www.npmk.cz/knihovna; pedknihovna@npmk.cz
Bližší informace poskytne Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (tel. 257 533 455).
Pedagogičtí pracovníci
18.1 Medaile MŠMT Medaile MŠMT se uděluje fyzickým nebo právnickým osobám, popřípadě skupině fyzických osob, za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy, nebo za mimořádný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání. Fyzické osobě lze medaili udělit též za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství při příležitosti životního nebo pracovního jubilea. Ocenění může být uděleno i osobě či instituci mimo resort, jestliže zásluha odpovídá předepsaným kritériím. Medaile MŠMT se uděluje ve dvou stupních: a) stříbrná - 1. stupeň, b) bronzová - 2. stupeň. Písemný návrh musí obsahovat: a) přesné označení oceňovaného (u osob jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa
bydliště a pracoviště; u institucí jejich název a sídlo s přesnou adresou), b) zdůvodnění navrhovaného ocenění. Medaili MŠMT uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy zpravidla jedenkrát ročně u příležitosti Dne učitelů 28. března; v případech hodných zvláštního zřetele lze Medaili udělit i mimo uvedený termín. Jedná-li se o ocenění udělované při příležitosti Dne učitelů, lhůta pro podání návrhů MŠMT je nejpozději do 31. ledna. O udělení Medaile MŠMT rozhoduje ministr při školství, mládeže a tělovýchovy. Medaili MŠMT lze udělit i k uctění památky "in memoriam". Statut Medaile MŠMT viz http://www.msmt.cz/file/10942.
Bližší informace poskytne oddělení péče o pedagogické pracovníky (tel. 234 811 569).
18.2 Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní
vzdělávání Předávání kulturních hodnot, ale i učení jako takové, může probíhat různými způsoby – pro školy je typické zejména předávání vzdělávacího obsahu pomocí pojmových schémat (slovními metodami) a prostřednictvím obrazových a textových didaktických prostředků a zdrojů. Pro paměťové instituce, tj. muzea, galerie, zpřístupněné památkové objekty s jejich mobiliáři, archivy a knihovny, je charakteristické, že určitý vzdělávací obsah je kromě již zmíněných způsobů předáván také prostřednictvím autentických sbírkových předmětů, památkových objektů, památníků a jiných zástupců bohatého kulturně historického dědictví ČR. Vzdělávání využívající sbírkových fondů a památek kulturně historického dědictví přitom probíhá buď skrze prezentační činnost paměťových institucí (skrze výstavy a expozice), nebo během různých typů nabízených edukačních programů. Paměťové instituce jsou dnes neopomenutelným činitelem jak vzdělávání formálního (tedy jako partner škol), tak vzdělávání neformálního a celoživotního. Kvalitní edukační programy paměťových institucí nabízejí nejen plnohodnotné vzdělávání v různých konkrétních oblastech, ale disponují také potenciálem utvářet kulturní hodnotovou orientaci žáků a veřejnosti, napomáhat k chápání společenskohistorických souvislostí nebo rozvíjet představivost, kreativitu a receptivitu žáků a veřejnosti. Škola může programy a expozice paměťových institucí využívat i pro upevňování a doplňování znalostí, jež žáci získali během školního vyučování. Je tedy zřejmé, že pro efektivitu vzdělávacího procesu je žádoucí využít všech způsobů předávání kulturních hodnot z generace na generaci a všech dostupných forem vzdělávání. Zajistit to lze, mimo jiné, systematickou spoluprací škol a školských zařízení s paměťovými institucemi. Školy a školská zařízení:
• mají možnost využít zveřejněné nabídky výstav, expozic a edukačních programů (včetně programů akreditovaných), mezi něž patří např. odborné přednášky na konkrétní témata, komentované prohlídky výstav, prohlídky s využitím pracovních listů nebo jiných didaktických prostředků (mobilních aplikací, muzejních vzdělávacích her, audioguidů apod.), animační programy, workshopy, výtvarné ateliery, exkurze, poznávací vycházky, besedy s významnými osobnostmi a autory, mimovýstavní prezentace sbírkových předmětů, ukázky tradičních technik a folkloru, soutěže, science show, environmentální programy, programy knihoven atp.; dále pak mohou využít paměťových institucí speciálně určených pro děti, žáky, studenty, vychovatele a pedagogy, mezi něž patří dětská muzea, science centra, archeoparky, ekomuzea, mobilní muzea a další typy inovativních muzejních institucí;
• mohou využívat územně dostupné či tematicky vhodné paměťové instituce; kontakty lze vyhledat např. na webové stránce Muzeoedu (Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií), který nabízí přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR; viz http://www.muzeoedu.cz/, Národního památkového ústavu http://www.pamatkynasbavi.cz/Czech/Edukacni-centra/ a na webové stránce Centrální evidence sbírek http://ces.mkcr.cz/, Rady galerií ČR www.radagalerii.cz a Asociace muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz;
• mohou vyhodnotit možnosti uplatnění nabízených výstav a programů pro zkvalitnění výuky a při mimoškolním vzdělávání, případně navrhnout rozšíření nabídky nebo její tematické změny podle svých potřeb, vyhodnocení postoupí paměťovým institucím s cílem kooperovat s paměťovou institucí při vzdělávání žáků nebo široké veřejnosti.
18.3 Ostatní aktivity a projekty Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby Iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti. Cílem projektu, který se bude v roce 2018 konat již pošesté, je zviditelnění všech forem uměleckého vzdělávání a všech aktivit neprofesionálního umění. Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury, MŠMT a Českou komisí pro UNESCO. Koordinátorem akce, která probíhá každoročně v měsíci květnu ve všech regionech České republiky, je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Partnery je Národní ústav pro vzdělávání a Akademie múzických umění v Praze. Více informací na: http://www.amaterskatvorba.cz/. Týden globálního vzdělávání
Celoevropskou akci Týden globálního vzdělávání (Global Education Week) pořádá každoročně North South Centre při Radě Evropy již od roku 1999. V České republice jsou připravovány akce a vzdělávací aktivity, do nichž se mohou školy i veřejnost zapojit a které podporují vzdělávání k odpovědnosti za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Jsou organizovány NIDV a neziskovými organizacemi (např. Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE). Týden globálního vzdělávání se bude konat 18. – 26. 11. 2017 a jeho mezinárodní slogan pro tento rok je „My World Depends on Us“ (český podtitul bude upřesněn v červnu 2017). Bližší informace k chystaným akcím najdete na stránkách jednotlivých organizací.
Bližší informace poskytne oddělení péče o pedagogické pracovníky (tel. 257 811 328).

Informace o výzvách OP VVV pro rok 2017
Ve školním roce 2017/2018 mají školy příležitost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. O podporu bude možné požádat prostřednictvím podání žádosti o podporu do vyhlášených výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně v Prioritní ose 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Školy se mohou zapojit přímo v roli žadatelů do těchto plánovaných výzev:
• Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ I
Hlavní zaměření výzvy: další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální rozvoj pedagogů, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, podpora inkluzivního vzdělávání, stáže pedagogů ve firmách
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci středních škol; žáci středních škol
• Ve školním roce 2017/2018 bude vyhlášena další výzva na šablony určená kromě mateřských a základních škol také pro základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby a střediska volného času.
• Školy a školská zařízení budou moci žádat také ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II, která bude vyhlášena v červnu 2017 a příjem žádostí je plánován do konce září 2017.
Časový harmonogram školního roku 2017/2018 (V harmonogramu nejsou uvedeny termíny, které se týkají organizace školního roku a jsou uvedeny v části 1.1.)
měsíc den Činnost Září 2017
do 1.
Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro jarní zkušební období) 30. Termín pro sběr dat ze školních matrik
do 30.
Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení krajskému úřadu
do 30.
Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky – 2 řádné termíny (duben 2018) a 2 náhradní termíny (květen 2018) do 30. VOŠ – poslední kolo přijímacího řízení
Říjen
do 15.
Státní zkouška z grafických disciplín – vyhlášení termínů pro zimní zkušební období
do 31.
Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
do 31. VOŠ – zápis uchazečů o studium
listopad
9. - 23.
Výběrové zjišťování výsledků žáků (ČŠI), které se bude týkat žáků 3. ročníků středních škol
do 15.
Státní zkouška z grafických disciplín – odevzdání přihlášky pro zimní zkušební období
23.
Termín státní jazykové zkoušky – speciální (překladatelská a tlumočnická podle zájmu)
do 30.
Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
do 30.
Podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení krajským úřadem na MŠMT
prosinec do 1.
Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební období) do 16. Školní cena Fair play – zaslání návrhu na udělení ceny MŠMT
Leden
do 15.
Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro jarní zkušební období)
2.–15. Výběrová zkouška Matematika+ - přihlašování žáků elektronickou formou
2. - 15.
Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. - 15. 2.
Přijímací řízení SŠ – talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
do 20.
Přijímací řízení SŠ – sdělení o výsledku talentové zkoušky v oborech středního vzdělávání, s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou 15. - 31. Přijímací řízení SŠ – talentová zkouška v konzervatoři
do 31.
Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou) do 31. Termín pro podání návrhu na udělení medaile MŠMT
Únor do 1.
Maturitní zkouška – MŠMT určí termíny konání didaktických testů a písemných prací (společná část, pro podzimní zkušební období) do 5. Absolutorium v konzervatoři – jmenování předsedy a členů zkušební komise
do 20.
Přijímací řízení SŠ – sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 28. Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, CZVV (jarní období)
do 28.
Maturitní zkouška – jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí krajským úřadem do 28. Závěrečná zkouška – jmenování předsedy zkušebních komisí krajským úřadem
březen do 1. Přijímací řízení SŠ – odevzdání přihlášky do oborů bez talentové zkoušky
do 15.
Závěrečná zkouška – jmenování místopředsedy a dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy
do 31.
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (jarní zkušební období) 31. Termín pro sběr dat ze školních matrik
duben 1. - 30. Zápis do 1. ročníku ZŠ
od 3.
Maturitní zkouška, společná část – písemné práce, profilová část – písemné a praktické zkoušky (jarní zkušební období),
12. - 28.
Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek
do 15.
Státní zkouška z grafických disciplín – vyhlášení termínů pro jarní zkušební období
22. - 30.
Přijímací řízení SŠ – konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez maturitní zkoušky
květen 2.5. - 10. 6. Maturitní zkouška – jarní zkušební období
2. - 15.
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce; výběrová zkouška Matematika+
9. - 26.
Výběrové zjišťování výsledků žáků (ČŠI), které se bude týkat žáků 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
do 15.
Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, CZVV
do 15.
Státní zkouška z grafických disciplín – odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období
16. 5. - 10. 6.
Maturitní zkouška – profilová část, ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací
16. 5. - 10. 6.
Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky
18. 5. Termín státní jazykové zkoušky - základní 25. 5. Termín státní jazykové zkoušky - všeobecné
od 20.
Závěrečná zkouška – stanovení termínu pro konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, kde trvá 2 – 4 týdny
červen od 1. VOŠ – 1. kolo přijímacího řízení
do 15.
CZVV zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
do 25.
Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)
do 30.
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (pro podzimní zkušební období)
do 30.
Maturitní zkouška – jmenování maturitního komisaře, CZVV (pro podzimní zkušební období) 1. - 30. Závěrečná zkouška – konání závěrečných zkoušek 1. - 30. Absolutorium v konzervatoři – konání absolutorií
červenec
1. - 31.
Absolutorium v konzervatoři – v případě, že je ve stejném ročníku konána maturitní zkouška i absolutorium
srpen
do 15.
Maturitní zkouška – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací (pro podzimní zkušební období)
Září 2018
1. - 20. Maturitní zkouška – podzimní zkušební období
1. - 20. Profilová část maturitní zkoušky všech forem 1. - 10. Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce 11. - 20. Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky
do 10.
Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol, CZVV do 30. VOŠ – poslední kolo přijímacího řízení

Žádné komentáře:

Okomentovat