10.9.17

Jeden svět na školách: Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2017 včetně porovnání s rokem 2014, 2012 a 2009

Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v květnu a červnu 2017 dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Dotazníkové šetření vzniklo pod hlavičkou vzdělávacího programu Jeden svět na školách a probíhalo ve spolupráci se sociologickou agenturou Median. Jedná se o čtvrté, opakované šetření tohoto typu, první bylo realizováno na přelomu roku 2008/2009, druhé v lednu 2012, třetí v dubnu a květnu 2014.
Žádné komentáře:

Okomentovat