8.9.17

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství: Dopis ředitelům škol

Z dopisu vybíráme: "Na jednání s vládou 21. srpna 2017 zazněl opět požadavek odborů na navýšení platových tarifů, a to o 10 % od 1. listopadu 2017 všem zaměstnancům veřejného sektoru a o 15 % pedagogům též od 1. listopadu 2017. Koaliční rada 4. září 2017 o požadavcích na navýšení objemu finančních prostředků pro kapitolu školství nerozhodla. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství však očekával, že v duchu podpory, vyjadřované požadavku na zvýšení platů pedagogů ze strany vládních činitelů, bude i konáno. Z tohoto důvodu předseda ČMOS PŠ F. Dobšík vyhlásil stávkovou pohotovost."

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jistě jste již z médií zaznamenali, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil stávkovou pohotovost. Rádi bychom Vás v tomto dopise seznámili s důvody, které nás k tomuto kroku vedly. Zároveň bychom chtěli objasnit následující aktivity spojené s vyjádřením nesouhlasu s dosavadními výsledky vyjednávání s vládou ohledně navýšení finančních prostředků v kapitole školství v připravovaném rozpočtu na rok 2018.

Vedení ČMOS PŠ jednalo s představiteli vlády o navýšení rozpočtu kapitoly školství již od dubna 2017. Náš požadavek na zvýšení platové úrovně pedagogických pracovníků tak, aby v roce 2020 dosahoval plat pedagoga 130 % průměrné mzdy v ČR, vláda neodmítla.

Na jednání s vládou 21. srpna 2017 zazněl opět požadavek odborů na navýšení platových tarifů, a to o 10 % od 1. listopadu 2017 všem zaměstnancům veřejného sektoru a o 15 % pedagogům též od 1. listopadu 2017. Koaliční rada 4. září 2017 o požadavcích na navýšení objemu finančních prostředků pro kapitolu školství nerozhodla. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství však očekával, že v duchu podpory, vyjadřované požadavku na zvýšení platů pedagogů ze strany vládních činitelů, bude i konáno. Z tohoto důvodu předseda ČMOS PŠ F. Dobšík vyhlásil stávkovou pohotovost.

Pokud se ani na následném jednání vlády 11. září 2017 nerozhodne o navýšení platových tarifů o 15 % pro učitele od 1. listopadu 2017, budou naplněny všechny důvody k vyhlášení stávky.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

žádáme Vás, jako zástupce škol a školských zařízení, o podporu požadavků na zlepšení úrovně odměňování práce Vašich zaměstnanců, k nimž se v Prohlášení z Betlémské kaple připojila i Unie školských asociací ČR – CZESHA. Věříme, že při vyhlášení stávky budete stát na straně zaměstnanců a poskytnete jim jak podporu osobní, tak pracovní. Ne z důvodů prestiže, ne jako pomoc odborům, ale jako vyjádření názoru, že dosavadní ohodnocení práce Vašich pedagogických i nepedagogických pracovníků není důstojné.

Za Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

S pozdravem

Mgr. Petr Pečenka

předseda RV profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Věříme, že při vyhlášení stávky budete stát na straně zaměstnanců a poskytnete jim jak podporu osobní, tak pracovní.

Pytlikům tam vyloženě chybí "i". Správně má být:
'Věříme, že i při vyhlášení stávky...'
Takže spolu s klasikem fides tua te salvam fecit, popřípadě felices errore suo.
Profesor Hrbolek by měl určitě radost.

Okomentovat