7.8.17

Otevřený dopis ministru školství ve věci výběrového řízení na vedení NÚV

Zveřejňujeme text otevřeného dopisu ministru školství Stanislavu Štechovi, týkající se výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Národního ústavu pro vzdělávání. Dopis ministru adresují organizace Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., EDUin, o.p.s., Nadace Open Society Fund Praha, Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s konkursním řízením na obsazení pozice ředitele/ředitelky Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen NÚV).

Ředitele/ředitelku NÚV považujeme za jednu z klíčových pozic pro rozvoj školství v České republice. Je ale smutnou realitou, že v České republice je od doby ministra školství Josefa Dobeše tato pozice často spojovaná s netransparentním výběrem a nedostatečnou diskusí s odbornou veřejností o směřování NÚV a tedy celého školství. Přestože plně respektujeme pravomoc Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výběr ředitele/ředitelky NÚV, rádi bychom se ke stávajícímu konkursu vyjádřili.

Podle požadavků musí kandidáti a kandidátky představit koncepční záměr rozvoje organizace v období následujících 5 let. To je zcela zásadní pro další směřování školství v České republice a má-li být zajištěna legitimita a respekt odborné veřejnosti vůči vítězi/vítězce konkursního řízení, ale i další činnosti NÚV, je dle našeho názoru zcela nezbytná odborná diskuse a reflexe koncepčního záměru. Proto Vás žádáme o zorganizování veřejné prezentace koncepčních záměrů kandidátů a kandidátek. Jsme si vědomi, že veřejná prezentace záměrů se vymyká standardním postupům, avšak v kontextu minulých dohadů a pochybností ve věci výběru ředitelů NÚV jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi důležitý krok. V této věci si dovolujeme nabídnout možnou spolupráci.

Některé okolnosti vypsání konkursního řízení rovněž považujeme za poněkud neštastné či dokonce netransparentní. Konkursní řízení bylo vypsáno v průběhu letních prázdnin, včetně uzávěrky pro přihlášení kandidátů/kandidátek. Oznámení o výběrovém řízení bohužel nebylo zveřejněno na webových stránkách samotného NÚV, pouze na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k důležitosti této pozice doufáme, že se do výběrového řízení přihlásí dostatek kvalitních kandidátů či kandidátek a že budou pečlivě posouzeny jejich kvalifikační a odborné předpoklady.

S pozdravem,

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

EDUin, o.p.s.

Nadace Open Society Fund Praha

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat