2.9.17

Daniel Münich: Základní školy nejsou školy vysoké

Není od věci si toto uvědomit, když teď bouří proti státu a jeho vládě společně.

  1. Na základní školu musí ze zákona každé dítě. Na každé dítě se musí najít ve škole místo, přinejmenším ve škole spádové, ať na něj má či nemá peníze. Na vysokou školu žádný právní nárok není. Když nejsou peníze, tak holt nemusí být tolik míst na VŠ. Voliči si mohou zvolit jak to vlastně chtějí ve volbách.
  2. Základní školy jsou svázány striktními pravidly na co smí veřejnou podporu vyplácet. Platové tarifní tabulky jsou velmi striktní. Naopak vysoké školy mají obrovskou volnost jak veřejnou podporu použijí. Žádné vnější tarifní tabulky jim ruce nesvazují. Kolik mají učitelů a kolik studentů jim také nikdo neurčuje a mohou si o tom rozhodovat samy.
  3. Základní školu dokončí většina žáků a ročník opakuje zanedbatelný podíl žáků. Naopak na VŠ třeba bakalářský program úspěšně dokončí v průměru méně než každý druhý student. Velký podíl úspěšně dostudujících studentů překračuje nejméně o rok standardní dobu studia. Není málo studentů, kteří díky nízké intenzitě studia studují zároveň dvě vysoké školy. Není normální, aby více 75 % absolventů programů pokračovalo na magistra. Ano, i to stát platí.
  4. Více než 10 % neplatících studentů vysokých škol (za které platí studium český stát) jsou cizinci. Neplatících žáků cizinců na základních školách bude neskonale méně.
  5. Veřejná základní škola nemá šanci si vydělávat vlastní peníze. Veřejné vysoké školy mají příležitostí vydělávat spoustu. Navíc mohou zavádět programy v cizím jazyce a účtovat si školné a namnoze pěkně vysoké. A kdyby se zuby nehty nebránily, mohly by účtovat školné i v normálních programech.
  6. Na základní škole musí mít učitelé vysokou školu a navíc pedagogickou aprobaci nebo přinejmenším pedagogické minimum. Na vysoké škole může učit v principu kdokoliv.
  7. Demografické vlny teď školy základní plní, zatímco vysoké školy čelí demografickému poklesu.

A jistě by se dalo pokračovat...

1 komentář:

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat