25.8.17

MŠMT: Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání, jelikož se v prvním roce po nabytí účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb. ukázalo, že některé právem předpokládané postupy jsou zbytné, ať už vzhledem ke své povaze, nebo duplicitě vůči jiným postupům. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Jednak dochází k opravám zjevných nesprávností, ale dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření. Dochází například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6), nebo k zakotvení možnosti poskytnout žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti komunikace laminátor a laminovací fólie. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi.

Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až 1. prosince 2017.

Níže je uveřejněno platné znění dotčených ustanovení s vyznačením změn.

Platné znění vyhlášky č. 27/2016 Sb.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

"pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6)"

Za rok to bude 8 a potom 12. Nestačilo by říci, že nejsou peníze na inkluzi po českém způsobu?

Okomentovat