22.9.17

Mezinárodní konference k podpoře výuky cizích jazyků již pošesté

V návaznosti na předchozí mezinárodní konference zaměřené na podporu výuky cizích jazyků pořádají Ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a zastoupením Evropské komise v ČR již 6. mezinárodní konferenci k podpoře výuky cizích jazyků. Během 5. a 6. října jste všichni srdečně zváni do kinosálu Francouzského institutu v Praze.


Letošní ročník je zaměřen na profesní rozvoj vyučujících, mezinárodní spolupráci a srovnání se zkušenostmi ze zemí EU. Do diskusního fóra se vůbec poprvé zapojili kromě Goethe Institutu a Francouzského institutu také zástupci Britské rady, Institutu Cervantes a Italského institutu v Praze. Novinkou je tematický diskusní blok věnovaný otázkám pregraduálního vzdělávání a přípravy budoucích učitelů cizích jazyků v kontextu potřeb školní praxe jak začínajícího, tak i pokročilého, resp. zkušeného učitele. Ten se musí vypořádat s celou řadou didaktických a pedagogických výzev týkajících se nikoliv pouze samotné výuky cizího jazyka, ale i širokého okruhu dalších témat a kompetencí (CLIL a výuka cizích jazyků napříč předměty, výuka odborných cizích jazyků na středních školách, výuka cizího jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zavádění digitálních technologií do výuky, měnící se role učitele, profil učitele cizího jazyka atd.).

V druhém dni konference se uskuteční řada workshopů a seminářů pro učitele angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny, které budou doplněny nabídkou průřezových témat k využití digitálních technologií a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce cizích jazyků.

Zájemci o účast na konferenci a na jednotlivých workshopech se mohou přihlásit na webových stránkách NIDV nebo e-mailem na adrese: feketeova@nidv.cz.

K nahlédnutí je také podrobný program konference.

VI. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách

Profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků

Mezinárodní spolupráce, zkušenosti ze zemí EU

5. a 6. října 2017

Kinosál Francouzského institutu – Praha 1, Štěpánská 35

Zájemci o účast na konferenci a v jednotlivých workshopech se mohou přihlásit e-mailem na webových stránkách NIDV:

http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/?action=search&fullText=VI.+mezin%E1rodn%ED+konference+k+podpo%F8e+v%EDcejazy%E8nosti+ve+%B9kol%E1ch

nebo na mail: feketeova@nidv.cz

Program konference

8.30 – 9.00 Registrace

9.00 – 9.15 Zahájení

MŠMT, Evropská komise

Helena Plitzová, NIDV: Jazykové vzdělávání v kontextu s připravovanými metodickými kabinety

Blok 1: Jazykové vzdělávání v evropském měřítku
9.15 – 9.25 Alexandre Pajon, Francouzský institut v Praze – uvítání hostitele, kulturní
a vzdělávací význam Francouzského institutu v Praze

9.25 – 9.55 Kristina Cunningham, Evropská komise Brusel (European Commission Directorate general for Education, Culture, Youth and Sport):

Výročí programu Erasmus a podpora EK v oblasti jazykového vzdělávání

9.55 – 10.05 Jitka Tůmová (NÚV), Dana Musilová (ČŠI): Projekty Evropského střediska pro cizí jazyky

10.05 – 10.20 Eva Obžerová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Jazykové vzdělávání na Slovensku

10.20 – 10.40 Přestávka na kávu

Blok 2: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků – zkušenosti ze zemí EU
10.40 – 11.00 Stéphane Grivelet, Fédération Internationale des professeurs de Français:
Pomoc FIPF v DVPP a při usnadnění generační výměny učitelů

11.00 – 11.20 Michael Connolly, British Council: Podpora profesního rozvoj učitelů v kontextu britského školství

11.20 – 11.40 Salvador Almadana, Instituto Cervantes: Rekvalifikace a zvyšování kvalifikace ve vzdělávání učitelů španělštiny (Actualización y reciclaje en la formación de profesores de español)

11.40 – 12.00 Katharina Schlamp, Goethe Institut: Podpora profesního rozvoje učitelů cizích jazyků v kontextu s kariérním systémem v německých zemích

12.00 – 12.20 Paolo Balboni, Italský institut v Praze: Italština jako cizí jazyk ve světě, systém odborné přípravy učitelů, autodidaktické možnosti (l’italiano LS nel mondo, interventi di formazione, possibilità di autoformazione)

12.20 – 13.30 Přestávka na oběd

Blok 3: Příprava a profesní podpora učitelů cizích jazyků v České republice
13.30 – 13.40 Jana Berkovcová, NIDV: Podpora kompetencí učitele CJ ve století digitálních technologií

13.40 – 14.50 Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce: Možnosti profesního rozvoje učitelů v rámci programu Erasmus+

13.50 – 14.05 Jana Zapletalová, NÚV: Pozitivní psychologie ve výuce cizích jazyků

14.05 – 14.15 Marie Černíková, MŠMT: Výuka odborného cizího jazyka

14.15 – 14.25 Ingrid Koděrová, Česko-německý fond budoucnosti: Možnosti podpory česko-německých projektů v oblasti mládeže a škol
14.25 – 14.40 Přestávka na kávu

Blok 4: Panelová diskuze k pregraduálnímu vzdělávání vyučujících cizích jazyků
Moderuje Marie Müllerová

14.40 – 16.10 Marie Müllerová, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, SGUN: Profil učitele cizích jazyků

Ondřej Pešek, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity: Struktura programů vzdělávajících učitele cizích jazyků

Jana Nálepová, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská Univerzita v Opravě: Výuka didaktických předmětů, praxe a počty hodin

Pavla Nečasová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Příprava budoucích učitelů CJ (výuka heterogenních skupin žáků)

Barbora Benešová, ZČU Plzeň: Cizí jazyky napříč předměty

Silvia Pokrivčáková, Univerzita v Trnavě: Inkluze a výuka cizích jazyků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jana Jílková, ICV K. Hora a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Inkluze a speciální potřeby v jazykovém vzdělávání

Shrnutí a závěr konference

Pátek 6. října 2017

Odborné workshopy v jazykových sekcích


MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1, Velký zrcadlový sál

9.00 – 12.00 hodin

Lektorka: Silvia Pokrivčáková 
Vyučovanie angličtiny v triede s dyslektikmi a dysgrafikmi (workshop)

Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1

9.00 –16.00

Pedagogický den francouzského institutu a NIDV pro učitele francouzského jazyka

I. Sekce pro učitele základních škol
Hugues Denisot, Institut français de Hongrie: Jak povzbudit výuku francouzštiny žáků ve věku 9 až 13 let

II. Sekce pro učitele středních škol

Hélène Buisson – Institut français de Prague: Podpora dynamiky skupiny pro rozvoj komunikace a interakce ve třídě
III. Sekce pro členy Sdružení učitelů francouzštiny 

Stéphane Grivelet – Fédération Internationale des professeurs de Français (FIPF), Danièle Geffroy Konštacký: Členství v asociaci učitelů: Způsob, jak obohatit své zkušenosti a vyměnit si příklady dobré praxe

NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1

9.00 – 12.00 hodin

Lektorka Petra Bakajsová:

Jak hrát a neprohrát s mobilními aplikacemi ve výuce cizích jazyků

British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1

9.00 – 12.00 hodin

Lektor Michael Connolly nebo jiný anglický lektor:

Workshop s ukázkami konkrétních příkladů profesního rozvoje učitelů angličtiny

Goethe Institut, Masarykovo nábř. 34, Praha 1

9.00 – 12.00 hodin

Lektoři Katharina Schlamp, Marie Müllerová:

Setkání multiplikátorů německého jazyka: Profesní podpora učitelů němčiny

Institut Cervantes, Praha 1, Na Rybníčku 536/6, Kinosal

9.00 – 13.00 hodin

Workshopy pro učitele španělštiny

Ximena Alfaro: Projekty ve výuce španělštiny: příležitost ke kreativitě

Javier González: Motivační aktivity zaměřené na různorodost stylů učení

Rocío Vila: Jak zařadit používání mobilních telefonů do výuky španělštiny

Teresa Collazo: Podpora dynamiky skupiny pro rozvoj komunikace a interakce ve třídě

Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1

9.00 – 12.00 hodin

Irene Moretto, IIC Praga: Učit bez pravidel, Učit italštinu hrou

Dům zahraniční spolupráce – Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

9.00 – 10.30 Workshop pro učitele středních škol

10.30 – 12.00 Workshop pro učitele základních škol

Lektorka Pavla Šabatková, DZS:

Využití možností programu Erasmus a eTwinning pro podporu výuky cizích jazyků

Možnosti grantové podpory dalšího profesního rozvoje učitelů v zahraničí, konkrétní ukázky projektů mezinárodní spolupráce na ZŠ/SŠ, praktické rady a tipy, jak na to)

Pátek 6. října 2017
MŠMT, Karmelitská 8, Velký zrcadlový sál

Závěrečné vyhodnocení seminářů na MŠMT

12.45 – 13.30 hodin Představení závěrů workshopů za každou sekci

13.30 – 14.35 hodin Vyhodnocení konference, občerstvení


Žádné komentáře:

Okomentovat